Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Vuoden 2019 kesäkurssiaikataulu on tässä . 

Fysiikan loppukesän yleinen kesätenttipäivä on tiistaina 20.8.2019 klo 16-19. Tentittävien kurssien luettelo löytyy täältä. Alla olevassa listassa on ilmoitettu muutamia kursseja.

Fysiikan laboratoriotyöt 2 ja 3 -kursseihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua, vaan yksittäiset työt varataan täältä.

Kesäkursseihin ilmoittaudutaan weboodissa, ja tentteihin ilmoittaudutaan vielä erikseen weboodissa. Kesäkurssin tenttiin saa tulla käymättä kesäkurssia, mutta tenttiohjeet kannattaa lukea kyseisen kesäkurssin sivulta. Tenttien rakenne on useimmiten erilainen kuin talvikursseissa.

Alle olevien vuoden 2019 fysiikan kesäkurssien nimet ovat linkkejä, joiden takaa löytyy kyseisen kurssin tarkempi aikataulu, tehtävät ja yleistä infoa. Info kannattaa lukea tarkoin.

Kesäkursseja ei luennoida, vaan teoria luetaan itsenäisesti talvikurssien materiaaleista. Kurssien tapaamiset ovat laskupäiviä, joissa tuutorin ohjaamana ratkotaan lasku- ja pohdintatehtäviä. Kursseihin saattaa kuulua myös palautettavia tehtäviä. Varaa paljon aikaa itsenäiseen opiskeluun kesäkurssilla. Tapaamiset ovat vain osa kurssia.

FYSIIKAN TUUTORTUVASSA PÄIVYSTETÄÄN elokuussa tiistaina ja torstaina klo 10-12.

LOPPUKESÄ 2019 

Fysiikan kursseihin liittyvät laboratoriotyöt, aikataulu tässä.

761119P-01 Sähkömagnetismi 1, luento-osa laskupäivätyyppisesti ja tentti, iltakurssi.

761312A Sähkömagnetismi 2, 5 op, laskupäivätyyppinen, iltakurssi.

761115P Fysiikan laboratoriotyöt 1, aikataulu tässä.

Fysiikan laboratoriotyöt 2 ja 3.  Ilmoittautuminen samalla tavalla kuin talvikurssilla, ohjeita täällä.


Kesätenttipäivänä 20.8.2019 salissa AT115 tentittävät kurssit:

763343A Kiinteän aineen fysiikka, 5 op
 

 

 

 

  • No labels