Child pages
 • 405033A Vuorovaikutus opiskelussa ja opettajan työssä
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Kurssin blogi

Hei!

Olen jakanut nyt teidät ryhmiin, ne löytyvät täältä: Ryhmien tuotokset 2015

Tehtävänänne on suunnitella tunti/projekti/jakso/ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuus joka pohjautuu saamaanne suunnitteluhaasteeseen. Vastatkaa haasteeseen parhaan kykynne mukaan. Voitte halutessanne myös mukauttaa haastetta jos toteutuksenne sitä aivan ehdottomasti vaatii.

VALMISTAUTUKAA esittelemään haasteenne televisiossa (smile) Järjestän viimeiselle harjoituskerralle televisiostudion: (greenscreen, mikki, tablettiteline). Televisiouutisen tekemiseen tarvitsette soveltuvaa taustamateriaalia ja idean lyhyestä uutisesta joka pohjautuu suunnitelmaanne oppituntiin/kokonaisuutene.

 

t. Jari

Koska opiskelijaryhmiä per pienryhmä on vain muutama, ei edellisvuoden kaltainen kurssitoteus ole mahdollinen. Mietiskelin aikani miten saamme vaihdettua tuotoksia eri pienryhmien kesken, lopulta keksin että harjoitellaanpas samalla verkkolehden taittamista. 

Käytettävä ohjelmisto: Lucidpress

Lucidpress on monipuolinen (ja ammattimainen) julkaisu ja taitto-sovellus joka toimii verkossa.

Lucidpressin ominaisuuksia ovat mm.

 • yli 800.000 käyttäjää
 • opettajille ja oppilaille ilmainen
 • integroituu hyvin muihin www-palveluihin (voit esim. jakaa lehden Wilmassa vanhemmille tai upottaa koulun oppimisympäristöön)
 • Sisältöinä voi olla linkkejä

OPETTAJANA voit sitten hyödyntää Lucipressin tilalla myös simppeleitä jaettuja powerpoint/google presentation dioja tai muita toimisto-ohjelmia pilvessä. Toki Lucidia voi käyttää myös 1-6lk opetuksessa (smile)

Miten toimitaan?

Jokaisella parilla on käytettävissä oma flyer jaetussa "vihkossa". Osoite on tämä: https://www.lucidpress.com/invitations/accept/3cf5e7a5-0ffd-4087-ba9f-f722d6847a34

Päästäksesi käyttämään Lucidpressiä, siun tulee luoda ensiksi tunnukset ruudulle ilmestyviä ohjeita seuraamalla.

Mitäs nyt sitten taitetaan?

Tehtävänänne on taittaa yhden sivun flyeriksi teidän ryhmänne laatima suunnitteluhaaste/taustadokumentti. VOITTE muita www-sisältöjä flyeriinne. Miltä suunnitteluhaasteenne näyttää visuaalisesti? miten sen voi ilmaista yhdessä sivussa?

Miksi?

 • Koska tämän avulla voimme jakaa suunnitteluhaasteet ryhmien välillä. Samalla opimme hieman taittotyökalun käyttöä.
 • Koska verkkosovellukset mahdollistavat visuaalisesti näyttävien (painikelpoisten) julkaisujen tuottamisen pienellä vaivalla
 • Koska tämänkaltaisten välineiden hyödyntäminen kehittää medialukutaidon/monilukutaidon ohella myös muita POPS2016 laaja-alaisia taitoja
 • Koska...

Milloin suunnitteluhaasteisiin vastaaminen aloitetaan?

Suunnitteluhaasteeseen vastaaminen aloitetaan (tämän viikon lopulla) kunhan kaikki ryhmät ovat tehneet omat flyerinsä ja arvonta voidaan suorittaa.

 

 

 

Vuonna 2015 VOOT kurssin luentoreflektiotehtävä tehdään seuraavasti:

 • Luentojen ja muiden materiaalien perusteella laaditaan aluksi jaettu mielipidekirjoitus (linkki tulee tähän). 
  • mielipidekirjoituksen mitta on 1500 merkkiä eli n. A4
  • mielipidekirjoituksen laatiminen koostuu leipätekstistä ja kommenttityökalulla laadituista kommenteista
  • mielipidekirjoituksen tulee perustua luentojen sisältöihin (kirjoituspohjassa on vinkkejä mikä aihe voisi olla)
  • Jokaisen tulee osallistua kirjoituksen kirjoittamiseen (kirjaudu google tunnuksilla jotta nimesi näkyy. JOS sinulla ei ole tunnuksia, voin luoda sellaiset vaikka vain kurssin aikaista käyttöä varten)

MIELIPIDEKIRJOITUKSEN linkki on täällä: https://docs.google.com/a/gafe.oulu.fi/document/d/1BlCUydIdb6GngTNLLVk2mZBA-2Is9_MoCjPKPF9Oldo/edit (muista kirjautua Google -tunnuksillasi)!!!

 • Mielipidekirjoituksen pohjalta jokaisen tulee tehdä meemi tai lööppi
 • Osa meemeistä ja lööpeistä esitellään ensimmäisessä harjoituksessa (JA kurssin wikissä ao. palautuskansiossa).

Tapaamisen kulku

A. Valmistautukaa esitykseen (5min)

 • Jokainen ryhmä esittelee oman casensa lyhyesti. Lähinnä sen mitä luokassa ym. tilanteessa tapahtuu
 • Suunnitelkaa mitä aiotte sanoa

B. Ryhmän casen esittely (5x5min)

 • Jokainen ryhmä esittelee tiivistetysti oman casensa

C. Kalamalja -keskustelu (~20min)

 • Osallistujat: 5 opiskelijaa + opettaja + yksi tyhjä tuoli.
 • Menetelmä: 6 henkeä keskustleevat keskenään. Yksi tuoli pidetään tyhjänä, eli kun yleisöstä jollakin on sanottavaa, hän tulee ja joku toinen poistuu.
 • Aihe: Kuinka esitellyt caset ottavat huomioon tämän vuosisadan haasteet (21th skills) ja POPS2016:n?
 • Aihe2: Kuinka hyvin esitelty case vastaa toisen ryhmän luomaan haasteeseen?

 Hei!

Olen ensi viikolla työmatkalla KE-PE, joten sille ajalle sijoitetut opetustunnit siirtyvät viikolla eteenpäin.

Uudet ajat ovat: (näiden tulisi näkyä myös Weboodissa, mutta jostain syystä lukujärjestysporukan tekemät muutokset eivät siellä näy. Kyselen muutoksen perään).

LO11A MA 14.4 10-12
LO11C KE 16.4 10-12

Olen pahoillani muutoksista, mutta tämmöistä tämä monen tulen välissä "palaminen" on ;)

t.Jari

Materiaaleja:

Suunnitteluhaaste:

Tämä haaste ON osa kurssisuoritusta (haaste - taustapaperi - casetehtävä toisen ryhmän tehtäväksi - oman ryhmän opetuskokonaisuudeksi toteuttama case) ja tämän(kin) tekeminen tulee dokumentoida tehtävän ohjeistuksessa kuvatulla tavalla (smile)

Tavoitteena:

 • Laatia ryhmän suunnitteluhaaste joka ohjaa ryhmänne työskentelyä ensimmäisessä itsenäisen ryhmätyöskentelyn vaiheessa.

Ryhmänne suunnitteluhaaste on käytännössä laatimanne tutkimusongelma tai tutkimustehtävä joka ohjaa ryhmänne työskentelyä tämän harjoitustehtävän ajan. Hyvä haaste on kansantajuisesti muotoiltu epämääräinen ongelma joka on kuitenkin ratkaistavissa (ei esim. sellainen joka johtaa suoraan jonkin sovelluksen, tuotteen tai palvelun kehittelyyn).

 1. Laatikaa kriteeristö jonka perusteella laaditte suunnitteluhaasteenne. Minkä oppiaineiden/oppiaineen opetuksen/oppimisen kehittämiseen haasteenne liitty? Minkälaisia tulevaisuuden taitoja suunnitteluhaasteessanne käsitellään? Suuntaatteko nykyisen OPSin kehittämiseen vai haluatteko uudistaa koulua radikaalimmin? (nämä kysymykset ovat vain ajattelunne käynnistämiseksi, voitte pohtia asiaa myös muista näkökulmista)

 2. Pohdiskelkaa kuinka laatimanne kriteerit ovat linjassa työelämän muutosten / koulujärjestelmän haasteiden / oppilaiden arkielämän jne. kanssa
 3. Pohtikaa kohdan kaksi muutoksia / haasteita laajemmassa kontekstissa ja miettikää niitä oppilaiden ja opettajien näkökulmasta.

 4. Valitkaa kaksi suurinta haastetta mitkä nousevat kohdista 2-3.

 5. Laatikaa yhden kappaleen suunnitteluhaaste joka on kysymysmuodossa ja täyttää "epämääräisen ongelman" kriteerit.

 

Kurssin luennot ovat ohitse. Wikit löytyvät luentokysymyksineen ja tallenteineen täältä wikistä. Huomasin tänään kauhukseni että kummankaan luennon tallenteissa ei ole ääntä. Olen aiemmin käyttänyt iPad-tablettia luentojeni tallentamiseen Adobe Connectissa ongelmitta, nyt testasin Android-tablettia ja jostain syystä äänet (eli puhe) eivät tallentuneet. Teknisesti kaikki oli kunnossa, mutta Android-puolella on niin valtava laitekirjo että tällaista tapahtuu.

Olen luonnollisesti tästä suuresti pahoillani ja päätin hieman helpottaa liikunnan sivuainelaisten kysymyksiin vastailua pitämällä kysymykset samoina kuin muillekin.

Luennot ym. löytyvät siis täältä: Luennot

Video 1: What is 21st century education?

Video 2: ATC21S Collaborative Problem Solving long version

Liity myös kurssin Facebook -ryhmään

Facebook-ryhmä on paikka jonne jokainen jäsen voi näppärästi linkittää löytämiänsä sisältöjä ja jossa voimme käydä kurssiin liittyvää keskustelua. Olen luonut jokaiselle kurssilleni FB-ryhmät.

Tämän kurssin Facebook -ryhmä löytyy täältä: https://www.facebook.com/groups/vuorovaikutus/

Hei!

Tervetuloa vuorovaikutus opiskelussa ja opettajan työssä kurssille. Kuten kurssin otsikkokin sanoo, tällä kurssilla on tarkoitus syventyä vuorovaikutuksen tukemiseen opettajan työssä ja opiskelussa ylipäätänsä. Aikoinaan laatimani otsikko ei ole ehkä paras mahdollinen, sillä olen tarkoittanut tuolla otsikolla toki sitä miten opettaja työssänsä joutuu yhä enemmän suunnittelemaan erilaisia (teknologia-avustettuja) vuorovaikutustilanteita.

Luennoilla tulemme käsittelemään sekä tämän vuosituhannen ydinhaasteita (joita ovat mm. vuorovaikutus, yhteisöllinen työskentely, ongelmanratkaisu) ja monilukutaitoa. Luentojen teemoja hyödynnetään "teoreettisena" linssinä ryhdyttäessä seminaareissa ja omalla ajalla suunnittelemaan jotain opintojaksoa/kurssia/tms. joka toimii tämän kurssin arvioitavana suorituksena. Ryhmätuotos on kuitenkin jaettu kahteen osaan: a) suunnitteluhaasteeseen joka luovutetaan toiselle ryhmälle ja joka jatkaa siitä eteenpäin vaiheessa b) tehdessään varsinaisen suunnitelman. Kurssin puitteissa emme pysty laatimaan suunnitelmaa kummempaa toteutusta, siihen eivät 3op kurssin rahkeet valitettavasti riitä (sad)

t. Jari Laru

 

 • No labels