Child pages
 • Työpaikat esittelyssä
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opettaja

Opettajan töistä kiinnostuneen kannattaa miettiä tarkasti mahdollisesti opetettavat aineensa. Jo opiskeluaikana on mahdollista saada työjaksoja varsinkin pienemmiltä paikkakunnilta, ja hyvä sijainen kutsutaan usein töihin uudemmankin kerran. Avoimet hakemukset kannattaa lähettää suoraan rehtorille tai toimistosihteerille; kiireessä sijaisuuksia tarjotaan ensimmäisenä mieleen tuleville. Myös pidempiaikaisissa työhauissa etusijalla ovat tutut nimet ja kasvot ja kokemusta omaavat hakijat. Töitä on aina tarjolla varsinkin hakijalle, joka on valmis muuttamaan toiselle paikkakunnalle, vaikka vain väliaikaisesti. Oulun kaupungin sijaisrekisteri on ehdoton opettajan töistä kiinnostuneelle.

Opettajan töitä on peruskoulun ja toisen asteen lisäksi tarjolla myös aikuiskoulutuksessa, kansanopistoissa, maahanmuuttajien kielikursseilla, työvoimakoulutuksissa ja yksityisopettajana. Pedagogisille taidoille voi olla kysyntää myös yritysmaailmassa, esimerkiksi erilaisissa koulutustehtävissä. Omalle laitokselle kannattaa myös ilmoittaa olevansa kiinnostunut opettajantyöstä, sillä laitoksille tulee usein suoraan kyselyitä opettajista erilaisiin opetustehtäviin.

Opettajan työ voi myös olla hyvä lähtökohta muihin tehtäviin, esimerkiksi EU-projekteihin joissa pedagoginen pätevyys on vaatimuksena. Pedagogisia opintoja kannattaa siis harkita, vaikka opettajan työ ei olisikaan se ykkösunelma!

Tekninen viestijä

Työhön sisältyy käyttöohjeiden, käyttöliittymätekstien, vaatimusmäärittelyiden ym. dokumenttien tuottamista, käännöstyötä, markkinointimateriaalien tuottamista, oikolukua, tekstien muokkaamista, websivujen täydentämistä; kaikkea viestintään liittyvää. Avoimia työpaikkoja tällä hetkellä vähän, mutta pinnan alta löytyy töitä, varsinkin pienempiä ja osa-aikaisia projekteja.

Miten jalka oven väliin? Yhteydenotot ja selkeät ehdotukset firmoihin (esim. websivun kehittäminen, esitemateriaalin uusiminen), tutun ihmisen kautta pienen projektin teko.

Hyötyä mm. viestinnän opinnoista, testaamisesta ja kirjoittamisesta, käyttöliittymäsuunnittelun taidoista (TOL), kaupallisista aineista. Itse työn oppii tehtäessä, mutta taloudellisten ja teknisten termien ymmärtämisestä on paljon hyötyä: teknisen viestijän pitää kyetä perustelemaan työnsä ja projektinsa tärkeys johtohenkilöstölle.

Kiinnostaako työ teknisen viestinnän alalla? Hakeudu Business Kitchenin tapahtumiin ja Demolan projekteihin. Näissä tutustut eri alojen opiskelijoihin ja saat kokemusta kaupan ja tekniikan alojen kielenkäytöstä ja toimintamalleista.

Kääntäjä

Kääntäjän työ on monimuotoista, palkitsevaa ja haastavaa: voi mennä kuukausi ilman töitä, ja seuraava kuukausi puurretaan yötä päivää. Töitä kuitenkin löytyy kääntäjälle, joka markkinoi taitojaan aktiivisesti. Kääntäjän työssä työn jälki puhuu puolestaan ja hyväksi todettu kääntäjä saa lisääkin töitä. Aluksi voi joutua tekemään töitä halvalla tai jopa ilmaiseksi saadakseen työnäytteitä ja siten jalkaa oven väliin. Mahdollista asiakasta tai työnantajaa ei kiinnosta, onko CV:ssä näkyvistä käännöstöistä maksettu palkkaa, joten näyttöä käännöskokemuksesta voi saada monenlaisista yhteyksistä.

Kääntäjäksi aikovan kannattaa siis hankkia pieniäkin käännösprojekteja jo opintojen aikana. Kannattaa myös ottaa selvää suurten käännöstoimistojen tarjoamista mahdollisuuksista. Mahdollisen oman toiminimen perustamiseen freelance-töitä varten saa paljon tukea mm. BusinessOulun kautta. Kannattaa pyytää rohkeasti neuvoja myös oman laitoksen alumneilta, jotka ovat suuntautuneet käännösalalle. Yhteystietoja voi kysellä laitoksen henkilökunnan kautta.

Kannattaa myös huomioida, että englantilaisen filologian opinnot antavat valmiudet myös suomi-englanti-käännöksiin. Alalla vallitsee ajatus, että kääntää tulisi vain omaan äidinkieleensä, mutta todellisuudessa suuren osan suomi-englanti-käännöksistä tekee suomalaiset.

Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon suorittaminen mahdollistaa virallisten käännösten tekemisen (todistukset, lakidokumentit jne). Kysyntää voi olla paljonkin, jos osaa markkinoida osaamistaan.

 

Takaisin etusivulle

Tällä sivulla esiintyvät alumnit:

Jenni Virtaluoto

 • Engl. fil., valmistunut jossain kohtaa 2000-lukua
 • Tekninen kirjoittaja, kouluttaja, yleishumanisti useissa eri firmoissa
 • Nykyään väitöskirjatutkija aiheenaan teknisen kirjoittajan työ

Salme Kälkäjä

 • Engl. fil., valmistunut 2012
 • Lukio-opettaja, kokemusta opettamisesta jo opiskeluajalta

Tarja Karjalainen

 • Engl. fil., valmistunut 2010
 • Yrittäjä, freelance-kääntäjä. Kokemusta myös projektikoordinaattorin työstä käännösfirmassa.

Sari Vähäkangas

 • Engl.fil., valmistunut 2013
 • Koulutussuunnittelu, hallinnointityö Avoimessa yliopistossa. Myös opintojen suunnittelu ja työelämäasiat Ohjaus- ja työelämäpalveluissa, työt yliopiston Kansainvälisissä palveluissa. Päässyt töihin opintojen alkuvaiheessa ja siitä lähtien erilaisissa tehtävissä yliopiston eri yksiköissä.

Eeva Starck

 • Engl.fil., valmistunut 2007
 • Viestinnän ammattilainen, Codenomicon. Työsopimuksessa tekninen kirjoittaja, mutta käytännössä tekee markkinointitekstejä.
 • No labels