Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Olethan lukenut ohjeet?

Icon

Jos sinulla on epäselvyyttä miten kurssilla työskennellään, ole hyvä ja lue ohjeistus huolella lävitse:työskentelyohjeet

Aikataulut

07.01.13
    ma 10.00-12.00  KTK303

06.02.13
    ke 08.00-12.00  KK103

26.02.13
    ti 10.00-14.00  KTK303

Yleistä

Laajuus

3 op

Opetuskieli

Suomi

Ajoitus

4. opintovuosi

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy informaatioyhteiskunnan asettamiin pedagogisiin ja teknisiin haasteisiin ja oppii ymmärtämään tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön taustalla vaikuttavia tutkimukseen pohjautuvia pedagogisia periaatteita. Opiskelija kohentaa valmiuksiaan toimia opettajana / kouluttajana teknologiaperustaisessa toimintaympäristössä.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään seuraavia asioita:

  • globaali informaatio- ja tietoyhteiskunnan problematiikka
  • teematyöskentely; esim. maailmankansalaisuus, mediakasvatus, kyberajan nuorisokulttuuri, teknologiaperusteiset alakulttuurit, tietotyön yhteys henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, tietokoneaddiktio, wikit, blogit, podcasting, pelit ja oppiminen, NFC-teknologia, mobiilioppiminen, tulevaisuuden koulu
  • tutkimuskirjallisuuteen pohjautuva analyyttinen referaatti
  • seminaariesityksen pitäminen

Toteutustavat

Luentoja 4 h, verkkopohjaista työskentelyä 10 h, seminaari 6 h, omatoimista työskentelyä.

Oppimateriaali

Luennot, harjoitustehtävät, sekä soveltuvin osin myös osallistujien tuotokset julkaistaan verkkoperustaisessa oppimisympäristössä. Oheiskirjallisuus ilmoitetaan kurssin alussa.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen kurssille, valittuun teemaan pohjautuvan tieteellisluontoisen artikkelin laatiminen ja siihen liittyvän esitelmän pitäminen.

Arviointiasteikko

hyv/hyl

Vastuuhenkilö

Jari Laru