© University of Oulu

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 18 Next »

Refworks -viitteidenhallintaohjelma helpottaa ja nopeuttaa tiedonhakua ja tieteellistä kirjoittamista sekä tutkijoiden välistä yhteistyötä tarjoamalla helppokäyttöisen www-pohjaisen työkalun, jolla voi tallentaa, järjestellä, muokata ja jakaa eri lähteistä peräisin olevaa viitetietoa sekä tulostaa lähdeluetteloita.
RefWorks helpottaa myös tutkijoiden ja opiskelijoiden liikkumista, koska sitä voidaan käyttää www-selaimella kaikkialla, missä on Internet-yhteys. Ohjelmaa voidaan käyttää kaikilla tärkeimmillä selaimilla (IE, Mozilla, Netscape ym.) ja käyttöympäristöissä (Windows, Mac ja Unix ym). Ohjelmaa ei tarvitse asentaa omalle koneelle, eikä päivittää, mutta palvelun käyttö vaatii rekisteröitymisen. RefWorksin uusia ominaisuuksia ovat liitteiden lisäämismahdollisuus viitetietoihin, RSS-syötteiden lukija ja RefShare, jonka avulla oman viitetietokannan voi jakaa muiden kanssa.

RefWorksin käyttö

Yksityiskohtaiset ohjeet RefWorksin käytöstä on RefWorks-oppaassa.

RefWorksin avulla voi tehdä oman henkilökohtaisen online-viitetietokannan, johon voi tallentaa rajoittamattoman määrän kirjallisuusviitteitä. Tietokannassa voi tehdä hakuja ja selata viitteitä esimerkiksi kirjoittajan nimen, lehden nimen tai itse lisätyn hakusanan avulla.
Monista tietokannoista hakutuloksesta valitut viitteet voi siirtää suoraan RefWorksiin tietokannassa olevan RefWorks-linkin avulla. Tällaisia ovat esimerkiksi IEEE:n, CSA:n ja OVID:n tietokannat sekä Google Scholar. Useimmista tietokannoista viitteet voidaan siirtää RefWorksiin muuntamalla ne ensin tekstimuotoon ja tallentamalla tai kopioimalla ne sitten RefWorksiin.
RefWorksiin voi myös tuoda aineistoa muista viitteidenhallintaohjelmista, kuten EndNote-, Reference Manager- ja ProCite-viitteidenhallintaohjelmista. Lisäksi viitteitä voi lisätä kirjoittamalla ne itse RefWorksin viitetietolomakkeelle. Joistakin tietokannoista voi viitteitä myös tuoda RSS-syötteiden avulla muuttamalla hakulausekkeen RSS-syötteeksi ja tallentamalla valitut viitteet omaan RefWorks-tietokantaan. Viitteet voi järjestellä kansioihin, jotka voi nimetä haluamallaan tavalla. Sama viite voi myös kuulua useisiin kansioihin.
Viittaukset tekstiin ja lähdeluettelon voi tehdä helposti Write-N-Cite -apuohjelman avulla. Write-N-Citen avulla pääsee käyttämään RefWorks-tietokantaan tallennettuja viitetietoja samanaikaisesti kun työskentelee Microsoft Wordillä. Se mahdollistaa tekstiviitteiden tekemisen kirjoitettavaan tekstiin sekä lähdeluettelon tekemisen tekstissä käytetyistä viittauksista dokumenttiin.
Käyttäjä voi itse muuttaa sekä tekstiviitteiden että lähdeluettelon ulkoasua ja luoda myös kokonaan oman tulostusmallinsa. RefWorks sisältää useita satoja valmiita lähdeluettelon tulostusmalleja, kuten useiden tieteellisten lehtien viittaustyylit. Tarvittaessa käyttäjä voi myös luoda oman tulostusmallinsa.

Esimerkki RefWorksiin tehdystä viitetietokannasta.
Kuvan lähde: RefWorks <http://www.refworks.com/> 9.4.2009.

RefShare

RefShare on RefWorksiin liittyvä www-selaimella käytettävä moduuli, jonka avulla voidaan helposti jakaa RefWorks-tietokantoja ja kansioita eri käyttäjien kesken. Jakaminen voidaan tehdä joko oman organisaation kesken tai maailmanlaajuisesti kaikkien Internetin käyttäjien kesken. Jakamiseen on kaksi tapaa: käyttäjä voi lähettää jaetun tietokannan tai kansion URL-osoittteen niille henkilöille, joiden kanssa hän haluaa aineistonsa jakaa tai käyttäjä voi liittää aineistonsa oman organisaationsa tätä tarkoitusta varten perustetulle www-sivulle.
RefSharen avulla RefWorksin käyttäjä voi jakaa viitetietokantojaan joko osittain tai kokonaan sekä antaa käyttöoikeuksia kansioihin. Käyttäjä voi itse määritellä tarkasti jakamiseen liittyvät ehdot ja rajoitukset.

RefShare-työkalun avulla voi jakaa joko koko viitetietokannan tai yksittäisiä kansioita.
Kuvan lähde: RefWorks <http://www.refworks.com/> 9.4.2009.

  • No labels