© University of Oulu

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

The license could not be verified: License Certificate has expired!

Helmenkasvatusstrategiassa lähtökohtana on relevantti dokumentti, sillä haussa etsitään lisää samanlaista kuin se, joka jo tunnetaan. Dokumentin tekijät, nimeke, tiivistelmä,kuvatekstit ja sisällönkuvailussa käytetyt asiasanat tutkitaan ja niistä valitaan hakutermeiksi jatkohakuja varten oleellisesti aihetta kuvaavat termit. Myös ydindokumentin lähdeluettelo kannattaa käydä läpi, sillä myös sieltä voi löytyä käyttökelpoisia viitteitä.

  • Uusia hakuja voidaan tehdä ydindokumentista löytyneillä uusilla hakusanoilla tai kirjoittajien nimillä. Ydindokumentista uusia hakusanoja etsittäessä kannattaa tutustua erityisesti otsikkoon, abstraktiin ja käytettyihin asiasanoihin.
  • Ydindokumenttia vanhempaa kirjallisuutta voi löytää seuraamalla/tutkimalla ydinartikkelin lähdeluetteloa.
  • Ydindokumenttia uudempaa kirjallisuutta voi löytää hakemalla tietokannasta ne dokumentit, jotka viittaavat ydindokumenttiin.
  • Osasta tietokantoja voi saada myös tietokannan ehdottamia ydindokumenttiin liittyviä dokumentteja (related articles), jotka voivat olla sekä uudempia että vanhempia kuin ydindokumentti. Tietokantojen ehdotukset perustuvat yleensä dokumenttien yhteisiin asiasanoihin ja käytettyihin lähteisiin.

Esimerkkejä

Scopus Scopus-tietokannassa on helppo tarkastella ydindokumenttiin viittaavia artikkeleita. Kuvan lähde: Scopus-tietokanta, Elsevier B.V. http://www.scopus.com > 8.7.2013

Medline 


Medline-tietokannassa on helppo hakea relevantin osuman kaltaisia dokumentteja ja toisaalta hakea viitteet, jotka viittaavat ydindokumenttiin. Kuvan lähde: Medline-tietokanta, Ovid Technologies http://ovidsp.uk.ovid.com/spa/ovidweb.cgi? > 28.6.2011

 Medline-tietokanta tarjoaa mahdollisuuden jatkaa hakua automaattisesti ydindokumentin asiasanalla. Kuvan lähde: Medline-tietokanta, Ovid Technologies http://ovidsp.uk.ovid.com/spa/ovidweb.cgi? > 28.6.2011

Web of Science


Viittaustietojen tarkastelu Web of Science -tietokannassa. Kuvan lähde Web of Science-tietokanta, Thomson Reuters   http://apps.webofknowledge.com > 1.7.2013


 Aihealueen tarkennus Web of Science-tietokannassa. Kuvan lähde Web of Science-tietokanta, Thomson Reuters   http://apps.webofknowledge.com > 1.7.2013