© University of Oulu

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

RefWorks


Refworks -viitteidenhallintaohjelma helpottaa ja nopeuttaa tiedonhakua ja tieteellistä kirjoittamista sekä tutkijoiden välistä yhteistyötä tarjoamalla helppokäyttöisen www-pohjaisen työkalun, jolla voi tallentaa, järjestellä, muokata ja jakaa eri lähteistä peräisin olevaa viitetietoa sekä tulostaa lähdeluetteloita.

RefWorks helpottaa myös tutkijoiden ja opiskelijoiden liikkumista, koska sitä voidaan käyttää www-selaimella kaikkialla, missä on Internet-yhteys. Ohjelmaa voidaan käyttää kaikilla tärkeimmillä selaimilla (IE, Mozilla, Netscape ym.) ja käyttöympäristöissä (Windows, Mac ja Unix ym). Ohjelmaa ei tarvitse asentaa omalle koneelle, eikä päivittää, mutta palvelun käyttö vaatii rekisteröitymisen. RefWorksin uusia ominaisuuksia ovat liitteiden lisäämismahdollisuus viitetietoihin, RSS-syötteiden lukija ja RefShare, jonka avulla oman viitetietokannan voi jakaa muiden kanssa.

Monista tietokannoista hakutuloksesta valitut viitteet voi siirtää suoraan RefWorksiin tietokannassa olevan RefWorks-linkin avulla. Tällaisia ovat esimerkiksi IEEE:n, CSA:n ja OVID:n tietokannat sekä Google Scholar. Useimmista tietokannoista viitteet voidaan siirtää RefWorksiin muuntamalla ne ensin tekstimuotoon ja tallentamalla tai kopioimalla ne sitten RefWorksiin.
RefWorksiin voi myös tuoda aineistoa muista viitteidenhallintaohjelmista, kuten EndNote-, Reference Manager- ja ProCite-viitteidenhallintaohjelmista. Lisäksi viitteitä voi lisätä kirjoittamalla ne itse RefWorksin viitetietolomakkeelle.

  • No labels