Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oulun yliopiston kesäopinnot, opetustarjonta 2012

Oulun yliopiston kesäopintojen koordinointivastuu on Täydentävien opintojen keskuksella. Kesän 2012 opetustarjonnan toteuttajia ovat Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto (joka tarjoaa avoimia yliopisto-opintoja) ja  Oulun yliopiston tiedekunnat. Opetusta toteutetaan kahdessa periodissa, joista ensimmäinen on pääsääntöisesti toukokuun puolesta välistä kesäkuun loppuun ja toinen elokuun alusta syyskuun loppuun. 

University of Oulu Summer School

Kesäkoulussa järjestetään Oulun yliopiston opetussuunnitelman mukaista opetusta useissa oppiaineissa. Opetusta toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston ja Oulun yliopiston avoimen yliopiston yhteistyönä sekä tiedekuntien järjestämänä.

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kautta järjestettävät kurssit

Kesän 2012 (touko-kesäkuu sekä elokuu) opetustarjonnassa on 25 opintopisteen perusopinnot filosofiasta, kasvatustieteistä, kirjallisuudesta, psykologiasta ja sosiologiasta.

Lisäksi tarjotaan seuraavia kielikursseja: englanti, espanja, ranska, ruotsi sekä suomea muunkielisille.

Edellä mainituista opintojen toteutuksesta vastaa Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, katso tarkemmat tiedot kesäyliopiston kurssilistasta.

Oulun yliopiston läsnä oleville opiskelijoille on kiintiö maksuttomia paikkoja. Vaatimuksena on, että kurssi sisältyy tutkintoon. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. HUOM. kesäyliopisto perii opiskelijalta maksun peruutetusta ilmoittautumisesta, mikäli hän ei peru ilmoittautumistaan määräaikaan mennessä.

Lisätietoja:

  • Suunnittelija Jaana Rantanen, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto: jaana.rantanen(at)pohjois-pohjanmaa.fi, p. 08 321 4072

Tiedekuntien kautta järjestettävät kurssit

Tähän tarkentuu tiedekuntien kautta menevä kesäaikainen opetustarjonta maaliskuun loppuun mennessä. Alla olevaan opetukseen liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä asianomaisen opettajan puoleen tai ottaa yhteyttä kesäopintojen suunnittelijoihin: Titta Koski, titta.koski(at)oulu.fi, p. 08-553 7312 tai Juha Mönkkönen, juha.monkkonen(at)oulu.fi, p. 08-553 7369

    

tunniste

opintojakso

laajuus

 

780122P

Kemian perustyöt

3 op

 

761103P

Sähkö- ja magnetismioppi

4 op


763312A

Kvanttimekaniikka I

10 op

 

766329A

Aaltoliike ja optiikka

6 op

 

766328A

Termofysiikka

6 op

 

761101P

Perusmekaniikka

4 op

 

763101P

Fysiikan matematiikkaa

6 op

 

766323A-01

Mekaniikka osa 1

3 op

 

766323A-02

Mekaniikka osa 2

3 op

 

766326A

Atomifysiikka 1

6 op

 

766319A

Sähkömagnetismi

6 op

 

766106P

Fysiikan laboratoriotyöt 2

4 op

 

766308A

Fysiikan laboratoriotyöt 3

6 op

 

751306A

Maaeläimistön tuntemus ja ekologia -kenttäkurssi

4 op

 

752316A

Sienikurssi

3 op

 

751307A

Vesieläimistön tuntemus ja ekologia -kenttäkurssi

4 op

 

755313A

Lintujen maastolajintuntemus

1-2 op

 

752304A

Kasvitieteen kenttäkurssi

5 op

 

521141P

Ohjelmoinnin alkeet

5 op

 

521412A

Digitaalitekniikka 1

6 op

 

031021P

Tilastomatematiikka, intensiivikurssi

5 op

 

031017P

Differentiaaliyhtälöt, intensiivikurssi

4 op

 

031019P

Matriisialgebra, intensiivikurssi (peruttu)

3,5 op

 

802116P

Johdatus yliopistomatematiikkaan

2 op

 

802151P

Johdatus matemaattiseen päättelyyn

5 op

 

801385A

Kompleksianalyysi 

4 op

 

811365A

Projekti I

7 op

 

817606S ja
812631S

Project in Distributed Global Context jaProjekti II

14 op

 

811383A

Luk-tutkielma, työpaja (TOL)

7 op

 

813606S

Gradu-työpaja (TOL)

30 op

 

407511P

Seminar: Education in Transition

5op

 

407523P

Plurilingualism and Education in the 21st century

5 op

 

407524P

Citical Literacy in Education

5 op

 

407518A

Global Citizenship Education

5 op

 

408516S

Educational Policy, Planning and Leadership

5 op

 

723001A

Doing Business in Russia

5 op

 


Ilmoittautuminen opetukseen tapahtuu weboodissa.

Lisäksi on tiedekunnat järjestävät kesätenttejä yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa seuraavasti: 

HUTK, KTK, STO, TUTA, Prosessi- ja ymp. tekniikan osasto:

la 9.6 klo 9-13
la 30.6. klo 9-13
la 4.8. klo 9-13

LUTK, (Konetekniikan osasto, Arkkiteht. osasto) LTK:

la 16.6. klo 9-13
la 7.7. klo 9-13
la 11.8. klo 9-13

Ohjeet opiskelijalle:

  1. Kesätentteihin ilmoittautumiset, perumiset, muutokset ym. hoidetaan oman laitoksen tai osaston kautta.
  2. Tenttipaikalla on oltava ajoissa. Tenttikuorten jakaminen aloitetaan jo klo 8.50 suuren osallistujamäärän vuoksi.
  3. Tenttisalista saa poistua aikaisintaan 30 minuutin kuluttua varsinaisen tenttiajan alkamisesta.
  4. Mikäli kysymyspaperissa ei toisin mainita, tenttijän on palautettava tenttikuori kysymys- ja vastauspapereineen valvojille. Tenttijän on todistettava henkilöllisyytensä tentinvalvojalle poistuessaan.
  • No labels