Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 23 Current »

Tämän wiki-alueen oikeuspolitiikka

Icon

Fysiikan areena on
* kaikkien luettavissa
* kaikkien kommentoitavissa sivukohtaisesti, lähinnä artikkeleihin liittyen
* yliopiston fysiikan alumnien editoitavissa (vaatii tunnuksen)
* laitoksen henkilökunnan editoitavissa

Fysiikan laitoksen henkilökunnan alue.

  • No labels