Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pääsiäisloma on nyt ohitse ja nyt on aika puristaa viimeiset tehot irti tietotyö pedagogisena haasteena -kurssin merkeissä ;-)

Tässäpäs olisi hieman tietoa wikien kommentoimisesta:

  • Ryhmän jokainen jäsen käy kommentoimassa neljää wikiä itsenäisesti. Kommentoinnilla tarkoitetaan lyheyn kirjallisen palautteen antamista ja haastavan kysymyksen tekemistä kommentoitavaan wikiin. Kommentit lisätään wiki-artikkelin yhteyteen kommenttityökalulla. 
  • HUOM! Siniset kommentoivat punaisia wikejä ja päinvastoin (katso ryhmäluettelosta väritys). 
  • Valmistelkaa kommenteistanne ryhmän yhteinen kommentti/kysymyspuheenvuoro perjantaita varten. 
  • KURSSI TODETAAN SUORITETUKSI KUN KOMMENTOINTI/KYSYMYSTEN ESITTÄMINEN ON TEHTY. 
  • .Tämä kommentointi esitetään suullisesti lähitapaamisessa 13.4.2012 ajan sallimissa puitteissa.

Nähdään PE 13.4.2012 lähitapaamisessamme,

t. JAri Laru