Skip to end of metadata
Go to start of metadata

HUOMIO!

Icon

Kurssi 410014Y löytyy jatkossa omasta wikistään: 410014Y Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä

Opintojakso koostuu kolmesta erilaisesta osiosta: lähitapaamisista (luennot 10h ja harjoitukset 20h), yksilötyöskentelystä ja yhteisöllisestä työskentelystä. 

Lähiopetuskerrat 30h (n. 1op)

Itsenäinen työskentely 30h (n. 1op)

Icon

Liian lyhyet blogikirjoitukset tulkitaan hylätyksi suoritukseksi.  Blogitekstin merkkimäärää koskevat vaatimukset eivät kuitenkaan kosketa kolmatta blogiartikkelia (harjoitusten sisällöt)

 • Itsenäinen työskentely tarkoittaa luennoille ja harjoituksiin valmistautumista tehtävänantojen mukaisesti. Harjoituksissa ja luennoilla voidaan antaa valmistautumistehtäviä, jotka tulee suorittaa ennen harjoituksille / luennolle tuloa. Harjoitusten onnistumisen kannalta on erittäin tärkeätä että valmistaudut tekemällä annetut ennakkotehtävät (esim. blogin avaaminen tai vaikkapa oman word-dokumentin tuominen muokattuna)
 • Itsenäiseen työskentelyyn kuuluu myös kahden blogiartikkelin kirjoittaminen luentoteemoista. Kolmas kirjoitettava artikkeli on ns. koontiartikkeli johon tuodaan harjoituksissa tehtyjä dokumentteja tms. tavaraa
  Artikkelien tulee perustua ryhmissä käytyyn keskusteluun, luentojen sisältöihin sekä annettuun oheismateriaaliin. Artikkelien kirjoittamiseen kuuluu myös kolmen muun blogin kommentointitehtävä. Kommenttien ja artikkelien tulee olla sisällöltään mietittyjä kokonaisuuksia: yhden rivin kommentit ym. tulkitaan hylätyksi suorituksi. Hyväksytyn blogikirjoituksen mitta on n. 3000 merkkiä välilyönteineen. Pituusvaatimus ei koske kolmatta artikkelia.

Blogiartikkeli 1

Jatka ryhmässänne käymää keskustelua blogissasi. Kirjoita blogiartikkeli jossa peilaat ryhmäsi keskusteluja alla oleviin artikkeleihin (valitse kaksi). Blogissasi täytyy olla viittauksia siis väh. kahteen artikkeliin ja/tai muuhun soveltuvaan lähdemateriaalistoon 

 • Pönkä, H. (2011). Koulujen tietotekniikka edelläkävijyys ja uudet oppimistaidot. Blogikirjoitus. http://harto.wordpress.com/2011/10/14/koulujen-tietotekniikka-edellakavijyys-ja-uudet-oppimistaidot/
 • Röngas, A. (2011). Vastahangan vuori ja esteiden suo – miksi tvt on edelleen tulevaisuutta kouluissa?. Blogikirjoitus. http://opeblogi.blogspot.com/2011/10/vastahangan-vuori-ja-esteiden-suo-miksi.html\\
 • Kiili, C. (2012). Väitös: 25.8. Internetlukemista olisi hyvä opettaa koulussa. (SISÄLTÄÄ VÄITTÄMIÄ LUKUTAIDOSTA YM..) Väitöstiedote: https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2012/08/tiedote-2012-08-17-12-06-53-863777
 • Valtonen, T. (2012). Väitös: Yhteisöllinen oppiminen tieto ja viesintäteknologian avulla (SIS. DIGINATIIVI ym.keskustelua). Väitöstiedote:https://www.uef.fi/uef/vaitostiedotteet1;jsessionid=E67662E7CDB23DA995366690D720EF42?p_p_id=101_INSTANCE_iQ9J&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_iQ9J_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_iQ9J_urlTitle=20110527-tieto-ja-viestintateknologian-avulla-yhteisollinen-oppiminen&_101_INSTANCE_iQ9J_type=content&redirect=%2Fuef%2Fvaitostiedotteet1\* (https://www.uef.fi/uef/vaitostiedotteet1;jsessionid=E67662E7CDB23DA995366690D720EF42?p_p_id=101_INSTANCE_iQ9J&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_iQ9J_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_iQ9J_urlTitle=20110527-tieto-ja-viestintateknologian-avulla-yhteisollinen-oppiminen&_101_INSTANCE_iQ9J_type=content&redirect=%2Fuef%2Fvaitostiedotteet1*)Jos sinulla ei ole tätä tehdessäsi vielä omaa blogia, avaa se
 • http://www.wordpress.com palvelussa. Katso ohjeistus: http://www.domnik.net/info/wordpress-ohjeet/30/ 

Blogiartikkeli 2

Jatka luennoilla käytyä keskustelua omassa blogissasi. Peilaa luentojen keskustelua kahteen alla olevista artikkeleista (tai joihinkin itse valitsemiisi artikkeleihin)  

Blogiartikkeli 3

Sisältää harjoituksissa tehtyjä tuotoksia. Tarkoituksena on harjoitella tuotosten tuomista osaksi blogitekstiä. Tämän artikkelin rakenne on seuraava:

väliotsikko 1 (esim. wikiharjoitus)

Wikiharjoituksessa ryhmämme teki harjoitusartikkelin aiheesta X. Artikkelimme löytyy osoitteesta xyz. Wiki on minulle uusi/vanha/tuttu/tuntematon väline, jonka käyttö oli xxx..  Minun tulee vielä opetella xyz että..

väliotsikko 2 (esim. xyz)

tekstiä..

Yhteisöllinen työskentely 21h (vajaa 1op): (jakso)suunnitelma

Icon

Ryhmä tekee (jakso)suunnitelman tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävästä projektista/kokonaisuudesta, joka integroituu eri oppiaineisiin tai ammatillisiin sisältöihin. Suunnitelman on oltava valmis ennen viimeistä harjoitusta, jossa ne esitellään muille opiskelijoille. Suunnitelmien tulee olla arvioitavana viikon päästä viimeisestä harjoituksesta. Myöhässä toimitetut suunnitelmat tulkitaan hylätyksi suoritukseksi.

Ryhmä opiskelijoita laatii yhdessä (jakso)suunnitelman jossa käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa työskentelyn/opetuksen/konsultoinnin/jne.. tukena ainerajat/työtehtävärajat ym. ylittävässä projektissa (koulu, kansainvälinen yritys, konsultointi, yliopisto-opetus, päiväkoti yms.). 

(Jakso)suunnitelma toteutetaan opiskelijaryhmien wikisivuille (samalla tavalla kuin wikikerralla tehdyt wikisivut)

Suunnitelmassa mahdollisesti käytettävä välineistö

Suunnitelmassa tärkeintä on pedagogisesti tarkoituksenmukainen ohjelmien ja välineiden käyttö.

 • Perinteiset tietokoneet ja kannettavat
 • Dokumenttikamerat
 • Interaktiiviset taulut ja pöydät
 • Mobiiililaitteet: tabletit, älypuhelimet..
 • robotiikka (legorobotit, arduino robotit jne..)
 • Soveltuvat ohjelmistot
 • ....
Suunnitelmassa mahdollisesti käytettävät pedagogiset menetelmät

Voit käyttää halutessasi suunnitelmassasi vaikkapa seuraavia menetelmiä:

 • Opettajajohtoinen työskentely
 • Itsenäinen työskentely
 • Yhteisöllinen työskentely
 • Sulautuva oppiminen (Blended learning)
 • Ilmiöpohjainen oppiminen
 • Flipped Classroom
 • jne..
 • .
 • No labels