Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Seuran jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy Seuran säännöt ja jolla on tutkinto maantieteestä tai jonka koulutus/muu toiminta liittyy maantieteeseen. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa kannattajajäsenyydellä.

Vuonna 2019 jäsenmaksu on 18 € ja 8 € opiskelijoilta. Jäsenmaksun suorittaneille lähetetään jäsenkirje säännöllisin väliajoin sekä Nordia Yearbook vuoden lopussa. Lisäksi jäsenyys oikeuttaa osallistumaan seuran järjestämiin tapahtumiin sekä 20 %:n alennukseen seuran julkaisuista.

Seuran virallinen tiedotuskanava on sähköposti. Seuran toiminnasta tiedotetaan myös seuran internetsivuilla, Facebook-sivulla "Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura" sekä Maantieteen tutkimusyksikön käytävällä sijaitsevalla ilmoitustaululla. Lisäksi seura löytyy Twitteristä @psmsry ja #psmsry, https://twitter.com/PSMSry.

Rekisteröitymisen seuran jäseneksi voi tehdä helpoimmin maksamalla jäsenmaksun seuran tilille Nordea 110730-630115 (viitenumero 6211), sekä ilmoittamalla täydellisen nimensä, kotipaikkansa sekä posti- ja sähköpostiosoitteensa seuran notaarille (psms.notaari(at)oulu.fi), joka voi myös tarkemmin neuvoa jäsenasioissa. Jos edellä mainituissa tiedoissa tapahtuu muutoksia, tulee jäsenen ilmoittaa uudet tietonsa notaarille. Seura ylläpitää yhdistyslain (503/1989 § 11) mukaista jäsenrekisteriä.

Jäsenrekisterin henkilötietolain (523/1999 § 10) mukainen rekisteriseloste

  • No labels