Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hei!

Kurssin aikana suoritetaan tutkimusta, johon liittyen tutkijat ovat pyytäneet teitä muodostamaan kolmen hengen työskentelyryhmät jo ennen harjoitusten alkamista.
Tämä sen takia että ryhmät lisätään tässä vaiheessa ryhmätyöskentelyn tukena käytettävään ohjelmistoon.

Kurssin harjoitukset ja kurssityö tehdään näissä ryhmissä, samoin ns. CASE-tehtävät tehdään näissä ryhmissä.

Toimikaa seuraavalla tavalla:

  • muodostakaa 3 hengen ryhmiä. Ryhmän jäsenten tulee olla samasta pienryhmästä.
  • Ilmoittakaa ryhmänne jäsenet Marikalle: marika.koivuniemi at oulu.fi

Kiitos teille vaivannäöstä!