Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yleistä tietoa tutkimuksesta

Sanna_Movie on 3-1-13 at 11.46 PM.mov

Ohjelman lataaminen omalle koneelle

Voit ladata kurssin ryhmätehtävissä käytettävän ohjelman omalle (windows) koneelle käyttäen yllä olevaa linkkiä. Ohjelmisto löytyy myös jokaisesta atk-luokasta. Käyttöohjeet löytyvät tämän sivun alaosasta. http://edugate.fss.uu.nl/vcri/

Online-työskentely toteutetaan case-tehtävinä

Case tehtävine tarkoituksena on saada teidät pohtimaan tarkemmin harjoituksissa läpikäytyjen pienoissovellusten pedagogista hyöty käyttöä. Tehtävien tavoitteena on, että pääsette yhdessä ryhmän jäsenten kanssa keksimään luovia ratkaisuja siihen, millä tavalla voisitte hyödyntää teknologiaa osana opettajan työtä ja luokkahuoneopetusta.

MUISTAKAA, että viimeinen case-tehtävä (case-tehtävä 9: Teknologian opetuskäytön mahdollisuudet ja haasteet) tulee laittaa oman ryhmän wikisivulle!

Kurssin loppukysely

Kurssin loppukysely tehdään viimeisellä harjoituskerralla. Jos et pääse paikalle, käy täyttämässä se itsenäisesti 21.5 mennessä.

Kurssin loppukysely löytyy TÄÄLTÄ

A. Tehtävä harjoituksen alussa

Työskentely etenee jokaisella harjoituskerralla seuraavan kaavan mukaan:

 1. TEHTÄVÄÄN TUTUSTUMINEN: Jokainen harjoituskerta aloitetaan tutustumalla tehtävään, joka tulee suorittaa kyseisen ryhmätyöskentelyn aikana. Opettaja kertoo lyhyesti tunnin alussa tehtävänannon ja tunnin teeman.
 2. RADAR-TEHTÄVÄ: Tehtävään tutustumisen jälkeen jokainen ryhmän jäsen täyttää itsenäisesti verkkopohjaisessa oppimisympäristössä Radar-tehtävän, jossa tehtävänä on arvioida mahdollisimman realistisesti itseä suhteessa tehtävään. Radar-tehtävä löytyy verkkotyöskentelytilasta. Kun kaikki ryhmän jäsenet ovat täyttäneet Radar-tehtävän, ryhmä näkee koostetusti tuloksen Radar-tehtävästä (miten arvioit itsesi ja miten muut ryhmän jäsenet arvioivat itsensä).  Ryhmän jäsenten vastaukset näkyvät nimettöminä. Tuloksia ei voi kuitenkaan tarkastella, jos yksi tai useampi ryhmän jäsenistä ei ole tehtävää suorittanut. Tällaisissa tapauksissa ne ryhmän jäsenet, jotka ovat paikalla tekevät tehtävän ja jatkavat työskentelyssä eteenpäin. Oppitunnilta pois olevat opiskelijat käyvät täyttämässä Radar-tehtävän myöhemmin, jotta tulokset tulevat näkyville muille ryhmän jäsenille ja ryhmä pääsee seuraavalla työskentely kerralla jatkamaan työskentelyä normaalista. Huomatkaa, että seuraavaan Radar-tehtävään siirtyminen on mahdollista vasta sitten, kun kaikki ryhmän jäsenet ovat vastanneet edellisen Radar-tehtävän kysymyksiin.
 3. OURPLANNER: Radar-tehtävän jälkeen ryhmän jäsenet kokoontuvat yhteen, käynnistävät ryhmän iPadista nauhoitusohjelman päälle ja keskustelevat tämän tehtyään siitä, millä tavalla he täyttävät ryhmän yhteisen suunnittelulomakkeen täyttäen samalla itse lomakkeen (OurPlanner f2f), joka löytyy verkko-oppimisympäristöstä Ryhmätyöt --ikkunan Our Planner f2f -sivulta.
 4. OPPIMISTEHTÄVÄN SUORITTAMINEN: Kun nämä kaksi tehtävää on tehty (Radar ja OurPlanner), alkaa varsinainen oppimistehtävän suorittaminen iPadilla tai muilla laitteilla/sovelluksilla. Kurssin opettaja on antanut ohjeet tehtävän suorittamista varten harjoituksen alussa.

B. Tehtävä harjoituksen jälkeen (Case tehtävän ohje)

Tehtävänänne on tehdä ryhmissä jokaisen harjoituskerran jälkeen case tehtävä, jonka laajuus on arviolta yhden A4 mittainen. Case tehtävät suoritetaan online työskentelyn aikana hyödyntäen chat työkalua keskustelun apuvälineenä.

Työskentely etenee jokaisen online-työskentelyn aikana seuraavan kaavan mukaan:

 1. TEHTÄVÄÄN TUTUSTUMINEN: Jokainen online-työskentely aloitetaan tutustumalla tehtävään, joka tulee suorittaa kyseisen ryhmätyöskentelyn aikana. Löydätte online-työskentelyn aikana suoritettavat tehtävät, joko verkkotyöskentely-ympäristöstä (valitkaa Ohjeet ikkunasta ”Case tehtävät” niminen kansio) tai kurssiwikistä.
 2. RADAR-TEHTÄVÄ: Tehtävään tutustumisen jälkeen jokainen ryhmän jäsen täyttää itsenäisesti verkkopohjaisessa oppimisympäristössä Radar-tehtävän, jossa tehtävänä on arvioida mahdollisimman realistisesti itseä suhteessa tehtävään. Radar-tehtävä löytyy verkkotyöskentelytilasta. Kun kaikki ryhmän jäsenet ovat täyttäneet Radar-tehtävän, ryhmä näkee koostetusti tuloksen Radar-tehtävästä (miten arvioit itsesi ja miten muut ryhmän jäsenet arvioivat itsensä). Ryhmän jäsenten vastaukset näkyvät nimettöminä. Tuloksia ei voi kuitenkaan tarkastella, jos yksi tai useampi ryhmän jäsenistä ei ole Radar-tehtävää tehnyt. Tällaisissa tapauksissa ne ryhmän jäsenet, jotka ovat paikalla ja tehneet Radar-tehtävän, jatkavat työskentelyssä eteenpäin. Online-työskentelystä pois olevat opiskelijat käyvät täyttämässä Radar-tehtävän myöhemmin tai mieluiten aiemmin, jotta tulokset tulevat näkyville muille ryhmän jäsenille ja ryhmä pääsee seuraavalla työskentely kerralla jatkamaan työskentelyä normaalista. Huomatkaa, että seuraavaan Radar-tehtävään siirtyminen on mahdollista vasta sitten, kun kaikki ryhmän jäsenet ovat suorittaneet edellisen Radar-tehtävän.
 3. OURPLANNER: Radar-tehtävän jälkeen ryhmän jäsenet täyttävät OurPlanner online -lomakkeen. Lomakkeen täyttämisen aikana käytävä keskustelu tulee käydä verkkotyöskentelytilasta löytyvät chat --ikkunan kautta. OurPlanner online -lomake löytyy verkko-oppimisympäristöstä Ryhmätyöt --ikkunan Our Planner online -sivulta.
 4. OPPIMISTEHTÄVÄN SUORITTAMINEN: Kun nämä kaksi tehtävää on tehty (Radar ja OurPlanner), alkaa varsinainen oppimistehtävän suorittaminen, johon olette itsenäisesti tai ryhmän kanssa yhdessä tutustuneet työskentelyn alussa. Tehtävän suorittaminen tapahtuu keskustellen verkkotyöskentelytilasta löytyvän chat --ikkunan kautta. Kirjoitatte tuotoksenne Ryhmätyöt --ikkunan Case tehtävät -sivulle.
 5. ONLINE-TYÖSKENTELYN ARVIOINTI: Kun olette suorittaneet case-tehtävän, arvioitte, miten online-työskentelynne onnistui. Arviointilomake löytyy Ryhmätyöt --ikkunan Arviointi -sivulta, josta löydätte jokaista case-tehtävää vastaavat arviointi lomakkeet. Valitkaa oikea lomake ja käykää lomakkeen täyttämisen aikana käytävä keskustelu verkkotyöskentely tilasta löytyvän chat ikkunan kautta.

C. Case työskentelyn Caset

Online-ympäristön asentaminen omalle koneelle

Icon

Ohjelma toimii ainoastaan Microsoft-Windows käyttöjärjestelmällä. Jos käytät Macintoshia tai Linuxia, ohjelma toiminee virtualisointiympäristössä (esim. Parallels, Wmware). ELLET pääse käyttämään ohjelmaa kotoa käsin, on se kuitenkin  käytettävissä atk-luokkien ja opiskelijoiden oman mikroluokan koneilla.

Instructions for installing VCRI_FI.docx

OHJEET VCRI YMPÄRISTÖN ASENTAMISEEN

 

 1. Klikkaa YouTube videon allaolevaa linkkiä

 

 1. Klikkaa VCRI.exe linkkiä.

  C:\Users\ppanader\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\New Picture.png

 1. Tallenna tiedosto esimerkiksi työpöydällesi

C:\Users\ppanader\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\New Picture (2).png

 

 

 

 

 

 1. Avaa.exe tiedosto (Klikkaa sitä)

C:\Users\ppanader\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\New Picture.png

 

 1. Syötä käyttäjätunnus ja salasana

C:\Users\ppanader\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\New Picture.png

 1. Tervetuloa VCRI ympäristöön!!!

 

 • No labels