Valikko

Yleisen kasvatustieteen tutkimusryhmän wiki-ympäristö

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tervetuloa

Olet saapunut Oulun yliopiston Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikön Yleisen pedagogiikan tutkimusryhmän sivuille. Sivuilta löydät tietoa esimerkiksi siitä, mitä ryhmä tutkii ja koska ryhmällä on kokoontumisia. 

Yleisen kasvatustieteen tutkimus 

Kaikki yleisen kasvatustieteen alaan kuuluvat aiheet, myös kasvatusfilosofiset
Ryhmä toimii aihealueen opinnäytetöiden, sekä gradujen että jatkotutkintotöiden, ohjausseminaarina ja tutkijoiden yhteistyöfoorumina. 
Tutkimusmetodologian on tarkoitus kattaa sekä teoreettinen, historiallinen 
että empiirinen ote.
Tavoitteena on hyödyntää myös uusia tutkimuksen teknisiä apuvälineitä ja menetelmiä.
Suunniteltuja tutkimusteemoja olisivat ainakin:

* Yleinen pedagoginen teoria, pedagogisen ajattelun perinteet
* Kasvatus ja filosofia: kasvatusfilosofia, filosofiakasvatus
* Yleinen didaktiikka
* Opetussuunnitelmateoria
* Didaktiset mallit ja periaatteet
* Luokkahuone- ja opetusvuorovaikutustutkimus
* Merkit ja merkitykset kasvatuksessa ja opetuksessa

Ryhmän työskentelyssä tulee korostumaan lukupiirityöskentely.
Keskeisiä lähtökohtia ja tutustumisen kohteita empiirisen tutkimuksen
kannalta ovat mm. Christoph Wulf, Ulrich Oevermann, Klaus Mollenhauer, 
Ned Flanders, Helsinki DPA-projekti

Tutkimusryhmän toiminta liittyy läheisesti Suomen Akatemian rahoittaman tutkimushankkeeseen Educational Theory and Traditions – Integration of Educational Theories on ‘Bildung’ and Growth

  • No labels