Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tämän vuoden harjoitustyössä on kaksi vaihetta.

 1. mallinnetaan olemassa olevan järjestelmän arkkitehtuuria eri näkemyksistä käsin
 2. suunnitellaan järjestelmän arkkitehtuuri uusiksi pohjautuen uusiin vaatimuksiin ja omiin ideoihin.

Ensin kannattaa lukea yleistä tietoa harjoitustyöstä, ja vaatimukset sille mitkä harjoitustyön ensimmäisen vaiheen vaatimukset ovat. Kannattaa myös katsoa kaikki demonstraatiovideot harjoitustyön kääntämisestä ja suorittamisesta, vaikka harjoitustyöryhmässä ette sitä kääntäisikään (joka on tosin suositeltavaa). Joka tapauksessa lähdekoodiin on tutustuttava, joten kannattaa mennä sivulle lähdekoodi ja sen kääntäminen ja ainakin hakea koodi harjoitustyön tekemistä varten. Dokumenttipohjat ja työkalut ovat tarpeen harjoitustyön tekemisessä. Harjoitustyön palautuksesta ja arvostelusta löytyy omat sivunsa.

 

 

 

 

 

 • No labels

6 Comments

 1. Mitä ristiintaulukko vaatimusten toteutumisesta tarkalleen ottaen tarkoittaa?

  1. Taulukkoa, jossa riveillä on ohjelmiston vaatimukset, ja sarakkeissa ohjelmiston komponentit tai muut tärkeät elementit (esim. luokat). Jokaiselle vaatimukselle (riville) on oltava rasti tai rasteja sellaisten sarakkeiden kohdalla, joka/jotka täyttävät ko. vaatimuksen. Vastaavasti, jokaiselle komponentille on oltava syy olla olemassa, eli saraketta alaspäin mentäessä on löydyttävä rasti (tai rasteja) joltakin riviltä (riveiltä) – löytyy vaatimus jota komponentti toteuttaa. Kyse on vaatimusten jäljitettävyydestä (requirement traceability) joka voidaan esittää jäljitettävyysmatriisin (traceability matrix) avulla.

   1. Tarkoitetaanko tässä vaatimuksilla vain toiseen vaiheeseen tulleita uusia vaatimuksia, vai myös ensimmäisessä vaiheessa määriteltyjä toiminnallisia ja ei-tominnallisia vaatimuksia?

    Arvosteluperusteissa myös sanotaan ristiintaulukosta, että se pitää olla "selityksineen tehty". Pitääkö jokainen rasti selittää?

    1. Tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikki arkkitehtuurillisesti olennaisia vaatimuksia. Yleensä siis ei-toiminnallisia. Kannattaa selittää jos asia ei ole itsestään selvä. Esim. hajautukseen liittyvät luokat ovat itsestään selviä, rasti riittää.

 2. Minkälainen on muuntelunäkymä? Ei oikein löydy tietoa asiasta.

  1. Muuntelunäkymä käsiteltiin luennoilla ja siitä löytyy luentokalvoilta esimerkkejä notaatioista joilla muuntelua voi esittää.