Skip to end of metadata
Go to start of metadata

HUOMIO! Tässä wikissä ei ole uusinta kurssia!

Icon

Vuoden 2014 tietotyä pedagogisena haasteena löytyy täältä: Tietotyön pedagogisia haasteita 2014

 

Tervetuloa tietotyön pedagogisia haasteita kurssille! 

Kurssi käsittelee muuttuvan työelämän ja kehittyneen teknologian opiskelulle ja oppimiselle asettamia haasteita. 2000-luvulla on ryhdytty puhumaan tämän vuosituhannen taidoista (21th century skills) joita koulussa tulisi opettaa työelämävalmiuksien parantamiseksi.

Kurssille osallistuminen edellyttää artikkelitiivistelmän ja wikiartikkelin tekemistä. Artikkelitiivistelmä tehdään itsenäisesti ja wikiartikkeli ryhmissä. Tiivistelmien ja Wikiartikkeleiden tekemiseen löytyy seikkaperäiset ohjeet tästä wikistä. 

Terveisin, 
Jari Laru, KT
yliopisto-opettaja,
tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö

Pääsiäisloma on nyt ohitse ja nyt on aika puristaa viimeiset tehot irti tietotyö pedagogisena haasteena -kurssin merkeissä ;-)

Tässäpäs olisi hieman tietoa wikien kommentoimisesta:

  • Ryhmän jokainen jäsen käy kommentoimassa neljää wikiä itsenäisesti. Kommentoinnilla tarkoitetaan lyheyn kirjallisen palautteen antamista ja haastavan kysymyksen tekemistä kommentoitavaan wikiin. Kommentit lisätään wiki-artikkelin yhteyteen kommenttityökalulla. 
  • HUOM! Siniset kommentoivat punaisia wikejä ja päinvastoin (katso ryhmäluettelosta väritys). 
  • Valmistelkaa kommenteistanne ryhmän yhteinen kommentti/kysymyspuheenvuoro perjantaita varten. 
  • KURSSI TODETAAN SUORITETUKSI KUN KOMMENTOINTI/KYSYMYSTEN ESITTÄMINEN ON TEHTY. 
  • .Tämä kommentointi esitetään suullisesti lähitapaamisessa 13.4.2012 ajan sallimissa puitteissa.

Nähdään PE 13.4.2012 lähitapaamisessamme,

t. JAri Laru

30.3.2012 oleva harjoitus täytyy järjestää muuna ajankohtana. Viimeisen harjoituksen ajankohdasta voi äänestää Doodlessa:

http://www.doodle.com/da5gqcpzhm2yzkf7#table

Kurssiohjeita 30.1.2012

Hei!

Tämä viesti on tiedote liittyen tietotyö pedag. haasteena opintojaksoon:
wiki: https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=26675925

1. YLEISTÄ
Opintosuoritus tehdään ryhmätyönä tämän ohjeistuksen mukaisesti: https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=26676434 Kurssisuoritus koostuu ohjeistuksessa mainittujen osasuoritusten tekemisestä. HUOM! Kurssin ensimmäinen osa TULEE olla suoritettuna 1.3.2012 mennessä, muutoin yhteinen tapaamisemme ja työskentelyn jatkaminen ei onnistu suunnitellulla tavalla.

2. RYHMÄT tarkistakaa tietonne! (tehkää tämä HETI!)
Opintokokonaisuus koostuu ryhmätehtävistä. Tarkistakaa ryhmänne kokoonpano kurssin wikistä:https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=26678986 ja lisätkää puuttuvat tiedot.

3. LÄHITAPAAMINEN 1.3
Kurssin työskentely on menossa parhaillaan vaiheessa C (itsenäinen työskentely). Jos ryhmänne ei ole vielä käynyt läpi itsenäistä työskentelyä edeltäviä vaiheita, tehkää se pikimmiten.https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=26676434

Itsenäisen työskentelyn pohjalta teidän tulee valmistella artikkelitiivistelmät. Tiivistelmien lisääminen tapahtuu työskentelyohjeiden yhteydessä olevaa linkkiä naksauttamalla.

4. KIRJALLISET ym. TUOTOKSET jotka tehdään opintojakson aikana
A. käsitekartta tai vastaava ensimmäisestä tapaamisesta jossa selviävät teidän työskentelynne ensimmäiset vaiheet. Tuotos voi olla valokuva, muistio, digitaalinen käsitekartta (esim. mindmeister) tai muu. Toimituspaikka ryhmän wiki
B. Artikkelitiivistelmät per opiskelija wikiin toimitettuna ohjeissa määritellyllä tavalla
C. Ryhmän yhteinen wikiartikkeli aiheesta.

4. OHJAUSTA WIKIN KÄYTÖSSÄ
Olkaa minuun yhteydessä jos tarvitsette tukea Oulun yliopiston wikijärjestelmän käytössä: jari laru at oulu fi, toimisto löytyy varsin läheltä pedon kuppilaa, käydä voi ihan miten sovitaan.

t. Jari Laru,
yliopisto-opettaja,
tieto-ja viestintätekniikan opetuskäyttö

405021Y K12 B:Tietotyö pedagogisena haasteena (LO,Tekno,Taika), 10.01.2012-30.03.2012https://weboodi.oulu.fi/oodi/opettaptied.jsp?html=1&OpetTap=26108435

  • No labels