Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kurssilla käytettävä oppimisympäristö koostuu AINAKIN seuraavista palveluista:

  • Confluence (wiki): Oulun yliopiston käyttämä wikijärjestelmä. Toimii sekä kurssin ilmoitustauluna että wikiharjoitusten ja yhteisöllisen projektityöskentelyn oppimisalustana
  • Edmodo (verkostopalvelu) Edmodo on Facebookin kaltainen oppimisympäristö. Edmodon kautta annetaan tehtäviä luennoilla ja harjoituksissa ja sinne palautetaan tehtävät. Facebookin verrattuna suuri ero on se että palvelu on oppimista varten rakennettu ja oppiminen tapahtuu suljetussa ympäristössä
  • Wordpress (blog) Wordpress blogit luodaan henkilökohtaisia luentoreflektointeja varten
  • O365 ja Google Drive (pilvitoimisto): Nykyaikaisten pilvipalveluiden avulla voidaan toteuttaa helposti ajasta ja paikasta riippumattomia yhteisöllisiä kirjoitus ym. hankkeita. Näihin ainakin tutustutaan, mutta näitä voi käyttä myös oppimisvälineinä kurssin aikana ja sen jälkeen.
  • Muut määrittelemättömät palvelut.
  • No labels