Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Icon

Opintojakso koostuu kolmesta erilaisesta osiosta: lähitapaamisista (luennot 10h ja harjoitukset 20h), yksilötyöskentelystä ja yhteisöllisestä työskentelystä.

Kurssi graafisena esityksenä  

plaaplaa

Lähiopetuskerrat 30h (n. 1op)

Luennot

Harjoituksilla käsitellään teknologiatuettua oppimista eri näkökulmista: yhteiskunnallinen näkökulma, teoreettinen näkökulma, teknologinen näkökulma, tekijänoikeuksien näkökulma jne. Luentojen yhteydessä on tehtäviä ja toteutustyyli on luonteeltaan keskusteleva.

Luennoilla käytettävät materiaalit löytyvät kurssin Edmodo -ympäristöstä.

Luennoilla opiskelijoiden käytössä on iPad-salkku, jota voi käyttää tehtävien tekemisen apuna.

Harjoitukset

Harjoituksissa käsitellään yleisimpiä luokkahuoneinfrastruktuuriin, sosiaalisen median opetuskäyttöön ja toimisto-ohjelmien opetuskäyttöön liittyviä aihepiirejä. Opiskelijat voivat myös toivoa haluamiaan sisältäjä harjoituksissa käsiteltäväksi.

Harjoitustehtävät löytyvät sekä tästä wikistä että Edmodosta.

Itsenäinen työskentely 30h (n. 1op)

Välineisiin ja sovelluksiin tutustuminen

Harjoituksissa käsitellään kiivaaseen tahtiin runsaasti erilaisia sovelluksia. Syvällisempi tutustuminen eri sovelluksiin ja välineisiin tapahtuu omalla ajalla kirjallisia ja nettilähteitä hyödyntäen.

1. Luentopäiväkirjat

Itsenäiseen työskentelyyn kuuluu myös kahden blogiartikkelin kirjoittaminen luentoteemoista ja teknologiatuetun oppimisen ajankohtaisista ilmiöistä. Artikkelien tulee perustua ryhmissä käytyyn keskusteluun, luentojen sisältöihin sekä verkosta löytyvään materiaaliin.  Hyväksytyn blogikirjoituksen mitta on n. 3000 merkkiä välilyönteineen.

Icon

Tehdyistä blogireflektioista tulee ilmoittaa Edmodossa. Tämä tapahtuu naksauttamalla kunkin tehtävänannon yhteydessä olevaa "turn in" painiketta ja syöttämällä artikkelin www-osoite.

Päiväkirja 1: Pohdiskele ensimmäisten luentojen sisältöjä, muistele luentojen aikana käytyä keskustelua ja mieti mikä on teknologiatuetun oppimisen tila ja tola koulumaailmassa. Yhdistä kirjoitukseen omia kokemuksiasi parhaan kykysi mukaan. EDMODO: http://www.edmodo.com/post/130073126

Päiväkirja 2: Keskiviikon tehtävänä oli tutustua tekijänoikeuskysymyksiin (http://www.edmodo.com/post/130613185). Kirjoita pohdiskeleva kirjoitus blogiisi, siitä miten tekijänoikeudet vaikuttavat omaan opetukseesi ja oletko ajatellut asiaa aiemmin?

2. Internet-sisältöjen kuratoiminen

Tässä tehtävässä etsitään miniprojektia varten projekteja, kirjallisuutta, videoita ym. kuratoimalla www-sisältöjä.

1.Etsi opettamaasi ainetta ja tvt:tä  käsittelevää materiaalia verkosta
2.Käytä Scoop.it kuratointipalvelua aihettasi koskevien sisältöjen keräilyyn, kommentointiin ja luokitteluun
3.Linkitä Scoop.it --tilisi Edmodoon (http://www.edmodo.com/post/131580455) ja ryhmänne wikisivulle.

Yhteisöllinen työskentely 21h (miniprojekti) (vajaa 1op).

(info)

Huom! Tämä työskentely tehdään 2-3 hengen ryhmissä.

Tehtävänänne on pohtia, millä tavalla teknologiaa (yksittäinen sovellus, laite tms.) voisi hyödyntää tekemistä voisi hyödyntää osana luokkahuoneopetusta.

Icon

Miniprojektin toteutus

1.Tutustukaa teitä kiinnostavaan sovellukseen / laitteeseen perinpohjaisesti. (katso lista alla)
2.Valmistelkaa skenaario, jossa käytätte sovellusta / laitetta opetuksessa.
3.Kahta täsmälleen samaa projektia ei saa olla!
4.Valitkaa työskentely/raportointisovellukset itse

Suunnitelkaa konkreettinen esimerkki, jossa kuvaatte opetustilanteen, jossa välinettä/sovellusta käytetään. Voitte itse valita luokka-asteen ja opetettavan oppiaineen. Vastauksessanne tulee olla selkeästi esillä suunnittelemanne oppitunnin/opetuskokonaisuuden rakenne ja tavoitteet sekä perustelut tekemillenne päätöksille. Perustelkaa vastaukset pohtien muun muassa:

  • Miten luomanne esimerkin avulla voidaan aidosti edistää opiskelijoiden oppimista?
  • Mikä on välineen/sovelluksen rooli oppimisen edistämisessä?
  • Mikä on opettajan rooli tämän kaltaisessa työskentelyssä?
  • Mitä tämän kaltainen työskentely vaatii oppilaalta?

Joitakin miniprojektien aiheita

Aihe

Ryhmän jäsenten nimet

Muuta

Edmodon käyttö kurssin oppimisympäristönä

Lauri, Antti

 

Blogien monta eri käyttötapaa opetuksessa ja opetuksessa (yksilö, ryhmä, kurssi.. ym)

Erja

 

Henkilökohtaiset oppimisympäristöt (PLE)

 

 

Äänestyssovellusten (esim. Socrative) rooli opetuksessa

 

 

Wikien monet roolit opetuksessa ja oppimisessa

 

 

Älypöydät opetuksessa ja oppimisessa (esim. Prometheanin pöytä, löytyy tiedekunnasta)

Elmeri, Mikko

 

Avoimet ja/tai ilmaiset sovellukset teknologiatuetussa oppimisessa/opetuksessa

 

 

Edullinen tietotekniikka (esim. Raspberry Pi)

 

 

Qwizteach - laiteriippumaton älytauluohjelmisto

 

 

OpenSankore - ilmainen älytauluohjelmisto

 

 

Animaatioiden hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa (case iPad: puppetpals & sockpuppets)

Ninnu, Jani

 

Ainekohtaiset pienoissovellukset - esim. matematiikka Appsit

 

 

Sarjakuva opetuksessa ja oppimisessa (en muista ohjelman nimeä)

 

 

Google+ opetuksessa ja oppimisessa

Tuomas, Harri, Janne

mieluusti käsittelisimme tässä myös docsin/driven.

Google Driven työkalut opetuksessa ja oppimisessa

 

 

WIndows Live (O365) opetuskäyttö

Hanne, Reetta, Marko

 

Tietokonepelien käyttö historian ja yhteiskuntaopin opetuksessa

Mikko


WeVideo

Eija ja Henna-Mari

 

Facebook kurssin oppimisympäristönä

JukiWiki

 

  • No labels