© University of Oulu

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

The license could not be verified: License Certificate has expired!

Scopus

Maksullinen tietokanta osoitteessa http://www.scopus.com/.

Scopus on Elsevierin tuottama monialainen viitetietokanta, joka sisältää yli 16 000 luonnontieteen, tekniikan, lääketieteen ja yhteiskuntatieteen alan vertaisarvioitua lehteä yli 5 000 kustantajalta. Scopus sisältää esimerkiksi yli 1200 Open Access -lehteä. Lisäksi tietokanta sisältää konferenssijulkaisuja, ammattilehtiä ja kirjasarjoja. Lehdet on jaettu 27 alanmukaiseen luokkaan (subject area) ja edelleen 295 suppeampaan aihealueeseen (subject category). Tietokanta sisältää lehtien viittaustiedot vuodesta 1996 lähtien. Viittaustiedot päivitetään tietokantaan kahden kuukauden välein, mikä takaa arviointitietojen ajankohtaisuuden (vrt. Thomsonin JCR ilmestyy vuosittain).

Scopuksen toiminnot valitaan ylälaidan painikkeista. Search-painike avaa hakulomakkeen, jossa on valittavana perus- ja tarkennetun haun lisäksi kirjoittajan nimellä ja organisaatiolla haku. Sources-painike antaa aakkosellisen listauksen Scopuksen sisältämästä aineistosta. Analytics-painike avaa Journal Analyzerin, jonka avulla voi vertailla ja arvioida lehtiä. My Alerts -painikkeesta voi tarkastella tallennettuja Alert-tilauksia. My List -painikkeesta voi tarkastella tallennettuja dokumenttilistoja. My Profile -painikkeesta voi tarkastella ja muuttaa omaa tiliään tai profiiliaan.
Kuvan lähde: Scopus (Elsevier) <http://www.scopus.com/> 29.7.2011.

Scopuksen ominaisuuksia

Author Identifier

Author Identifier mahdollistaa samannimisten henkilöiden erottamisen toisistaan ja sen avulla voidaan löytää tietyn henkilön kirjoittamat artikkelit, vaikka henkilön nimen kirjoitusasu vaihtelisikin eri artikkeleissa. Tämä perustuu Scopuksen käyttämään algoritmiin, joka ottaa huomioon henkilön nimen lisäksi organisaatiotiedot, henkilön julkaisuhistorian, julkaisujen aihealueen ja julkaisujen muut kirjoittajat.

Author details -sivu on saatavissa kaikille kirjoittajille, joilla on enemmän kuin yksi julkaisu Scopus-tietokannassa. Se sisältää yksityiskohtaiset tiedot kirjoittajasta esimerkiksi kaikki nimen erilaiset kirjoitusasut, joita tietokannassa esiintyy. Jokaisella kirjoittajalla on myös henkilökohtainen tunnistenumero (Author ID), jota voidaan käyttää myös hakuihin. Lisäksi sivulla on tiedot henkilön julkaisuista ja niiden saamista viittauksista.
Kuvan lähde: Scopus (Elsevier) <http://www.scopus.com/> 29.8.2011.

Affiliation Identifier

Affiliation Identifier mahdollistaa samannimisten organisaatioiden erottamisen toisistaan ja sen avulla voidaan löytää saman organisaation julkaisemat artikkelit, vaikka organisaation nimen kirjoitusasu vaihtelisikin eri artikkeleissa.

Affiliation details -sivu on saatavissa kaikille organisaatioille, joilla on enemmän kuin yksi julkaisu Scopus -tietokannassa. Se sisältää organisaation tiedot ja esimerkiksi tietokannassa esiintyvät nimen erilaiset kirjoitusasut. Jokaisella organisaatiolla on myös oma tunnistenumero (Affiliation ID), jota voidaan käyttää myös hakuihin. Lisäksi sivulla on tiedot organisaation julkaisuista.
Kuvan lähde: Scopus (Elsevier) <http://www.scopus.com/> 29.8.2011.

Cited Reference Search

Scopuksen viittaushaulla voidaan hakea tietyn artikkelin tai tietyn kirjoittajan artikkelien saamat viittaukset Scopus-tietokantaan kuuluvissa lehdissä Citation Tracker -toiminnon avulla. Scopus sisältää viittaustiedot vuodesta 1996 lähtien eikä se sisällä kirjoissa olevia viittauksia.

Esimerkissä Lauri Lajusen artikkelien viittaukset, joista on poistettu kirjoittajan omat viittaukset.
Kuvan lähde: Scopus (Elsevier) <http://www.scopus.com/> 29.8.2011.

 

Alertit ja RSS-syötteet

Scopuksessa voi alert-palvelun ja RSS-syötteiden avulla tehdä kolmenlaista uutuusseurantaa. Haku-alertit (Search Alert) ilmoittavat, kun tallennettuun hakuun sopivia uusia dokumentteja tulee tietokantaan. Artikkelikohtainen viittausseuranta (Document Citation Alert) ilmoittaa valitun artikkelin saamista uusista viittauksista ja kirjoittajakohtainen viittausseuranta (Author Citation Alert) ilmoittaa valitun kirjoittajan artikkelien saamista uusista viittauksista.

Scopuksen arviointityökaluja

Citation tracker

Citation trackerin avulla voidaan selvittää tietyn kirjoittajan tai lehden artikkelien viittaukset.

Esimerkissä on Cell-lehden viittaukset. Lehden Source Information -sivulta viittaukset saadaan oikealla olevista Citation Tracker -linkeistä.
Kuvan lähde: Scopus (Elsevier) <http://www.scopus.com/> 2.9.2009.

Citation Overview -sivulla voi poistaa lehdensisäiset viittaukset, järjestää tuloksen eri tavoin ja valita viittaustietojen aikarajauksen.
Kuvan lähde: Scopus (Elsevier) <http://www.scopus.com/> 2.9.2009.

H-indeksi

H-indeksin ja h-käyrän avulla voidaan Scopus-tietokannassa arvioida yksittäisiä kirjoittajia tai kirjoittajaryhmiä (Author H-index) ja valittujen artikkelikokoelmien (Collection of articles H-index) avulla esimerkiksi tutkimusryhmiä, laitoksia tai lehtiä. H-indeksin laskemisessa otetaan huomioon julkaistut artikkelit vuodesta 1996 lähtien. Arviointiaika voidaan myös valita lyhyemmäksi, mikä antaa oikeudenmukaisemman tuloksen verrattaessa esimerkiksi varttunutta ja nuorta tutkijaa keskenään H-indeksin avulla. Citation overview -sivulla viittauksista voi poistaa kirjoittajan omat viittaukset tai kaikkien kirjoittajien omat viittaukset. Tämä voi muuttaa jonkin verran H-indeksin arvoa. Tarkemmin h-indeksistä.

Henkilön H-indeksi löytyy Author details -sivun Citation Tracker -linkistä tai h-graph -linkistä. H-graph -linkistä saa henkilön H-indeksikäyrän, julkaistujen artikkelien lukumäärän ja viittausten lukumäärän Scopus-tietokantaan kuuluvissa lehdissä. Kuvassa on Lauri Lajusen arviointitiedot.
Kuvan lähde: Scopus (Elsevier) <http://www.scopus.com/> 2.9.2009.

H-käyrä sisältää henkilön julkaisut vuodesta 1996 lähtien ja niiden viittausten lukumäärät. Kuvassa julkaisut on järjestetty viittausten mukaan alenevasti ja viivan yläpuolella olevat julkaisuihin on viitattu vähintään H kertaa. Oikeasta yläreunasta voi valita myös taulukkomuotoisen esityksen.
Kuvan lähde: Scopus (Elsevier) <http://www.scopus.com/> 29.8.2011.

Articles Published -välilehdeltä saa tarkasteltavan henkilön julkaisut vuodesta 1996 lähtien. Tässä näkyvät vuosittaiset julkaisumäärät. Julkaisuista on saatavana myös lehdet, dokumenttityypit, aihealueet sekä kirjoittajat.

Kuvan lähde: Scopus (Elsevier) <http://www.scopus.com/> 29.8.2011.

Citations-välilehdeltä saa tarkasteltavan henkilön julkaisujen saamat viittaukset. Oikeasta yläreunasta voi valita myös taulukkomuotoisen esityksen.
Kuvan lähde: Scopus (Elsevier) <http://www.scopus.com/> 29.8.2011.

Scopus Journal Analyzer

Scopuksen Journal Analyzer -osiossa, johon pääsee Analytics-painikkeen kautta, voi arvioida tietokantaan kuuluvia lehtiä viittaustietojen perusteella vuodesta 1996 lähtien. Scopus Journal Analyzerin avulla tutkija voi löytää alansa vaikuttavimmat lehdet.

Käyttäjä voi valita enintään kymmenen lehteä kerrallaan arvioitavaksi. Arvioinnin voi suorittaa joko ottamalla mukaan viittaustiedot vuodesta 1996 lähtien tai rajaamalla ajan lyhyemmäksi. Lehtien vertailun voi tehdä seuraavilla indikaattoreilla: SJR, SNIP, viittausten lukumäärä, julkaistujen artikkelien lukumäärä, ei-viitattujen artikkelien osuus ja review-artikkelien osuus. Vertailun tulos on saatavissa sekä taulukkona että kaavioina. Jokainen kaavio esitetään omalla välilehdellään. SJR ja SNIP arvot on saatavissa vuodesta 1999 lähtien, koska niiden laskemiseen tarvitaan neljän viittausaineisto neljän vuoden ajalta. Lisätietoa SJR ja SNIP -indikaattoreista.

Viittaustietojen viimeisen päivitysajankohdan voi tarkistaa Calculations Last Updated date -linkistä, joka on jokaisella Journal Analyzer -sivulla. Jos haluaa varmistaa, että analyysiin tulevat arvioitavien lehtien viimeisemmät viittaustiedot, analysoitavat lehdet voi valita Sources-välilehden kautta ja painamalla Journal Analyzer-painiketta lehden infosivulla.

Lehtiä voi hakea lehden nimen tai sen osan, ISSN-numeron tai julkaisijan nimen tai sen osan avulla. Haun voi kohdistaa tietyn alan lehtiin valitsemalla alan Limit by Subject Area -linkistä. Hakutuloksesta lehtiä voi siirtää analysoitavaksi hiiren kaksoispainalluksella lehden nimen päällä, vetämällä tai painamalla Enteriä.

Esimerkissä on vertailtu kolmea lehteä. SJR-indikaattori (SCImago Journal Rank) kuvaa lehden vaikuttavuutta laskettuna painotettujen viittausmäärien avulla. Arvioinnin aikaväliä voi lyhentää Zoom Year -säätimellä, jolloin kuva muuttuu automaattisesti vastaamaan valittua aikaväliä. Arviointiin valitut lehdet ja niiden kuvaamisessa käytetyt symbolit näkyvät Journals in chart -listassa. Show Info -linkistä saa esille lehteä koskevia tietoja. Lehden nimen kohdalla oikeassa laidassa olevasta x-merkistä voi poistaa kyseisen lehden arvioinnista ja Clear chart -painikkeesta poistaa kaikki lehdet.
Kuvan lähde: Scopus (Elsevier) <http://www.scopus.com/> 21.7.2011.

SNIP-indikaattori (Source normalized impact per paper) ottaa huomioon eri tieteenalojen erilaisia viittauskäytäntöjä.
Kuvan lähde: Scopus (Elsevier) <http://www.scopus.com/> 21.7.2011.

Citations-välilehdellä on viittausten lukumäärä, joka on tiettynä vuonna kohdistunut tarkasteltavan lehden tähän vuoteen mennessä julkaistuihin artikkeleihin. Lehdensisäiset viittaukset voidaan poistaa Exclude journal self citations -painikkeen avulla.
Kuvan lähde: Scopus (Elsevier) <http://www.scopus.com/> 21.7.2011.

Tarkasteltavissa lehdissä vuosittain julkaistujen artikkelien lukumäärät.
Kuvan lähde: Scopus (Elsevier) <http://www.scopus.com/> 21.7.2011.

Not Cited -välilehti sisältää lehtien kunakin vuonna julkaistut artikkelien prosenttiosuudet, joihin ei ole koskaan viitattu tietokantaan kuuluvissa lehdissä. Lehdensisäiset viittaukset voidaan poistaa Exclude journal self citations -painikkeen avulla.
Kuvan lähde: Scopus (Elsevier) <http://www.scopus.com/> 21.7.2011.

Percent Reviews -välilehti lehtien kunakin vuonna julkaistujen review-artikkelien prosenttiosuuden.
Kuvan lähde: Scopus (Elsevier) <http://www.scopus.com/> 21.7.2011.

Taulukkomuotoinen esitys lehtien vertailusta.
Kuvan lähde: Scopus (Elsevier) <http://www.scopus.com/> 21.7.2011.