Child pages
 • Teknologiaryhmä
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Google Drivestä kopsattua (https://docs.google.com/presentation/d/1zfQ2r5L0BOBpHkcjQT4ywMoeJANxSpHb4vRv1I7MaZw/edit#slide=id.g1cee3e181_015)

 • Sivupohjat: https://drive.google.com/templates# 

 • Dokumentit

  • Tekstinkäsittely

  • Taulukkolaskenta

  • Esitykset

  • Piirrokset

  • Lomakkeet

 • Youtube

 • Google sites

 • Google scripts (räätälöintiä varten jos tarvetta)

 • Googlen ulkopuoliset: QR-koodit ym.

  

HUOMIO!

Icon

 

Teknologiaryhmän suunnittelua / pohdintoja

Teknologiaselvityksen ratkaisevimpana osa-alueena pidämme julkaisualustaa ja sivujen käytettävyyttä. Sisällöntuottamistyökalut ovat mielestämme täysin toimivia ja tarpeeseemme sovellettavia (erilaiset dokumentti työkalut ja upottamiset toimivat ja ovat helppokäyttöisiä). Mielestämme Google Scriptsiä ei normaaleihin toteutuksiin tarvita (eli kiinnostuksen mukaan bonusjuttuja).

Google Sites osoittautui vanhanaikaiseksi, kömpelöksi käyttää ja epäloogiseksi. Loppukäyttäjien oikeuksien lisääminen vaatii täyspäiväisen operaattorin (jokaisen muokkaajan oikeuden tulee hyväksyä erikseen). Erillisen aloitussivun luominen muusta sivustosta näyttää ainakin pikaisesti katsottuna mahdottomalta, kuten myös erillisten näkymien luonti oppilaille ja opettajille. Valmiit teemat hirveitä, mutta ne ovat osittain customoitavissa kuitenkin edelleen rajoitteiden vallitessa. Sivujen sisältöjen työstäminen / upottamiset jne. oli hyvin toteutettu, mutta tästä nyt ei hirveästi ole apua, jos sivu on muuten epäselvä ja huonosti käytettävä. Mielestämme pitäisi pyrkiä samalle viivalle muiden samankaltaisia projektien kanssa työskentelevien kanssa (Turku). Eli mielestämme mielekästä olisi lähteä tekemään mahdollisimman hyvää sivustoa. Parhaan mahdollisen toteutus mahdollistettaisiin työstämällä sivusto alusta loppuun valmiita palveluita käyttämättä. Jos pyritään käyttämään vain valmiina pohjia ja työkaluja, joudumme tekemään kompromisseja mm. käytettävyyden suhteen. Mielestämme yhteistyö Turussa työstettävän materiaalipankin kanssa olisi järkevää jo tässä vaiheessa. Tiivistettynä olemme siis jonkin toisen julkaisualustan kannalla, mutta sisällöntuottamistyökalut (docs yms.) ovat mielestämme toimivat.

QR-koodeja voitaisiin käyttää ”täsmäsuunnistamiseen” eli urlin kopioinnin sijasta oppilas löytää QR-koodin avulla esimerkiksi ulkoiset sivut, materiaalit, opettajan itse ja suunnittelemat tehtävät. QR-koodit voidaan heijastaa taululle / tulostaa mukaan (esim. pihalle mentäessä) / näkyviin sivustolle.

Aloitimme työskentelyn omatoimisella tutustumisella projektin teknologisiin mahdollisuuksiin (sites, docs jne.) ja käymällä mielipiteitämme sekä havaintojamme yhdessä läpi. Aikataulun ja vaiheistuksen muodostaminen tässä vaiheessa tuntuu turhalta. Seuraavana vaiheena ehdotamme yhteyden ottoa Turun suuntaan, jotta saataisiin tietoon missä siellä ollaan menossa, minkälainen systeemi, onko mahdollista osallistua / saada valmista pohjaa, voidaanko käyttää osia heidän työstään vai saammeko ylipäätänsä heiltä minkäänlaisia apuja. Tämän jälkeen voisimme tarkemmin lähteä suunnittelemaan jatkoa teknologisen toteutuksen suunnittelussa. Toisena vaihtoehtona materiaalisysteemin toteutukselle pidämme toisista tiedekunnista ohjelmoinnin taitavien opiskelijoiden mahdollista osallistumista systeemin luomiseen. Eli paras mahdollinen (ja juuri sellainen kuin haluamme) toteutus saataisiin mielestämme työstämällä sivusto itse alusta loppuun, joko muiden samanlaisten projektien (erityisesti Turussa tehtävän) tai muiden opiskelijoiden avulla tai näiden yhdistelmällä.

Ryhmätyöskentelyämme emme lähde erityisemmin organisoimaan. Kaikki puhuu ja kaikki ottavat kantaa kaikkeen. Mielestämme itse selvityksen / alustavan suunnittelun tekeminen ei tunnu haastavalta, mutta jatkossa suunnitelmamme pohjalta tehtävän toteutus on teknisesti haastava, jos pyrimme parhaaseen mahdolliseen tuotokseen (ja miksipä emme pyrkisi?). Tavoitteemme onkin suunnitella mahdollisimman toimiva ja paras tuotos miettimättä liikaa esimerkiksi valmiiden sivustopohjien mahdollisuuksia. Toimivan yhteistyön avulla pyrimme tavoitteemme saavuttamiseen ja toivomme myös saman mentaliteetin jatkuvan lopullisessa ideassa / toteutuksessa.

Jatkossa alamme pohtimaan (+ kasaamaan screenshotteja, linkkejä yms.) millaisia asioita / elementtejä lopullisella sivulla voisi mielestämme olla. Tiedostamme kyllä, että asia ei vielä ole oikeastaan ajankohtainen, mutta nämä asiat vaikuttavat kuitenkin merkittävästi jo tässä vaiheessa teknologiseen suunnitteluumme ja siltä vaadittaviin asioihin.

 

 • No labels