© University of Oulu

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 17 Next »

Tieteellisellä tekstillä on olemassa omat konventionsa niin tyylin, rakenteen kuin lähdeviittaustenkin suhteen. Tässä osiossa käsitellään tieteellisen tekstin erilaisia konventioita ja tieteellistä kirjoittamisprosessia eri vaiheineen.

  • No labels