© University of Oulu

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

The license could not be verified: License Certificate has expired!

http://orcid.org/

ORCID on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tavoitteena on ratkaista nimiepäselvyyksiä tieteellisessä julkaisemisessa antamalla kullekin tutkijalle yksilöllinen tunniste. Palvelu julkaistiin lokakuussa 2012. ORCID-palvelussa tutkija voi ylläpitää julkaisuluetteloaan manuaalisesti ja liittää profiiliinsa automaattisesti julkaisutiedot Researcher ID:n,  Scopus  Author ID:n, Europe PubMed Centralin ja  CrossRef Metadata Search:n kautta. Oman profiilin luominen vaatii rekisteröitymisen ORCID-palveluun.


ORCID profiili, jossa näkyy myös Scopus Author ID tunnus linkitettynä. Kuvan lähde: http://orcid.org 23.8.2013.

Kun julkaisut linkitetään Researcher ID:n tai Scopuksen Author ID:n kautta,  ORCID tunnus jää myös ko. palveluun muistiin ja ko. ID tulee näkyviin ORCID-profiiliin. Näin julkaisut linkittyvät ko. palveluissa automaattisesti oikealle henkilölle.

ORCID-tunnuksen voi jatkossa lisätä jo julkaisuvaiheessa tekijätietoihin. Näin julkaisut linkittyvät jo julkaisuvaiheessa oikealle tekijälle.  Lisätietoa: Suggested Practices for Collection and Display of ORCID iDs in Publishing Workflows.

ORCID-tunnukset ovat rakenteeltaan samankaltaisia kuin ISNI-tunnukset ja ORCID ja ISNI ovatkin muodollisesti yhteismitallisia. Ideaalitilanteessa käytössä olisi yksi kansainvälinen tunnistejärjestelmä ja monissa maissa tutkitaan tunnistejärjestelmän yhtenäistämistä myös kansallisella tasolla. Useat maat kuten Iso-Britannia ja Ruotsi  tukevat ORCIDin käyttöönottoa. Kehitystyössä on kuitenkin vielä paljon avoimia kysymyksiä ja ratkaisemattomia asioita kuten esim. eri maiden lainsäädäntöön liittyvät asiat.


Lisätietoa: http://orcid.org/about