© University of Oulu

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

The license could not be verified: License Certificate has expired!

 

Miten myönnetty rahoitus haetaan maksatukseen 

Rahoittajat antavat päätöksen yhteydessä ohjeen miten rahoitus maksetaan. 

Yleensä kaikkea rahoitusta ei makseta suoraan vaan maksatushakemus täytyy tehdä erikseen sen jälkeen kun hanketta on toteutettu esim. puoli vuotta tai kokonaan riippuen hankkeen koosta. Tällöin raportoidaan rahoittajan ohjeiden mukaan mitä on saatu aikaan ja millaisia kustannuksia on syntynyt. Jotkut rahoittajat antavat ensimmäisen erän etumaksuna projektin aloittamista varten.

1 Comment

  1. Anonymous

    Talon sisällä on tärkeää tuntien kohdentaminen: palkkakulut siirtyvät projektille VAIN jos tunnit kirjataan SOLE(TM)-järjestelmässä ko. projektille. Tunnit myllytetään projektin kuluksi kerran kuussa, ja merkkaamattomia tunteja ei voi laskuttaa, vaan ne menevät laitoksen kassasta.