Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tervetuloa tietotyön pedagogisia haasteita kurssille! 

Kurssi käsittelee muuttuvan työelämän ja kehittyneen teknologian opiskelulle ja oppimiselle asettamia haasteita. 2000-luvulla on ryhdytty puhumaan tämän vuosituhannen taidoista (21th century skills) joita koulussa tulisi opettaa työelämävalmiuksien parantamiseksi.

Kurssille osallistuminen edellyttää artikkelitiivistelmän ja wikiartikkelin tekemistä. Artikkelitiivistelmä tehdään itsenäisesti ja wikiartikkeli ryhmissä. Tiivistelmien ja Wikiartikkeleiden tekemiseen löytyy seikkaperäiset ohjeet tästä wikistä. 

Terveisin, 
Jari Laru, KT
yliopisto-opettaja,
tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö