Child pages
 • Sisältöryhmä
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Miettikää teoriataustaa: tutkiva oppiminen, tämän vuosituhannen ydintaidot.. hmm..

Google Drivestä kopsattua:

 • toiminnallisuus

 • ongelmanratkaisu / keskutelu

 • eriytys molempiin suuntiin

 • pedagogiset ratkaisut / menetelmät

 • vaihtoehtoisia tehtäviä

 • eri työskentelymuodot

 • oppilalle oma osio? (linkkejä?)

  • upotettavat sisällöt/pelit oppilaille

 • selkokieliset ohjeet (kuvalliset)

 

Taustateoriapohjaa

Elämän matematiikka

-Tutkiva oppiminen

-Tämän vuosituhannen taidot

Ways of thinking: Creativity and innovation, critical thinking, problem solving, metacognition

Ways of working: Communication and collaboration

Tools for working: Information literacy, ICT literacy

Living in the world: Local and global citizenship, life and career, personal and social responsibility

 • Ryhmätyötaidot
 • Kielellistäminen
 • Ongelmanratkaisu
 • Käytännön konteksti

-Matemaattisen lahjakkuusmyytin rikkominen?

-Absoluuttinen totuus vs. tieteen kyseenalaistettavuus?

-Yhteistyö ja linkit oikeaan elämään/ihmisiin? Yritykset, yhteisö...

-Avoin tila? Foorumi? Kommentointi, palaute, kuvien lisääminen?

-Spesifit tehtävät/teemat ja isommat projektit?

Opettajan rooli

-Opastaja, aktiivinen työnteon sujuvuuden varmistamisessa, mukana myös oppimassa

 

 

 

 

 • No labels