© University of Oulu

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

Kirjoittaminen on oleellinen osa tutkimusprosessia. Toisinaan kirjoittaminen saattaa tuottaa hankaluuksia tai jopa tuntua suorastaan ylivoimaiselta. Kirjoittamiseen on kuitenkin olemassa hyviä työkaluja, ja kirjoittaminen helpottuu, jos kirjoittamista ajattelee prosessinomaisena toimintana.

Kirjoittamisen prosessiin kuuluvat seuraavat vaiheet:  

  1. Valmistautuminen
  2. Kypsyttelyn aika
  3. Oivallus ja välähdys
  4. Ratkaisujen testaus
  5. Viimeistely
  6. Julkistaminen ja valmiin tekstin arviointi. 

Kirjoittamisen vaikeuksiin on olemassa erilaisia ratkaisukeinoja. Lisätietoja kirjoitusprosessista, kirjoitusprosessin vaikeuksista ja niiden ratkaisukeinoista artikkelissa Kirjoittaminen prosessina. Lisätietoa tieteellisestä kirjoittamisesta ja kirjoitusprosessista myös Kirjoittajan ABC-kortti -sivustolla ( http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/ ), Akateemiset opiskelutaidot -kurssin Tieteellisen viestinnän materiaalissa (http://www.oulu.fi/verkostovatti/materia/AOTTieteellinen%20viestint%E4.pdf ) ja Kielijelppi-sivustolla ( http://www.kielijelppi.fi/ ).

  • No labels