© University of Oulu

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Redirect
locationhttps://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=45810027

Anchor
alku
alku

Section
borderfalse
Column
width70%

Hakua voidaan tarkentaa kohdistamalla haku tietueen eri kenttiin. Tietokannoissa on yleensä käytettävissä hakulomakkeita, joissa kentät voi valita alasvetovalikoista, sekä hakulaatikoita, joissa voi käyttää komentohakua ja kenttärajauksiin kenttätunnuksia. Kenttien sisältö on aina tarkistettava tietokannan ohjeista, sillä kenttien nimet vaihtelevat tietokannoittain ja käyttöliittymittäin. Tietokannassa voi olla myös kenttäkohtaisia indeksejä eli aakkosellisia sanalistoja kenttiin syötetyistä sanoista.

ProQuest-käyttöliittymän Advanced Search -hakulomakkeessa kenttätunnukset voi valita alasvetovalikoista. Anywhere except full text -kenttä kohdistaa haun kaikkiin kenttiin paitsi kokotekstiin. Anywhere kohdistaa haun myös kokotekstiin sellaisissa tietokannoissa, jotka sisältävät kokotekstejä.
Kuvan lähde: ProQuest  <http://search.proquest.com> 25.7.2013

Usein komentohaku tarjoaa enemmän kenttiä kuin hakulomakkeen alasvetovalikko. Kun käyttöliittymä mahdollistaa haun useammasta tietokannasta kerrallaan, on muistettava, että kaikki tietokannat eivät välttämättä sisällä samoja kenttiä. Article Taxonomic Terms (ATX) kohdistaa haun taksonomisiin termeihin, mutta ei ole käytössä kaikissa ProQuest-tietokannoissa.
Kuvan lähde: ProQuest <http://search.proquest.com> 25.7.2013

Anchor
an1
an1

Tietuerakenne

Tiedonhankinnassa käytetyt tietokannat sisältävät tavallisesti kirjojen tai lehtiartikkeleiden viitetietoja, tiivistelmiä ja usein kokotekstin tai linkin julkaisun elektroniseen versioon. Tieteenalasta riippuen tietokannat voivat sisältää myös esim. kemiallisten yhdisteiden kaavoja, DNA-skvenssejä tai kuvia. Useimmiten viitetietokannoissa esiintyvät ainakin nämä keskeisimmät hakukentät.

Otsikko, nimike (Title)

TI: An organizational decision support system for effective R and D project selection

Tekijä (Author)

AU: Tian, Qijia; Ma, Jian; Liang, Jiazhi; Kwok, Ron C. W.; Liu, Ou

Julkaisu, lähde (Source)

SO: Decision Support Systems, v 39, n 3, May, 2005, p 403-413

Julkaisutyyppi (Publication/ Document type)

RT: Journal-Paper

Kieli (Language)

LA: English

Tiivistelmä (Abstract)

AB: Research and development (R and D) project selection is an important task for organizations with R and D project management. It is a complicated multi-stage decision-making process, which involves groups of decision makers ...

Asiasanat (Descriptors, Index Terms, Subject, Identifiers etc.)

DE: Studies, Decision support systems, Research & development, R&D, Decision making, Systems design, Object oriented programming

Luokitus (Classification code)

CL: 9130 Experim./theoretical, 5240 Software & systems, 5400 Research & development

Julkaisuvuosi (Publication year)

PY: 2005

Anchor
an2
an2

Vapaasanahaku

Vapaasanahaussa hakutermit voi valita vapaasti ja haun voi tietokannassa kohdistaa tietueen kaikkiin hakukelpoisiin kenttiin ja joissakin tietokannoissa jopa koko tekstiin. Kokotekstihakua kannattaa käyttää, kun esim. etsii faktatietoa tai aihe on hyvin tarkkaan rajattu, tai siitä on muuten vaikea löytää tietoa. Luonnollisen kielen, yleiskielen, ammattitermien ja erisnimien lisäksi voi vapaasanahaussa käyttää myös asiasanastoista löytyviä termejä. Kaikkiin kenttiin kohdistettuna vapaasanahaku voi tuottaa suuren hakutuloksen, jossa on mukana myös epärelevantteja viitteitä. Kun haetaan tietoa tietystä aiheesta vapailla hakusanoilla kannattaa haku yleensä rajata otsikkoon, tiivistelmään ja asiasanoihin, jos se tietokannassa on mahdollista.

Kaikkiin kenttiin kohdistetty vapaasanahaku termillä "decision support system*" tuottaa viitteitä, joissa hakusanat voivat esiintyä missä tahansa kentässä: Esimerkkiviitteessä termi löytyy otsikosta, julkaisun nimestä (Publication title), tiivistelmästä (Abstract) ja asiasanakentistä (Subjects).
Kuvan lähde: ProQuest <http://search.proquest.com> 5.7.2013

Anchor
an3
an3

Asiasanahaku

Tietokannoissa on usein käytössä jokin vakiintunut asiasanasto eli tesaurus. Kun dokumentti, esim. artikkeli, viedään tietokantaan, sen keskeinen sisältö kuvaillaan asiasanastosta valittavilla termeillä ja termit sijoitetaan viitteessä asiasanat-kenttään (Descriptors, Controlled terms, Index Terms ...). Tietokantojen käyttöliittymissä on yleensä tarjolla asiasanahaku-mahdollisuus, jolla haku rajataan asiasanakenttiin. Asiasanoituksen tarkoituksena on auttaa tiedonhakijaa relevanttien viitteiden löytämisessä.

Asiasanahaku hakee termiä decision support systems ainoastaan viitteen Subjects -asiasanakentistä.
Kuvan lähde: ProQuest <http://search.proquest.com> 26.7.2013.

1.1.1.2.2 Lisää asiasanastoista eli tesauruksista

Anchor
an4
an4

Luokitushaku

Useissa tietokannoissa käytetään myös luokitusjärjestelmiä dokumenttien sisällönkuvailuun. Luokituskoodit sijaitsevat tietueessa omassa kentässään (classification codes, cc, ...) ja niitä voi hyödyntää myös tiedonhaussa haun täsmentämisessä.

MathSciNet-tietokanta käyttää MSC-luokitusta (Mathematics Subject Classification). Luokitushaku antaa tulokseksi viitteitä, joiden luokitus-kentässä esiintyy koodi 60.65.
Kuvan lähde: MathSciNet <http://www.ams.org/mathscinet/> 2.7.2013.

Panel

Sivun alkuun

Column

Panel

Edellinen taso

Panel

Sisällysluettelo
Tietuerakenne
Vapaasanahaku
Asiasanahaku
Luokitushaku