Child pages
  • Oman osaamisen kehittäminen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mistä lisätaitoja?

Työnantajat arvostavat yksilöllistä osaamista, päämäärätietoisuutta, rohkeutta ja monipuolisuutta. Yliopisto tarjoaa suunnattoman määrän tilaisuuksia kehittää näitä ominaisuuksia sekä kerätä CV:n täytettä, vaikka palkkatöitä ei vielä olisikaan juuri tehtynä. Tässä muutamia tapoja laajentaa omaa osaamisportfoliota:

Opiskelijavaihto

Kieltenopiskelijoille vaihto-opiskelu tarjoaa mahdollisuuden päästä lähemmin kosketuksiin natiivikulttuurien kanssa sekä opiskella aiheita, joita omassa oppiaineessa ei tarjota. Vaihtokohde kannattaakin valita tarkkaan omien kiinnostustenkohteiden mukaan! Mieti sijainnin lisäksi myös kohdeyliopiston kurssitarjontaa ja ota selvää mahdollisuuksista opiskella myös muita aloja vaihdon aikana.

Sari, suunnittelija: humanistisen tutkinnon etu on, että siihen voi sisällyttää hyvin joustavasti erilaisia ulkomailla suoritettuja opintoja. Lisäksi vaihdon aikana kasvaa ihmisenä ja oppii itsestään todella paljon. Kieltenopiskelijan CV:ssä kuuluu näkyä paljon ulkomailla vietettyä aikaa, joten ottakaa tästä kaikki ilo irti!

Järjestötoiminta

Yhdistystoiminta on erinomainen keino kerätä CV:n täytettä hauskan tekemisen parissa. Esimerkiksi tiedottajan pesti yhdistyksessä voi vaikuttaa pieneltä jutulta, mutta on oikeasti tärkeä todiste kokemuksesta ja kiinnostuksesta työtä kohtaan. Ensimmäisenä kannattaa tarkastaa oma ainejärjestö ja yliopiston koko harrastejärjestötarjonta ja hakeutua mukaan itseä kiinnostaviin aktiviteetteihin. Hallituspaikat tuottavat useimmiten vain vähän työtä ja paljon huvia, kun kokoustetaan hyvien tyyppien kesken, ja samalla voi kasvaa näkemys itselle sopivista työtehtävistä. Yhdistyskuvioissa tavatuista ihmisistä muodostuu usein myös se verkosto, jonka kautta töihin pääsy jatkossa helpottuu; hallituskumppanilta voi esim. pyytää suosituksia, ja hyvin hommat hoitanut tyyppi muistuu myös mieleen, jos työpaikalle haetaan uusia työntekijöitä.

OYY:n harrastejärjestöt

OYY:n ainejärjestöt

Nettihaku auttaa löytämään omiin mielenkiinnon kohteisiin liittyvät järjestöt ja yhdistykset yliopiston ulkopuolelta. Yhdistyksiin kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä; uusia innokkaita aktiiveja kaivataan aina!

Harrastukset

Harrastukset osoittavat aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta, oli kyse sitten mistä aktiviteetista tahansa. Harrastuksiin liittyviin yhteisöihin kannattaa aina hakeutua, sillä ihmisten parissa tapahtuva toiminta poikii vääjäämättä uusia taitoja ja verkostoja ja työmahdollisuuksia, usein täysin odottamatta. Alumnit tietävät kaikki tapauksia, joissa yhteinen harrastus on auttanut työnhaussa, joko hakuvaiheessa tai suoranaisena työtarjouksena työnhaun ohitse - voisitko sinä olla se hyvä tyyppi, jonka kanssa nykyään johtotehtävissä toimiva ihminen on jo pitkään harrastanut roolipelejä?


Sivuaineopinnot

Nykypäivänä sekä työurat että työtehtävät ovat monimuotoisia ja työntekijöiltä odotetaan monipuolisia taitoja. Siksi sivuaineopintoihin kannattaa panostaa, sekä harkita myös muiden alojen tarjoamia sivuainekokonaisuuksia.

Sivuaineopintoja kannattaa suunnitella tiedostaen omat kiinnostuksenkohteet. Nämä kehittyvät myös opintojen aikana ja mikään opittu asia ei mene hukkaan! Muiden alojen opinnot laajentavat omaa tietopohjaa sekä auttavat puhumaan ja ymmärtämään työyhteisön kieltä (mm. tekniset ja taloudelliset termit ja näkökulmat).

Sari, suunnittelija: Humanisteja tyypillisesti kiinnostaa kaikki, ja opiskelu on helppoa. Pitäisi kuitenkin ottaa vastuuta omista valinnoista ja miettiä, mihin on menossa. Mikä kiinnostaa? Mihin haluaisin töihin? Opintoaika on rajallinen joten valinnat kannattaa tehdä hyvin, tavoitella ehjiä ja toimivia kokonaisuuksia, sekä muistaa, että opintojen ei tarvitse loppua maisterintutkintoon!

Tarja, kääntäjä: Sivuaineiden valinnassa pitäisi yrittää tiedostaa, mitä voisi tulevaisuudessa haluta tehdä. Kääntäjän työssä kuitenkin ihan kaikesta tiedosta on hyötyä. Laajempi kielitaito kasvattaisi tuloja: esimerkiksi venäjän tai saksan opinnoista olisi paljon hyötyä käännösalalla.

Eeva, viestintätyöläinen: Omalta mukavuusalueelta kannattaa poistua. Monipuolinen tietopohja on suunnattoman hyödyllinen työelämässä, jossa humanisti on vähemmistössä. Tietojenkäsittelytiede, tekniset alat, taloustiede, vaihtopaikat yliopistoissa, joissa tarjotaan jotain muuta, kuin omassa oppiaineessa.

Jenni, tekninen kirjoittaja: Harkitsisin teknisen viestinnän pääaineopintoja esim. Vaasan yliopistossa. Oman osaamisen myynti sekä talousasioiden tajuaminen tärkeää: kyky puhua talousteknisillä termeillä, jotta saa resursseja työlleen. Yksityisessä firmassa täytyy ymmärtää talouselämän realiteetit.


Alumni vastaa: Mistä opinnoista ja osaamisesta on ollut eniten hyötyä työelämässä?

Salme, opettaja: Kielitaito ja kulttuurintuntemus ovat hyvin tärkeitä opettajan työssä.

Tarja, kääntäjä: Kielitaito, anglofonisen kulttuurin tuntemus. Filologin tutkinnon parasta antia on yleissivistys ja käsitys kielestä ja kulttuurista, jossa kieltä käytetään.Ilman näitä olisin huonompi kääntäjä. Sivuaineista tekninen viestintä, sen antamat tekniset valmiudet.

Sari, suunnittelija: Monipuolinen kielitaito. Kaikessa työssä, mihin liittyy viestintää, on hyötyä kielitajusta ja muusta, mitä kieltenopiskelu kehittää. Kääntöpuolena on se, että kollegat luulevat yleiseksi kielipalveluksi; täytyy osata asettaa rajat!

Eeva, viestintätyöläinen: Tekninen viestintä, kielentaju, oikeiden sanojen löytäminen, tyylitaju, tiivistäminen ja olennaisen esiin kaivaminen.

Jenni, tekninen kirjoittaja: Tekninen viestintä, kääntäminen.


  • No labels