Page tree

Get started by adding some pages to this space. Create page.

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Current »

Blanko r.y. on Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden kilta. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden etujärjestönä ja yhdyssiteenä sekä Oulun yliopistossa että valtakunnallisesti, ja siten tukea alan opiskelijoiden yhteisiä pyrkimyksiä.

Lisätietoa löydät Blanko ry:n nettisivulta

palautepäivät

  • No labels