Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syksy 2018 / Autumn 2018

763312A Kvanttimekaniikka I, 10 op

 • Luennot: Matti Alatalo
 • Harjoitukset: Sasu Tuohino

Kevät 2018 / Spring 2018

763343A Kiinteän aineen fysiikka, 5 op

 • Luennot: Erkki Thuneberg
 • Harjoitukset: Matti Ulkuniemi ja Niina Mäkinen

763313A Kvanttimekaniikka II, 10 op

 • Luennot: Matti Alatalo
 • Harjoitukset: Tuure Orell

Syksy 2017 / Autumn 2017

763310A Analyyttinen mekaniikka , 6 op

 • Luennot: Erkki Thuneberg
 • Harjoitukset: Sami Laine

763312A Kvanttimekaniikka I, 10 op

 • Luennot: Matti Alatalo
 • Harjoitukset: Tuure Orell

763693S  Kvanttioptiikkaa sähköisissä piireissä, 6 op

 • Luennot: Erkki Thuneberg
 • Harjoitukset: Iivari Pietikäinen

 Kevät 2017 / Spring 2017

763105P Johdatus suhteellisuusteoriaan 1, 2 op

 • Luennot: Erkki Thuneberg
 • Harjoitukset: Petri Peuravaara, Oskari Tervo

763306A Johdatus suhteellisuusteoriaan 2, 2 op

 • Luennot: Erkki Thuneberg
 • Harjoitukset: Petri Peuravaara

766330A-01 Kiinteän aineen fysiikka, 5 op

 • Luennot: Erkki Thuneberg
 • Harjoitukset: Matti Ulkuniemi ja Joni Pennanen

763313A Kvanttimekaniikka II, 10 op

 • Luennot: Matti Alatalo
 • Harjoitukset: Tuure Orell

Syksy 2016 / Autumn 2016

763310A Analyyttinen mekaniikka , 6 op

 • Luennot: Erkki Thuneberg, ti 12-14 sali TE320 (alkaa 6.9.)
 • Harjoitukset: Iivari Pietikäinen

763312A Kvanttimekaniikka I, 10 op

 • Luennot: Matti Alatalo
 • Harjoitukset: Juri Kuorelahti

763645S  Yleinen suhteellisuusteoria, 6 op

 • Luennot: Erkki Thuneberg, to 8-10 sali FY1103 paitsi 1.12 SÄ114 (alkaa 8.9.) (Huom. muutos alkamisajassa tehty 10.8.)
 • Harjoitukset: Sami Laine

Kevät 2016 / Spring 2016

763105P Johdatus suhteellisuusteoriaan 1, 2 op

 • Luennot: Erkki Thuneberg
 • Harjoitukset: Petri Peuravaara, Tuure Orell

763306A Johdatus suhteellisuusteoriaan 2, 2 op

 • Luennot: Erkki Thuneberg
 • Harjoitukset: Petri Peuravaara

766330A-01 Kiinteän aineen fysiikka, 4 op 

 • Luennot: Erkki Thuneberg
 • Harjoitukset: Juri Kuorelahti, Matti Ulkuniemi

763313A Kvanttimekaniikka II, 10 op

 • Luennot: Matti Alatalo
 • Harjoitukset: Iivari Pietikäinen

Syksy 2015 / Autumn 2015

Yleiset tenttipäivät syksyllä / General examination days in the fall

Tenttiohjeita / Advice for examination

763310A Analyyttinen mekaniikka , 6 op

 • Luennot: Erkki Thuneberg, to 12-14 sali TE320 (alkaa 10.9.)
 • Harjoitukset: Tuure Orell

763312A Kvanttimekaniikka I, 10 op

 • Luennot: Jani Tuorila, ti 8-10 ja ke 8-10 sali FY1103 (alkaa ke 9.9.)
 • Harjoitukset: Juri Kuorelahti, pe 10-13 sali FY1103 ja ma 14-17 sali TÄ219 (alkaa pe 18.9.)

763620S Statistinen fysiikka 10 op

 • Luennot: Matti Alatalo, ma 12-14 sali ... ja ti 12-14 sali ... (alkaa 14.9.)
 • Harjoitukset: Iivari Pietikäinen

763645S Suprajohtavuus, 6 op

 • Luennot: Erkki Thuneberg, ke 14-16, sali  FY1103 (alkaa 9.9.)
 • Harjoitukset: Sami Laine

763698S Introduction to string theory / Johdatus säieteoriaan, 6 op

 • Lukupiiri, vetäjänä Jani Tuorila, ti 14-16, sali TÄ219 (alkaa 8.9. klo 15.15-16!)
 • Harjoitukset to 10-12, sali TÄ219 (alkaa 17.9.)

Kevät 2015 / Spring 2015

Yleiset tenttipäivät keväällä / General examination days 

763105P Johdatus suhteellisuusteoriaan 1, 2 op

 • Luennot: Matti Alatalo
 • Harjoitukset: Joonas Keski-Rahkonen

763306A Johdatus suhteellisuusteoriaan 2, 2 op

 • Luennot: Matti Alatalo
 • Harjoitukset: Joonas Keski-Rahkonen

763333A Kiinteän aineen fysiikka, 4 op 

 • Luennot: Matti Alatalo
 • Harjoitukset: Tapio Hansson

763313A Kvanttimekaniikka II, 10 op

 • Luennot: Jani Tuorila
 • Harjoitukset: Sami Laine

Syksy 2014 / Autumn 2014

Yleiset tenttipäivät syksyllä / General examination days in the fall

Tiistai 28.10. klo 14-18, sali L1 & Perjantai 12.12. klo 8-12, sali L3. 

763310A Analyyttinen mekaniikka , 6 op

 • Luennot: Matti Alatalo
 • Harjoitukset: Joonas Keski-Rahkonen

763312A Kvanttimekaniikka I, 10 op

 • Luennot: Jani Tuorila
 • Harjoitukset: Tuomas Jaako

763698S Erikoiskurssi: Tiheysfunktionaaliteoria ja siihen perustuvat laskentamenetelmät, 6-8 op 

 • Luennot: Matti Alatalo
 • Harjoitukset: Jussi Enkovaara

Kevät 2014 / Spring 2014

Yleiset tenttipäivät keväällä / General examination days 
 21.1., 4.3. ja 13.5. 

 

763105P Johdatus suhteellisuusteoriaan 1, 2 op

 • Luennot: Erkki Thuneberg
 • Harjoitukset: Joonas Keski-Rahkonen, Petri Peuravaara 

763306A Johdatus suhteellisuusteoriaan 2, 2 op

 • Luennot: Erkki Thuneberg
 • Harjoitukset: Joonas Keski-Rahkonen

763333A Kiinteän aineen fysiikka, 4 op 

 • Luennot: Erkki Thuneberg
 • Harjoitukset: Susanna Ahola, Tapio Hansson

763313A Kvanttimekaniikka II, 10 op

 • Luennot: Jani Tuorila
 • Harjoitukset: Tuomas Jaako

763629S Klassinen kenttäteoria, 6 op

 • Luennot: Jürgen Schmidt
 • Harjoitukset: Iivari Pietikäinen

Syksy 2013 / Autumn 2013

Yleiset tenttipäivät syksyllä / General examination days in the fall

Tiistai 29.10. klo 14-18, sali L1 & Perjantai 13.12. klo 8-12, sali L2

 

763310A Analyyttinen mekaniikka , 6 op

 • Luennot: Erkki Thuneberg
 • Harjoitukset: Joonas Keski-Rahkonen

763312A Kvanttimekaniikka I, 10 op

 • Luennot: Jani Tuorila
 • Harjoitukset: Tuomas Jaako

763693S Kvanttioptiikkaa sähköisissä piireissä, 6 op

 • Luennot: Erkki Thuneberg
 • Harjoitukset: Iivari Pietikäinen

765692S Nuclear reactions in dense stellar matter, 5 op  (in English)

 • Dmitry Yakovlev
 • Luennot ja harjoitukset: ma 12-14, ti 14-16, to 10-12;  alkaen 14.10 (4 viikkoa), sali TÄ219


Yleiset tenttipäivät kesällä samoina aikoina kun fysiikan tentit / General examination days in summer time simultaneously with the physics examinations

ti 11.6.2013 klo 14 – 18 ja ti 20.8.2013 klo 14 – 18, sali L7 tai L8

Kevät 2013 / Spring 2013

Yleiset tenttipäivät keväällä / General examination days 
22.1., 5.3. ja 14.5.

763105P Johdatus suhteellisuusteoriaan 1, 2 op noppa

 • Luennot: Erkki Thuneberg, ke 12-14, sali GO101 (9.1.-13.2.) Huomaa muuttunut sali
 • Harjoitukset: Joonas Keski-Rahkonen,  Katja Matilainen

763306A Johdatus suhteellisuusteoriaan 2, 2 op noppa

 • Luennot: Erkki Thuneberg, to 8-10, sali L8 (7.3.-18.4., ei 14.3., ei 28.3),
 • Harjoitukset: Katja Matilainen

763333A Kiinteän aineen fysiikka, 4 op noppa

 • Luennot: Erkki Thuneberg, ti 8-10 sali L5 ja ke 8-10 sali L8 (8.1.-26.2)
 • Harjoitukset: Susanna Ahola, Tuomas Jaako, Joonas Keski-Rahkonen

763313A Kvanttimekaniikka II, 10 op noppa

 • Luennot: Jani Tuorila, ma 12-14 ja ti 12-14 sali TE320 (14.1.-16.4, ei luentoa 19.3.)
 • Harjoitukset: Teemu Pennanen, pe 8-11 sali KO143 (18.1.-19.4., poikkeuksia: 22.2. sali SÄ124, 22.3. sali PR126B)

763655S Astrohiukkasfysiikka, 6 op noppa

 • Luennot: Timo Enqvist, ti 14-17 sali TÄ219
 • Harjoitukset: Juho Sarkamo & Johannes Hissa, ma 10-12 TÄ219 (25.3.->)
 • Päätekoe: ma 27.5. klo 10-14 Anttilansali

765354A Introduction to nolinear dynamics, 6 op

 • Luennot: Jürgen Schmidt, ke 12-14, alkaa 23.1

763313A Kvanttimekaniikan jatkokurssi, 10 op noppa

 • Luennot: Jukka Isohätälä, 1. luento 23.1. klo 10-12 salissa FY1103, Anttilansali
 • Harjoitukset: Jukka Isohätälä

Syksy 2012 / Autumn 2012

Yleiset tenttipäivät syksyllä / General examination days in the fall 2012*
30.10. 2012 at 14-18 in L1 and 11.12. 2012 at 14-18 in L1

763310A Analyyttinen mekaniikka , 6 op

 • Luennot: Erkki Thuneberg, to 12-14, sali TE320 (6.9.-29.11.)
 • Harjoitukset: Joonas Keski-Rahkonen, to 14-17, sali TE320

763312A Kvanttimekaniikka I, 10 op

 • Luennot: Mikko Saarela, ti 8-10 ja to 8-10, sali TE320 (alkaa 4.9)
 • Harjoitukset: Tatu Rajaniemi, pe 8-11 ja 11-14, sali Te320 (alkaa 7.9.); vain pe 10-13 (28.9. alkaen)

763620S Statistinen fysiikka 10 op

 • Luennot: Jani Tuorila, ma 12-14 sali TE320 ja ti 10-12 sali FY1035 (10.9.-3.12.)
 • Harjoitukset: pe 12-14 sali FY254-2 (21.9.-4.12., Huom: viimeinen harjoitus ti 4.12. klo 10-12)

763695S Yleinen suhteellisuusteoria, 6 op

 • Luennot: Erkki Thuneberg, ke 10-12, sali FY1035 (5.9.-28.11.)
 • Harjoitukset: Tuulia Pennanen, ti 12-14, sali FY1103, pe 8-10, sali FY1035 (11.9.-30.11.)

 Yleiset tenttipäivät kesällä / General examination days

19.6. 2012 at 14-18 in L2 and 21.8. 2012 at 14-18 in L2

Kevät 2012 / Spring 2012

Yleiset tenttipäivät keväällä / General examination days
24.1. 2012 at 14-18 in L1, 6.3. 2012 at 14-18 in L1 and 10.5. 2012 at 9-13 in L3 

763105P Johdatus suhteellisuusteoriaan 1, 2 op

 • Luennot: Erkki Thuneberg, to 8-10, sali L8 (12.1.-16.2.)
 • Harjoitukset: Jukka Isohätälä, Joonas Keski-Rahkonen, to 10-12 ja pe 10-12, sali FY1120 (26.1.-24.2.)
 • Päätekoe: ti 6.3. klo 14-18, sali L1

763306A Johdatus suhteellisuusteoriaan 2, 2 op

 • Luennot: Erkki Thuneberg, to 8-10, sali FY1120 (1.3.-29.3., ei 22.3), ke 14.3. klo 14-16, sali TE320
 • Harjoitukset: Jukka Isohätälä, to 10-12 ja pe 10-12, sali FY1120 (15.3.-13.4., ei 5.4.)
 • Päätekoe: ti 17.4. klo 14-18, sali L1

763333A Kiinteän aineen fysiikka, 4 op

 • Luennot: Erkki Thuneberg, ti 10-12 sali L7 ja ke 10-12 sali L8 (10.1.-28.2)
 • Harjoitukset: Merja Holappa, Terhi Kantia, ke 12-16 (laskupäivä) ja pe 10-12 (laskupäivä), sali L7 (18.1.-9.3.)
 • Päätekoe: ti 13.3. klo 14-18, sali L1

763313A Kvanttimekaniikka II, 10 op

 • Luennot: Mikko Saarela, ke 8-10 ja to 8-10, sali TE320 (alkaa 18.1.)
 • Harjoitukset: Risto Sarjonen, pe 10-13, sali TE320 (alkaa 20.1.)
 • The second midterm exam is on Wednesday May 9. at 8:15-11:15 in the lecture room TE320

763628S Kondensoidun materian fysiikka, 10 op

 • Luennot: Jani Tuorila, ma 12-14 ja ke 12-14 sali TE320 (11.1.-4.4.)
 • Harjoitukset: Jukka Isohätälä, to 12-14, sali TE320 (19.1.-12.4., ei 5.4.)
 • Päätekoe: ke 25.4. klo 12-15, sali TE320

763330A LuK-tutkielma ja seminaari (teoreettinen fysiikka), 10 op

 • Järjestetään yhteisesti koko laitokselle, katso 761385A

Syksy 2011 / Autumn 2011

Yleiset tenttipäivät / General examination days 25.10.2011, 29.11.2011  

763310A Analyyttinen mekaniikka , 6 op

 • Luennot: Erkki Thuneberg, ke 10-12, sali TE320 (7.9.-30.11.)
 • Harjoitukset: Jukka Isohätälä, ma 14-17, sali TE320

763312A / 763612S Kvanttimekaniikka I, 10 op

 • Luennot: Mikko Saarela, ke ja to 8-10, sali TE320 (alkaa 21.9. konferenssimatkan vuoksi)
 • Harjoitukset: Risto Sarjonen, pe 10-16, sali TE320 (alkaa 23.9.)
 • 2 välikoetta: 1. välikoe on ti 22.11.2011 klo 14-18 salissa L1

763654S Hydrodynamiikka, 6 op

 • Luennot: Erkki Thuneberg, ti 10-12, sali TE320 (6.9.-29.11.)
 • Harjoitukset: Matti Silveri, ma 10-12, to 10-12, sali TE320

763645S Suprajohtavuus, 6 op

 • Luennot: Janne Viljas, to 12-14, sali TE320 (alkaa 8.9.)
 • Harjoitukset: Janne Viljas, ke 14-16, sali TE320

761385A 761385A, 10 op

 • Kevään 2012 kurssin ensikokoontuminen on 21.11. klo 14 on Anttilansalissa

Kevät 2011 / Spring 2011

Yleiset tenttipäivät / General examination days 25.1., 8.3. & 10.5.

Yleiset kesätentit pidetään yhdessä fysiikan kesätenttien kanssa tiistaina 14.6 klo 14-18 salissa IT116 ja tiistaina 23.8. klo 14-18 salissa L2

763105P Johdatus suhteellisuusteoriaan 1, 2 op

 • Luennot: Erkki Thuneberg, to 8-10, sali L8 (13.1.-17.2.)
 • Harjoitukset: to 10-12 ja pe 10-12, sali FY1120 (27.1.-25.2.)
 • Päätekoe: ti 15.3. klo 14-18, sali L1

763306A Johdatus suhteellisuusteoriaan 2, 2 op

 • Luennot: Erkki Thuneberg, to 8-10, sali FY1120 (24.2.-7.4., ei 31.3.)
 • Harjoitukset: to 10-12 ja pe 10-12, sali FY1120 (10.3.-15.4., MUUTOS ei 24.3. ja 25.3.) (Siis hajoitukset pidetään 31.3. ja 1.4.)
 • Päätekoe: ti 3.5. klo 14-18, sali L1

763333A Kiinteän aineen fysiikka, 4 op

 • Luennot: Erkki Thuneberg, ti 10-12 (sali L7 paitsi 11.1. sali L8 ja
  18.1. sali KE1139) ja ke 10-12 (sali L8 paitsi 19.1. sali PR105), (alkaa 11.1., loppuu 1.3.)
 • Harjoitukset: ke 12-16 (laskupäivä) ja pe 10-12 (laskupäivä), sali L8 paitsi 19.1. sali PR105
 • Päätekoe: ti 15.3. klo 14-18, sali L1

763313A Kvanttimekaniikka II, 10 op

 • Luennot: Mikko Saarela, ti 8-10 ja ke 8-10, sali TE320 (alkaa 11.1.)
 • Harjoitukset: Risto Sarjonen ja Mikko Saarela, pe 9-12, sali TE320 (alkaa 14.1.)

763629S Klassinen kenttäteoria, 6 op

 • Luennot: Jani Tuorila, ti 10-12, sali TE320 (11.1.-12.4.)
 • Harjoitukset: to 12-14, sali TE320 (20.1.-14.4.)
 • Päätekoe: to 5.5. klo 12-15, sali TE320

761385A LuK-tutkielma ja seminaari, 10 op

 • Järjestetään yhteisesti koko laitokselle.

Syksy 2010

763310A Analyyttinen mekaniikka, 6 op

 • Luennoitsija: Erkki Thuneberg, Harjoitusassistentti: Jukka Isohätälä

763312A / 763612S Kvanttimekaniikka I, 10 op

 • Luennoitsija: Mikko Saarela, Harjoitusassistentti: Jukka Isohätälä

763693S Kvanttioptiikkaa sähköisissä piireissä, 6 op

 • Luennoitsija: Erkki Thuneberg, Harjoitusassistentti: Matti Silveri

Kevät 2010

763105P Johdatus suhteellisuusteoriaan 1, 2 op

 • Luennoitsija: Erkki Thuneberg, Harjoitusassistentit: Jukka Isohätälä & Janne Kuokkanen

763306A Johdatus suhteellisuusteoriaan 2, 2 op

 • Luennoitsija: Erkki Thuneberg, Harjoitusassistentit: Jukka Isohätälä & Janne Kuokkanen

763315A (ATK II) Numeerinen mallintaminen, 4 op

 • Luennoitsija: Kari Jänkälä, Sami Heinäsmäki

763333A Kiinteän aineen fysiikka, 4 op

 • Luennoitsija: Erkki Thuneberg, Harjoitusassistentit: Jani Tuorila & Jyrki Rantaharju

763313A Kvanttimekaniikka II, 10 op

 • Luennoitsija: Mikko Saarela

763622S Kvanttimekaniikan jatkokurssi, 10 op

 • Luennoitsija: Pekka Pietiläinen, Harjoitusassistentti: Matti Silveri

761385A LuK-tutkielma ja seminaari, 10 op

 • Järjestetään yhteisesti koko laitokselle.

Syksy 2009

763114P (ATK I) Ohjelmoinnin perusteet, 4 op

 • Luennoitsija: Jukka Riekki; järjestetään yhdessä STO:n kanssa, Harjoitusassistentti: Jouni Karjalainen

763310A Analyyttinen mekaniikka, 6 op

 • Luennoitsija: Erkki Thuneberg, Harjoitusassistentti: Petri Mutka

763312A / 763612S Kvanttimekaniikka I, 10 op

 • Luennoitsija: Mikko Saarela, Harjoitusassistentti: Risto Sarjonen

763620S Statistinen fysiikka, 10 op

 • Luennoitsija: Pekka Pietiläinen, Harjoitusassistentti: Timo Hyart

763616S (ATK IV) Numeerinen ohjelmointi, 6 op

 • Luennoitsija: Sami Heinäsmäki, Harjoitusassistentti: Johannes Niskanen

763695S Yleinen suhteellisuusteoria, 6 op

 • Luennoitsija: Erkki Thuneberg, Harjoitusassistentti: Petri Mutka

763655S Astrohiukkasfysiikka, 6 op

 • Luennoitsija: Timo Enqvist

Kevät 2009

763102P Johdatus suhteellisuusteoriaan, 3 op

 • Luennoitsija: Kari Rummukainen, Harjoitusassistentit: Ahti Leppänen & Jarno Rantaharju

763315A ATK II Numeerinen mallintaminen, 4 op

 • Luennoitsija: Kai Loo

763313A Kvanttimekaniikka II, 10 op

 • Luennoitsija: Mikko Saarela, Harjoitusassistentti: Risto Sarjonen

763333A Aineen rakenne I, 4 op

 • Luennoitsija: Erkki Thuneberg, Harjoitusassistentti: Sergey Osmekhin

763330A LuK-tutkielma (aine ja seminaari), 10 op

 • Vastuuhenkilö: Erkki Thuneberg

763628S Kondensoidun materian fysiikka, 10 op

 • Luennoitsija: Pekka Pietiläinen, Harjoitusassistentti: Juha Leppäkangas

763645S Suprajohtavuus, 6 op

 • Luennoitsija: Erkki Thuneberg, Harjoitusassistentti: Matti Silveri

763698S Kosmologia, 6 op

 • Luennoitsija: Kari Rummukainen, Harjoitusassistentti: Anders Tranberg

Syksy 2008

Aine ja seminaari

Analyyttinen mekaniikka, 6 op

 • Luennoitsija: Erkki Thuneberg, Harjoitusassistentti: Otto Simola

ATK I Ohjelmoinnin perusteet, 4 op

 • Kurssin vetäjä: Jussi Mattas

Fysiikan matematiikkaa, 6 op

 • Luennoitsija: Kari Rummukainen

Hydrodynamiikka, 6 op

 • Luennoitsija: Erkki Thuneberg, Harjoitusassistentit: Timo Virtanen & Matti Silveri

Kvanttimekaniikka I, 10 op

 • Luennoitsija: Mikko Saarela, Harjoitusassistentti: Risto Sarjonen

Matemaattiset apuneuvot, 6 op

 • Luennoitsija: Anders Tranberg, Harjoitusassistentit: Janne Kuokkanen & Jukka Isohätälä

Materiaalifysiikan menetelmiä, 6 op

 • Luennoitsijat: Pekka Pietiläinen & Mikko Saarela

Kevät 2008

Aineen rakenne I

 • Luennoitsija: Erkki Thuneberg

Aine ja seminaari

ATK II (Numeerinen mallintaminen)

 • Kurssin vetäjä: Jussi Mattas

ATK III (Tieteellinen ohjelmointi)

 • Luennoitsija: Pekka Pietiläinen, Harjoitusassistentti: Heikki Laitala

Johdatus suhteellisuusteoriaan

 • Luennoitsija: Petri Mutka, Harjoitusassistentti: Timo Virtanen

Kenttäteoria

 • Luennoitsija: Kari Rummukainen

Klassinen kenttäteoria

 • Luennoitsija: Pekka Pietiläinen, Harjoitusassistentti: Timo Hyart

Kvanttimekaniikka II

 • Luennoitsija: Mikko Saarela, Harjoitusassistentti: Risto Sarjonen

Kvanttioptiikkaa sähköisissä piireissä

 • Luennoitsija: Erkki Thuneberg, Harjoitusassistentti: Juha Leppäkangas

Syksy 2007

Kvanttimekaniikka I

 • Luennoitsija: Mikko Saarela, Harjoitusassistentti: Risto Sarjonen

Monte Carlo simulointimenetelmät

 • Luennoitsija: Kari Rummukainen, Harjoitusassistentti: Ahti Leppänen

Analyyttinen mekaniikka

 • Luennoitsija: Kari Rummukainen, Harjoitusassistentti: Otto Simola

ATK I Ohjelmoinnin perusteet

 • Luennoitsija: Jussi Mattas

Kevät 2007

Aineen rakenne I

 • Luennoitsija: Kari Rummukainen, Harjoitusassistentti: Pekka Tallavaara

Johdatus suhteellisuusteoriaan

 • Luennoitsija: Petri Mutka, Harjoitusassistentit: Timo Virtanen & Karri Kuula

ATK II Numeerinen mallintaminen

 • Luennoitsija: Jussi Mattas

Kvanttimekaniikka II

 • Luennoitsija: Mikko Saarela, Harjoitusassistentti: Jani Tuorila

Aine ja seminaari

 • Vastuuhenkilö: Kari Rummukainen

Kvanttimekaniikan jatkokurssi

 • Luennoitsija: Jaakko Manninen

Hiukkasfysiikan perusteet

 • Luennoitsija: Kari Rummukainen, Harjoitusassistentti: Janne Kuokkanen

Syksy 2006

Fysiikan matematiikkaa

 • Luennoitsija: Pekka Pietiläinen

ATK I Ohjelmoinnin perusteet

 • Luennoitsija: Jukka Isohätälä

Analyyttinen mekaniikka

 • Luennoitsija: Erkki Thuneberg, Harjoitusassistentti: Matti Silveri

Kvanttimekaniikka I

 • Luennoitsija: Mikko Saarela, Harjoitusassistentti: Jussi Mattas

ATK IV Numeerinen ohjelmointi

 • Luennoitsija: Pekka Pietiläinen. Harjoitusassistentti: Jani Tuorila

Statistinen fysiikka

 • Luennoitsija: Kari Rummukainen, Harjoitusassistentti: Timo Hyart

Yleinen suhteellisuusteoria

 • Luennoitsija: Erkki Thuneberg, Harjoitusassistentti: Timo Virtanen

Kevät 2006

Johdatus suhteellisuusteoriaan

 • Luennoitsija: Petri Mutka, Harjoitusassistentit: Lauri Kurki & Heikki Laitala

ATK II Numeerinen mallintaminen

 • Luennoitsija: Jukka Isohätälä

Aineen rakenne I

 • Luennoitsija: Erkki Thuneberg

Kvanttimekaniikka II

 • Luennoitsija: Mikko Saarela, Harjoitusassistentti: Jussi Mattas

Kondensoidun materian fysiikka

 • Luennoitsija: Erkki Thuneberg & Pekka Pietiläinen, Harjoitusassistentti: Juha Leppäkangas

ATK III Tieteellinen ohjelmointi

 • Luennoitsija: Pekka Pietiläinen, Harjoitusassistentti: Ahti Leppänen

Seminaari

 • Vastuuhenkilö: Erkki Thuneberg

Syksy 2005

Fysiikan matematiikkaa

 • Luennoitsija: Seppo Alanko

ATK I Ohjelmoinnin perusteet

 • Luennoitsija: Marko Mikkonen

Analyyttinen mekaniikka

 • Luennoitsija: Erkki Thuneberg, Harjoitusassistentti: Lauri Kurki

Kvanttimekaniikka I

 • Luennoitsija: Mikko Saarela, Harjoitusassistentti: Jani Tuorila

Suprajohtavuus

 • Luennoitsija: Erkki Thuneberg, Harjoitusassistentti: Juha Leppäkangas

Kevät 2005

Johdatus suhteellisuusteoriaan

 • Luennoitsija: Petri Mutka

Aineen rakenne

 • Alkuosan luennoitsija: Jani Halinen

ATK II Numeerinen mallintaminen

 • Luennoitsija: Marko Mikkonen

Kvanttimekaniikka II

 • Luennoitsija: Mikko Saarela, Harjoitusassistentti: Jani Halinen

Klassinen kenttäteoria (lyhennetty versio, 3 ov)

 • Luennoitsija: Erkki Thuneberg, Harjoitusassistentti: Timo Hyart

Hydrodynamiikka

 • Luennoitsija: Erkki Thuneberg, Harjoitusassistentit: Tilmann Bösinger & Timo Virtanen

Aine ja seminaari

 • Vastuuhenkilö: Erkki Thuneberg

Syksy 2004

Fysiikan matematiikkaa

 • Luennoitsija: Jani Halinen

ATK 0 Tietokoneen käytön perusteet 

 • Luennoitsija: Marko Mikkonen, Harjoitusassistentit: Petri Myöhänen & Heikki Nykänen

ATK I Ohjelmoinnin perusteet

 • Luennoitsija: Marko Mikkonen, Harjoitusassistentit: Petri Myöhänen & Heikki Nykänen

Matemaattiset apuneuvot

 • Luennoitsija: Jani Halinen, Harjoitusassistentti: Timo Virtanen

Analyyttinen mekaniikka

 • Luennoitsija: Erkki Thuneberg, Harjoitusassistentti: Lauri Kurki

Kvanttimekaniikka I

 • Luennoitsija: Mikko Saarela, Harjoitusassistentti: Tauno Taipaleenmäki

ATK IV Numeerinen ohjelmointi

 • Luennoitsija: Mikko Saarela, Harjoitusassistentti: Jukka Isohätälä

Sähköiset kuljetusilmiöt mesoskooppisissa rakenteissa

 • Luennoitsija: Erkki Thuneberg, Harjoitusassistentti: Jaime Zaratiegui

Kevät 2004

Johdatus suhteellisuusteoriaan

 • Luennoitsija: Pekka Pietiläinen

ATK II Numeerinen mallintaminen

 • Luennoitsija: Jani Tuorila

Aineen rakenne I

 • Luennoitsija: Erkki Thuneberg

Kvanttimekaniikka II

 • Luennoitsija: Mikko Saarela

Aine ja seminaari

 • Vastuuhenkilö: Erkki Thuneberg

ATK III Tieteellinen ohjelmointi

 • Luennoitsija: Karri Niemelä

Kvanttimekaniikan jatkokurssi

 • Luennoitsija: Pekka Pietiläinen

Syksy 2003

Fysiikan matematiikkaa

 • Luennoitsija: Pekka Pietiläinen

ATK0 Tietokoneen käytön perusteet

 • Luennoitsija: Janne Kuokkanen

ATK I Ohjelmoinnin perusteet

 • Luennoitsija: Janne Kuokkanen

Analyyttinen mekaniikka

 • Luennoitsija: Erkki Thuneberg

Kvanttimekaniikka I

 • Luennoitsija: Mikko Saarela

Yleinen suhteellisuusteoria

 • Luennoitsija: Erkki Thuneberg

Statistinen fysiikka

 • Luennoitsija: Jani Halinen

Kvanttikenttäteorioiden perusteet, periodikurssi (3 ov)

 • Luennoitsija: Kari Rummukainen

Kevät 2003

Johdatus suhteellisuusteoriaan 

 • Luennoitsija: Antti Keränen

ATK II Numeerinen mallintaminen

 • Luennoitsija: Johannes Hissa

Kvanttimekaniikka II

 • Luennoitsija: Mikko Saarela

Matemaattiset apuneuvot

 • Luennoitsija: Pekka Pietiläinen

Aine ja seminaari

 • Vastuuhenkilö: Erkki Thuneberg

ATK IV Numeerinen ohjelmointi

 • Luennoitsija: Pekka Pietiläinen

Kondensoidun materian fysiikka

 • Luennoitsija: Erkki Thuneberg

Syksy 2002

Fysiikan matematiikkaa

 • Luennoitsija: Pekka Pietiläinen

ATK 0 Tietokoneen käytön perusteet

 • Luennoitsija: Vinski Bräysy

ATK I Ohjelmoinnin perusteet

 • Luennoitsija: Vinski Bräysy

Johdatus kvanttifysiikkaan

 • Luennoitsija: Jani Halinen

Analyyttinen mekaniikka

 • Luennoitsija: Erkki Thuneberg

Kvanttimekaniikka I

 • Luennoitsija: Mikko Saarela

Suprajohtavuus

 • Luennoitsija: Erkki Thuneberg

Kevät 2002

76301P Vektori- ja tensorilaskenta (3 ov)

 • Luennoitsija: K. Niemelä

76315A ATK II - Numeerinen mallintaminen (2 ov)

 • Luennoitsija: J. Sarkamo

7631S ATK III - Tieteellinen ohjelmointi (3 ov)

 • Luennoitsija: P. Pietiläinen

76329S Klassillinen kenttäteoria (5 ov)

 • Luennoitsija: E. Thuneberg

76330S Aine ja seminaari (5 ov)

76313A Kvanttimekaniikka II

 • Luennoitsija: M. Saarela

76322S Kvanttimekaniikan jatkokurssi

 • Luennoitsija: P. Pietiläinen

76311A Matemaattiset apuneuvot (4 ov)

 • Luennoitsija: P. Pietiläinen

Syksy 2001

76320S Statistinen fysiikka

 • Luennoitsija: Pekka Pietiläinen

76309P Johdatus kvanttifysiikkaan

 • Luennoitsija: Esko Suhonen

76312P/A Kvanttimekaniikka I

 • Luennoitsija: Mikko Saarela

76310A Analyyttinen mekaniikka

 • Luennoitsija: Erkki Thuneberg

76396S Sähköiset kuljetusilmiöt mesoskooppisissa rakenteissa

 • Luennoitsija: Erkki Thuneberg

76302P Johdatus suhteellisuusteoriaan

 • Luennoitsija: Esko Suhonen

Kevät 2001

76301P Vektori ja tensorilaskenta

 • Luennoitsija: Karri Niemelä

76311A Matemaattiset apuneuvot

 • PLuennoitsija: ekka Pietiläinen

76313A Kvanttimekaniikka II

 • Luennoitsija: Mikko Saarela

76315A ATK 2 Numeerinen mallintaminen

 • Luennoitsija: Vinski Bräysy

76321S Hiukkasfysiikan perusteet

 • Luennoitsija: Esko Suhonen

76394S Materiaalifysiikan menetelmät

Neutriinofysiikka

 • Luennoitsija: Juha Peltoniemi

Syksy 2000

76328S Kondensoidun materian fysiikka

 • Luennoitsija: Pekka Pietiläinen

76310A Analyyttinen mekaniikka

 • Luennoitsija: Pekka Pietiläinen

76309P Johdatus kvanttifysiikkaan

 • Luennoitsija: Esko Suhonen

76312A Kvanttimekaniikka I

 • Luennoitsija: Mikko Saarela

76302P Johdatus suhteellisuusteoriaan

 • Luennoitsija: Esko Suhonen

76304P ATK 0 Tietokoneen käytön perusteet

 • Luennoitsija: Vinski Bräysy

76314P ATK I Ohjelmoinnin perusteet

 • Luennoitsija: Mikko Saarela

76330S Aine ja seminaari

76316S ATK IV Numeerinen ohjelmointi

 • Luennoitsija: Karri Niemelä

Kevät 2000

76301P Vektori- ja tensorilaskenta

 • Luennoitsija: Esko Suhonen

76311A Matemaatiset apuneuvot

 • Luennoitsija: Mikko Saarela

76313A Kvanttimekaniikka II

 • Luennoitsija: Alpo Kallio

76315A ATK II

 • Luennoitsija: Mikko Saarela

76329S Klassillinen kenttäteoria

 • Luennoitsija: Esko Suhonen

76341S ATK III

 • Luennoitsija: Pekka Pietiläinen

76330S Aine ja seminaari

76322S Kvanttimekaniikan jatkokurssi


Tiedot kopioitu arkistosta.

 • No labels