Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vuoden 2019 alustava kesäkurssiaikataulu on tässä. Aikataulua on muutettu 4.3.2019.

Kesäkursseihin ilmoittaudutaan weboodissa, ja tentteihin ilmoittaudutaan vielä erikseen weboodissa. Kesäkurssin tenttiin saa tulla käymättä kesäkurssia, mutta tenttiohjeet kannattaa lukea kyseisen kesäkurssin sivulta. Tenttien rakenne on useimmiten erilainen kuin talvikursseissa.

Alle tulevien vuoden 2019 fysiikan kesäkurssien nimet ovat linkkejä, joiden takaa löytyy kyseisen kurssin tarkempi aikataulu, tehtävät ja yleistä infoa. Info kannattaa lukea tarkoin.

Kesäkursseja ei luennoida, vaan teoria luetaan itsenäisesti talvikurssien materiaaleista. Kurssien tapaamiset ovat laskupäiviä, joissa tuutorin ohjaamana ratkotaan lasku- ja pohdintatehtäviä. Kursseihin saattaa kuulua myös palautettavia tehtäviä. Varaa paljon aikaa itsenäiseen opiskeluun kesäkurssilla. Tapaamiset ovat vain osa kurssia. Kesäkursseilla on paljon laskemista. Jos matematiikan asioita on unohtunut, niitä voi kerrata vanhasta Fysiikan matematiikan materiaalista, johon tulee myöhemmin linkki tähän.

Laboratoriokurssit järjestetään samalla tavalla kuin talvellakin. Fysiikan laboratoriotyöt 1 -kesäkurssiin ja luentokursseihin liittyviin laboratoriotöihin avataan ilmoittautuminen weboodiin. Fysiikan laboratoriotyöt 2 ja 3 -kursseihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua, vaan yksittäiset työt varataan täältä.


ALKUKESÄ 2019 

 766101P Fysiikan matematiikkaa, 5 op, jokaisella tapaamiskerralla lyhyt luento ja laskupäivä

761118P-01 Mekaniikka 1, luento-osa laskupäivätyyppisesti ja tentti. Laboratoriotyöt järjestetään elokuussa. Voi suorittaa pelkän luento-osan, pelkän laboratoriotyöosan tai molemmat.

761313A Atomifysiikka 1, 5 op, laskupäivätyyppinen, ilmoittautuminen avattu

761310A-01 Aaltoliike ja optiikka, luento-osa laskupäivätyyppisesti ja tentti.

Laboratoriotyöt järjestetään elokuussa. Voi suorittaa pelkän luento-osan, pelkän laboratoriotyöosan tai molemmat.

766348A Termofysiikka, 7 op, laskupäivätyyppinen, vanhamuotoinen. Tätä kurssia ei enää luennoida tässä laajuudessa. 

766344A Ydin- ja hiukkasfysiikka, 5 op, ei kesäkurssia, vain tentti 11.6.2019

763312A/S Kvanttimekaniikka I, 6 tai 10 op, ei kesäkurssia, vain tentti 11.6.2019 

Fysiikan laboratoriotyöt 2 ja 3 Ilmoittautuminen samalla tavalla kuin talvikurssilla, ohjeita täällä.  

LOPPUKESÄ 2019     

761119P-01 Sähkömagnetismi 1, luento-osa laskupäivätyyppisesti ja tentti. Laboratoriotöistä ilmoitetaan erikseen. Voi suorittaa pelkän luento-osan, pelkän laboratoriotyöosan tai molemmat.

761312A Sähkömagnetismi 2, 5 op, laskupäivätyyppinen 

763343A Kiinteän aineen fysiikka, 5 op, ei kesäkurssia, vain tentti 20.8.2019 

761115P Fysiikan laboratoriotyöt 1, ilmoittautuminen avattu täällä, deadline 31.5., lue tämä!

 Fysiikan laboratoriotyöt 2 ja 3.  Ilmoittautuminen samalla tavalla kuin talvikurssilla, ohjeita täällä.

Kursseihin liittyvät laboratoriotyöt, Ilmoittautuminen avataan myöhemmin weboodiin.
 

 

 

 

  • No labels