Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hei!

Tervetuloa vuorovaikutus opiskelussa ja opettajan työssä kurssille. Kuten kurssin otsikkokin sanoo, tällä kurssilla on tarkoitus syventyä vuorovaikutuksen tukemiseen opettajan työssä ja opiskelussa ylipäätänsä. Aikoinaan laatimani otsikko ei ole ehkä paras mahdollinen, sillä olen tarkoittanut tuolla otsikolla toki sitä miten opettaja työssänsä joutuu yhä enemmän suunnittelemaan erilaisia (teknologia-avustettuja) vuorovaikutustilanteita.

Luennoilla tulemme käsittelemään sekä tämän vuosituhannen ydinhaasteita (joita ovat mm. vuorovaikutus, yhteisöllinen työskentely, ongelmanratkaisu) ja monilukutaitoa. Luentojen teemoja hyödynnetään "teoreettisena" linssinä ryhdyttäessä seminaareissa ja omalla ajalla suunnittelemaan jotain opintojaksoa/kurssia/tms. joka toimii tämän kurssin arvioitavana suorituksena. Ryhmätuotos on kuitenkin jaettu kahteen osaan: a) suunnitteluhaasteeseen joka luovutetaan toiselle ryhmälle ja joka jatkaa siitä eteenpäin vaiheessa b) tehdessään varsinaisen suunnitelman. Kurssin puitteissa emme pysty laatimaan suunnitelmaa kummempaa toteutusta, siihen eivät 3op kurssin rahkeet valitettavasti riitä (sad)

t. Jari Laru

  • No labels