© University of Oulu

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 137 Next »

Miten saat kirjan käyttöösi


Painetut kirjatKirjojen etsiminen kannattaa aloittaa Oulasta. Kun etsitty julkaisu on löytynyt, saatavuusnäyttö kertoo julkaisun perustiedot sekä sijainti- ja saatavuustiedot. Paikannuksen kautta voi tarkistaa kirjan sijainnin hyllyittäin. Lainassa oleviin kirjoihin voi tehdä varauksen.
Lähde: Oula kokoelmatietokanta <https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?LANGUAGE=Finnish&DB=local&PAGE=First> 29.10.2009
Oulan yhteislainaus-palvelun kautta Oulun yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat etsiä kirjoja ja lehtiä Kuopiossa sijaitsevan Varastokirjaston tai Kajaanin amk:n kirjaston kokoelmista.
Lähde: https://oula.linneanet.fi 29.10.2009Yhteislainauksen kautta lainat tai kopiot voi myös tilata itse. Tilattu materiaali saapuu nopeammin, koska tilausta ei tarvitse kierrättää kaukopalvelun kautta.
Lähde: https://oula.linneanet.fi 29.10.2009Kaukopalvelu tilaa toisista kirjastoista lainoja ja kopioita sellaisista julkaisuista, joita ei ole Oulun yliopiston kirjastossa. Lehtiartikkelit toimitetaan yleensä kopioina.
Kaukopalvelun www-sivuilta löytyvät lomakkeet, joiden avulla kaukopalvelupyynnön voi lähettää.
Lähde: http://www.kirjasto.oulu.fi/ 29.10.2009Kirjan voi myös hankkia kustantajilta, välittäjiltä ja kirjakaupoista.
Voit myös pyytää kirjan hankkimista kirjaston www-sivuilta löytyvien hankinta- ja tilauslomakkeiden avulla.
Lähde: Amazon.com <http://www.amazon.com>, http://www.springer.com/medicine (20.11.2008)


Voit lainata kirjoja myös yleisistä kirjastoista ja ammattikorkeakoulun kirjastoista.
Oulun kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto
Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjasto
Oulun ympäristökuntien kirjastot
Pohjanportti on pohjoisten kirjastojen yhteinen tiedonhakuportaali. Oulun, Lapin tai Kajaanin maakuntakirjaston asiakkaana voit saada teoksen etälainaksi toisesta maakuntakirjastosta, jos se on siellä paikalla.

E-kirjat


Oulun yliopistolla käytettävissä olevat elektroniset kirjat löytyvät Nellin tai Oulan kautta. Nellistä e-kirjoihin pääsee monia-laisista tietokannoista. Oulasta löytyvien elektronisten kirjojen yhteydessä on linkki, jonka kautta pääsee suoraan siihen e-kirja -palveluun, jonka kautta kyseinen kirja on luettavissa.
Lähde: https://oula.linneanet.fi/ (29.10.2009)Ebrary on elektronisia kirjoja sisältävä tietokanta. Ebraryn käyttö vaatii lukuohjelman asentamisen omalle koneelle. Jokainen selain vaatii oman asennuksen.
Lähde: http://site.ebrary.com/lib/oulu 26.7.2010


Ellibs-webkirjastosta kirjat ladataan verkosta tietyksi ajaksi omalle koneelle. Palvelu vaatii kirjautumisen
Lähde: http://library.ellibs.com 29.10.2009Google Book Search (Kirjat) on hyvä apuväline kirjojen etsimiseen. Sen avulla voit etsiä kirjoja (tai niiden tietoja) eri kustantajien ja kirjastojen sivuilta. Tekijänoikeuksista riippuen kirjasta voi saada näkyviin viitteen, sisällysluettelon, näytteitä sisällöstä tai joissakin tapauksissa kokotekstinkin.
Lähde: Google book search 29.10.2009


Miten saat lehtiartikkelin käyttöösi


E-lehdet


Hyvä paikka aloittaa lehtien tai lehtiartikkelien etsiminen on Nelli-portaali. Sen kautta on käytettävissä yli 20 000 elektronista lehteä. Lehtiä voi selata aakkosittain tai hakea lehden nimellä (=nimekkeellä). Lehden nimen oikealla puolella olevan SFX-linkin kautta löytyvät tietokannat tai palvelut, joiden kautta lehti on käytettävissä.
Lähde: Nelli-portaali 29.10.2009
SFX on linkityspalvelu, joka mahdollistaa linkitykset eri järjestelmien välillä. Sitä käytetään aineiston paikallistamiseen, eli mielenkiintoisen artikkeli- tai kirjaviitteen löydyttyä voi SFX:n avulla siirtyä artikkelin kokotekstiin tai tarkistaa omasta kirjastotietokannasta painetun kirjan tai  lehden saatavuus.
Lähde:http://sfx.nelliportaali.fi 18.11.2008Google Scholarin avulla voi etsiä eri tieteenaloihin liittyvää tieteellistä tietoa. Kun Google Scholar -palvelun kautta löytyy kiinnostava artikkeli, sen saa avattua kokotekstinä, jos Oulun yliopistolla on käyttöoikeus viitteessä mainittuun julkaisuun. Artikkelin viitteen voi tallentaa suoraan RefWorksiin. Lähde:http://scholar.google.fi/ 29.10.2009


Internetistä löytyy myös yksittäisiä www-julkaisuja ja artikkeleita.

Painetut lehdet


Etsittäessä artikkelia painettuna aloitetaan haku tarkistamalla Oulasta, löytyykö viitetiedossa mainittu lehti Oulun yliopiston kirjastoista tai varastokirjastosta (yhteislainaus). Haettaessa Oulasta lehtien sijaintitietoja pitää muistaa käyttää hakuehdoissa lehden koko nimeä tai alkuosaa lehden nimestä, lyhenteet eivät tuota toivottua tulosta.
Jos lehti on elektronisessa muodossa, Oula-tietokannassa lehden viitetiedoissa on SFX-linkki, jonka kautta voi siirtyä kyseiseen lehteen. 
Lähde: Oula-kokoelmatietokanta 29.10.2009
Painettuna tulevien lehtien sijainnin voi tarkistaa paikannuksen kautta kopioimalla sijaintitiedon Paikanna-linkin takaa avautuvaan sijaintihakukenttään.
Lähteet: Oula-kokoelmatietokanta, Smart-Library 19.11.2008


Miten saat kokousjulkaisun käyttöösi


Painetut julkaisut

Oulun yliopiston kirjastossa olevat painetut kokousjulkaisut ovat aiheenmukaisissa hyllyissä ja löydettävissä Oula-tietokannasta.


Etsittäessä kokousjulkaisuja Oulasta aloitetaan haku viitteessä mainituilla kokous- tai kokousjulkaisutiedoilla. Oulasta ei voi hakea kokousartikkelin otsikolla. Esim. etsitään kokousjulkaisuja Personal Protective Equipment -seminaarista vuodelta 2005. Löydetään yksi julkaisu.
Lähde: Oula-kokoelmatietokanta 29.10.2009


Painettuja kokousjulkaisuja ja artikkeleita kannattaa etsiä myös yhteislainauksen kautta. Jos kokousjulkaisua tai -artikkelia ei ole saatavissa Oulun yliopiston kirjaston painetuista tai elektronisista kokoelmista eikä Internetistä, niin sen voi tilata kaukopalvelun kautta. Palvelu on maksullista. Kokousartikkelit toimitetaan yleensä kopioina.

E-julkaisut


Elektronisessa muodossa olevia konferenssien kokotekstejä löytyy Oulun yliopistossa IEEE/IEE Electronic Library -tietokannasta (IEEE:n ja IET:n konferenssijulkaisut vuodesta 1988 lähtien) sekä ACM Digital Library -tietokannasta (ACM:n konferenssijulkaisut). Näissä molemmissa tietokannoissa on mahdollista selailla konferenssijulkaisuja tai tehdä hakuja niiden artikkeleista.
Lähteet: IEEE, ACM 22.7.2011
Konferenssiartikkeleita kannattaa etsiä myös Google Scholarin ja muiden Internetin hakukoneiden avulla esimerkiksi konferenssiartikkelin nimellä.
Mikäli Oulun yliopistolla on käyttöoikeus löytyneeseen artikkeliin sen saa avattua kokotekstinä.
Lähde: http://scholar.google.fi/ 22.6.2011
Internetistä löytyy yksittäisten kokousartikkelien lisäksi luetteloita eri alojen kokouksista.
Tieteellisten seurojen järjestämistä kokouksista saa parhaiten tietoa seurojen kotisivuilta. Sivuilta löytyy usein myös tietoa konferenssijulkaisuista. Julkaisujen kokoteksteihin pääseminen vaatii usein seuran jäsenyyden tai käyttöoikeusmaksun.
Lähteet: http://www.allconferences.com/, http://www.asme.org/events/conferences, http://hfes.org/web/HFESMeetings/meetings.html, http://www.ieee.org/conferences_events/index.html, http://www.siam.org/proceedings/, http://spie.org/x1848.xml?WT.svl=mddp2 (14.7.2011)


Useat viitetietokannat ja kokotekstitietokannat sisältävät viitteitä kokousjulkaisuihin ja -artikkeleihin. Oulun yliopistossa käytössä olevat tietokannat löytyvät Nelli-portaalin kautta.Dokumenttityyppirajauksella haun voi usein rajata pelkästään kokousjulkaisuihin. Tietokannoissa saattaa olla myös kokoustietoja sisältäviä kenttiä ja kenttätunnuksia, joita voi hyödyntää tiedonhaussa.

Miten saat patenttijulkaisun käyttöösiPatentteihin liittyvää tietoa sekä myös patenttihakemuksia ja -julkaisuja kokonaisuudessaan on runsaasti saatavilla ilmaiseksi internetin kautta. Patenttitiedon etsinnän voi aloittaa Nelli-portaalista, johon on koottu keskeisiä ilmaisia patenttitietokantoja, patenttiluokituksia ja muita hyödyllisiä linkkejä mm. eri maiden patenttivirastojen sivuille ja internetin patenttipalveluihin.
Lähde: <http://www.nelliportaali.fi> 29.10.2009


Jos halutaan löytää tietty patenttihakemus tai patentti, niin Nelli-portaalin keskeisimmistä ilmaisista patenttitietokannoista löytyvä Euroopan patenttiviraston Esp@cenet-palvelu on hyvä paikka aloittaa etsiminen. Esp@cenet sisältää runsaasti patenttihakemusten kokotekstejä vaatimuksineen ja piirustuksineen. Lisäksi löytyy tietoja kyseisen patentin patenttiperheestä ja saatavilla voi olla myös muita erikielisiä patenttijulkaisuja samasta keksinnöstä. Esp@cenet sisältää pääasiassa patenttihakemuksia. Tietoa myönnetyistä patenteista tai patentin käsittelytietoja joutuu hakemaan usein useammasta lähteestä. Lähde: Esp@cenet <http://ep.espacenet.com> 29.10.2009Suomessa patenttiviranomaisena toimii Patentti- ja rekisterihallitus. Sen www-sivujen kautta on käytettävissä useita patentteihin liittyviä tietokantoja. Esimerkiksi PatInfosta voi etsiä mm. käsittely- ja voimassaolotietoja PRH:lle tehdyistä patentti- ja hyödyllisyysmallihakemuksista.Julkaisujen kokotekstejä tietokanta ei sisällä, mutta viitteessä on linkki Esp@cenet-FI-tietokantaan, jonka kautta on mahdollista saada myös julkaisujen suomenkielisiä kokotekstejä.
Lähde: PRH 9.12.2008


Patentti- ja hakemusnumeron esitysmuoto kuten esim. US2001020134 A1 (hakemus) tai US6520920 B2 (patentti) koostuu maakoodista (US), numero-osasta (2001020134) ja usein julkaisutyyppikoodista (A1, B2). Esitysformaatit vaihtelevat kuitenkin tietokantakohtaisesti. Lisäksi viitetietokannoissa saattaa olla vielä patenttitietokannoista poikkeavia esitysmuotoja. Tiedonhaussa formaatti on aina oltava sama kuin haettavassa tietokannassa.

Esimerkissä Esp@cenetista saadulla suomalaisella patenttihakemusnumerolla FI20060005334 halutaan tarkistaa hakemuksen status PatInfo-tietokannasta, tällöin numero muutetaan Patinfon ymmärtämään muotoon eli 20065334. Tietokannan ohjeista näkee, missä muodossa ja monellako merkillä numero ilmaistaan, tarvittaessa voi lisätä tai vähentää välinollia.
Lähde: PatInfo <http://patent.prh.fi/patinfo> 19.5.2009

  • No labels