Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yleistä

Icon

Yhtenä fysiikan ja erityisesti biolääketieteen fysiikan omaopettajana toimii Kyösti Heimonen (ent. biofysiikan opintoneuvoja). Kaikki laitoksen opintojaksot ovat listattuna täällä.


Biolääketieteen fysiikan ja biofysiikan tenttikäytännöt:

 1. Pääsääntöisesti kaikkien opintojaksojen lopputentit tulee pyrkiä suorittamaan joko kunkin opintojakson päätteeksi pidettävässä lopputentissä tai kahdessa sen jälkeen saman tai seuraavan lukukauden aikana järjestettävässä uusintatentissä.
 2. Mikäli opiskelijalla on em. tenttien jälkeen tai ohella tarve suorittaa jokin biolääketeiteen fysiikan tai biofysiikan opintojakson ylimääräinen lopputentti, tästä ilmoitetaan biolääketieteen fysiikan omaopetajalle (biofysiikan opintoneuvojalle) sähköpostilla (kyosti.heimonen(at)oulu.fi). Hän selvittää, voidaanko ko. tentti järjestää, ja milloin se voidaan järjestää. Vaihtoehtoisesti voi ottaa yhteyttä suoraan ko. opintojakson vastuuopettajaan, ja tiedustella ko. tenttiä häneltä.
 3. Mikäli tutkinnon (LuK tai FM) valmistuminen kuluvan lukuvuoden aikana vaatii jokin biolääketieteen fysiikan tai biofysiikan tentin suorittamisen, tämä on syytä tuoda yhteydenotossa esille. Kiireellisissä tapauksissa tentti voidaan järjestää jopa yksittäiselle tenttijälle.
 4. Ylimääräisiä tenttejä ei pääsääntöisesti kuitenkaan järjestetä, mikäli ko. opintojakso on käynnissä ja/tai sen loppu- tai uusintatentti järjestetään muutoinkin lähiaikoina.

Kevät 2018 / Spring 2018 

 Opintojaksojen omat wikisivut aukeavat opintojakson nimen kohdalla olevasta linkistä, mikäli ko. sivu on olemassa ja päivitetty tälle lukukaudelle!

764163P Biolääketieteen fysiikan perusteet   

 • Järjestetään periodissa 3 ja alkaa ti 9.1. klo 12.15-14.00 salissa PR101
 • Ilmoittautuminen opintojaksolle WebOodissa 1.12.2017-16.1.2018
 • Vastuuopettaja: Kyösti Heimonen  

766106P Fysiikan laboratoriotyöt 2 / biolääketieteen fysiikan työt

 • Pyritään järjestämään 1-2 työtä kevään aikana opettajan löytyessä.
 • Opettaja: ilmoitetaan myöhemmin

764125P Solujen biofysiikan perusteet 

 • Järjestetään periodissa 4 ja alkaa ti 13.3. klo 14.15-16.00 salissa SÄ102
 • Ilmoittautuminen opintojaksolle WebOodissa 1.2.-20.3.2018
 • Vastuuopettaja: Kyösti Heimonen

764338A/764638S Basic neuroscience / Neurotieteen perusteet  

 • Organized during period 3 and starts on Mon 8.1. at 12.15-14.00 in lecture room IT134
 • Registration in WebOodi 1.12.2017-15.1.2018
 • Lecturer: Roman Frolov
 • Taught fully and only in English

Suositeltavia muualla järjestettäviä biolääketieteen fysiikan ja tekniikan opintojaksoja (tarkemmin ks. WebOodi), joista osa sopii biofysiikan pääaineeseen ja osa lääketieteen tekniikan sivuaineeseen:

 • 080925A Anatomy and Physiology for Biomedical Engineering (5 ECTS cr)

Syksy 2017 / Autumn 2017

Opintojaksojen omat wikisivut aukeavat opintojakson nimen kohdalla olevasta linkistä, mikäli ko. sivu on olemassa ja päivitetty tälle lukukaudelle!

764322A/764622S Solukalvojen biofysiikka / Cell membrane biophysics

 • Alkaa ti 5.9. klo 12:15 luentosalissa 131 / Starts on Tue 5th of Sep at 12:15 in lecture room 131
 • Ilmoittautuminen opintojaksolle WebOodissa / Registration in WebOodi
 • Vastuuopettaja ja luennoitsija / teacher: Kyösti Heimonen

766106P Fysiikan laboratoriotyöt 2 / biolääketieteen fysiikan työt

 • Pyritään järjestämään 1-2 työtä syksyn aikana opettajan löytyessä. Koska opettajaa ei löytynyt nyt syksyllä, pyritään töitä järjestämään seuraavan kerran keväällä 2018.
 • Opettaja: ilmoitetaan myöhemmin

764632S Sähköfysiologiset mittaukset / Electrophysiological recordings

 • Alkaa sopimuksen mukaan / Starts as agreed upon with the teacher
 • Ilmoittautuminen suoraan opettajalle / registration directly to the teacher
 • Järjestetään vain biofysiikan pääaineen tai biolääketeiteen fysiikan sv:n maisterivaiheen opiskelijoille / Organized only for students of Master's dergee (MSc) in biophysics or biomedical physics major
 • Vastuuopettaja / teacher in charge: Roman Frolov
 • Demonstrations, laboratory practicals and reports only in English


Suositeltavia muualla järjestettäviä lääketieteen fysiikan ja tekniikan opintojaksoja (tarkemmin ks. WebOodi), joista osa sopii biofysiikan pääaineeseen ja osa lääketieteen tekniikan sivuaineeseen:

 • 764327A Virtuaaliset mittausympäristöt / Virtual measurement environments

Kevät 2017 / Spring 2017 

764163P Biolääketieteen fysiikan perusteet (5 op)   

 • 764163P-02 eli osa 2 (0 op) alkaa ma 6.2. klo 14.15-16.00 salissa TE320 (osa 1 oli syksyllä 2016)
 • Ilmoittautuminen opintojaksolle WebOodissa
 • Syksyn 2016 aikana luennoidaan opintojakson 1.osa (2 op) ja keväällä 2017 2. osa (3 op)
 • Vastuuopettaja: Kyösti Heimonen
 • 1. osa korvaa opintojakson 764103P Johdatus biofysiikkaan (2 op) ja 2. osa opintojakson 764162P Biofysiikan perusteet (3 op)

766106P Fysiikan laboratoriotyöt 2 / biofysiikan työt

 • Järjestetään 2 työtä tämän kevään aikana; lisätietoja yo. linkistä
 • Opettaja: Esa-Ville Immonen

764125P Solujen biofysiikan perusteet

 • Alkaa to 2.2. klo 14.15-16.00 salissa TE320
 • Ilmoittautuminen opintojaksolle WebOodissa
 • Vastuuopettaja ja luennoitsija: Kyösti Heimonen

764338A/764638S Basic neuroscience / Neurotieteen perusteet 

 • Lectures start on Mon 27.2. at 12.15-14.00  in lecture room IT134
 • Registration in WebOodi
 • Lecturer: Roman Frolov
 • Taught fully and only in English

764625S Biofysiikan laboratorioprojektit

 • Ilmoittautuminen suoraan opettajille: Paulus Saari tai Kyösti Heimonen
 • Kevään 2017 järjestetään 2 työtä (yht. 3,5 op); lisätietoja yo. linkistä
 • Tarkoitettu pääsääntöisesti vain biofysiikan maisterivaiheen pääaineopiskelijoille
 • Kevään 2017 töiden opettaja: Paulus Saari (vastuuopettaja: Kyösti Heimonen)


Syksy 2016 / Autumn 2016

764163P Biolääketieteen fysiikan perusteet (5 op)  

 • 764163P-01 eli osa 1 (0 op) alkaa ke 26.10. klo 14:15 salissa L10 (osa 2 järjestetään keväällä 2017)
 • Ilmoittautuminen opintojaksolle WebOodissa
 • Syksyn 2016 aikana luennoidaan opintojakson 1.osa (2 op) ja keväällä 2017 2. osa (3 op)
 • Vastuuopettaja: Kyösti Heimonen
 • 1. osa korvaa opintojakson 764103P Johdatus biofysiikkaan (2 op) ja 2. osa opintojakson 764162P Biofysiikan perusteet (3 op)

764327A Virtuaaliset mittausympäristöt / Virtual measurement environments

 • Alkaa ti 25.10. klo 8:15 lääketieteen kampuksella Kontinkankaalla salissa K033
 • Ilmoittautuminen opintojaksolle WebOodissa
 • Vastuuopettaja: Timo Jämsä
 • Luennoitsijat: Maarit Kangas ja Jêrome Thevenot

764322A/764622S Solukalvojen biofysiikka / Cell membrane biophysics

 • Alkaa ti 6.9. klo 12:15 luentosalissa FY1042 / Starts on Tue 6.9. at 12:15 in lecture room FY1042
 • Ilmoittautuminen opintojaksolle WebOodissa / Registration for the course in WebOodi
 • Vastuuopettaja ja luennoitsija / teacher: Kyösti Heimonen

764680S Hermoston tiedonkäsittely / Neural information processing 

 • Alkaa ma 12.9. klo 10:15 luentosalissa GM102 / Starts on Mon September 12th at 15:15 in lecture room GM102
 • Ilmoittautuminen opintojaksolle WebOodissa / Registration for the course in WebOodi
 • Vastuuopettaja ja luennoitsija / teacher: Roman Frolov

 


 • No labels