Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kurssikuvaus:

751648S Vesiselkärangattomien erikoiskurssi / Special course in aquatic invertebrates

Laajuus: 4 op
Opetuskieli: Suomi / englanti.
Ajoitus: FM-tutkinto 1.-2. vsk., järjestetään n. joka kolmas vuosi.
Osaamistavoitteet: Kurssilla opiskelija saa valmiudet pohjaeläinten kvantitatiiviseen näytteenottoon ja lajitason määritykseen erilaisissa sisävesiympäristöissä (pääasiassa virtavedet).
Sisältö: Näytteenoton ja lajinmäärityksen harjoittelu.
Järjestämistapa: Monimuoto-opetus.
Toteutustavat: Kenttä- ja laboratorioharjoituksia 40 h.
Kohderyhmä: EKOe, valinnainen.
Esitietovaatimukset: Edeltävänä opintona Vesieläimistön tuntemus ja ekologia (751307A) sekä Hydrobiologian perusteet (754308A).
Yhteydet muihin opintojaksoihin: -
Oppimateriaali: Kurssin aikana jaettava materiaali.
Suoritustavat: -
Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty.
Vastuuhenkilö: Timo Muotka.
Työssä oppimista: Ei.
Lisätiedot: -

Huom!

Kurssi järjestettiin edellisen kerran keväällä 2013.

  • No labels