Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Perinteisen monografiamuotoisen tutkielman sijaan pro gradu -työ voi olla muodoltaan tieteellisessä aikakauslehdessä julkaistu tai referee – menettelyyn otettu tieteellinen artikkeli, jossa opiskelija on ensimmäisenä kirjoittajana.

Opiskelijan tulee sopia ohjaajan kanssa sopiva julkaisu jo kirjoittamisen alkuvaiheessa!

Artikkeligradu tehdään tiedekunnan tutkimusryhmissä tutkimusryhmän johtajan tai graduryhmän ohjaajan ohjaamana. Artikkelin kirjoittajina voivat opiskelijan ja ohjaajien lisäksi olla muut hankkeeseen osallistuneet henkilöt sovitulla tavalla.

Artikkeligradusta tehdään tutkimussuunnitelma, joka hyväksytetään tutkimusryhmän / graduryhmän ohjaajalla.

Artikkelin muoto noudattaa valitun referee-julkaisun antamia ohjeita. Artikkeli voidaan julkaista joko kotimaisessa tai ulkomaisessa refereekäytäntöä noudattavassa lehdessä.
Kun tutkielmaksi esitetään artikkeli, liitetään työhön erillinen ohjaajan kanssa sovittava johdanto, jossa opiskelija kuvaa tutkimuksensa lähestymistapaa, prosessia ja metodologiaa sekä pohtii tutkimustulostensa merkitystä laajemmin kuin artikkelissa on mahdollista. Tämän osuuden painotuksesta ja sisällöstä opiskelija sopii ohjaajansa kanssa. Teksti on laajuudeltaan noin 20 sivua ja siinä esitellään myös kirjallisuusviitteet. Työn ohjaaja ja tarkastajat arvioivat, että artikkelikäsikirjoitus vastaa laajuudeltaan ja tasoltaan pro gradu -tutkielmalle asetettuja vaatimuksia.

Pro gradu-tutkielmana tarkastetaan ja arvioidaan sekä artikkelikäsikirjoitus että johdanto. Tutkielma arvostellaan kun johdanto on valmis, ohjaajat arvioivat artikkelikäsikirjoituksen olevan valmis lähetettäväksi lehteen ja kun käsikirjoitus on otettu referee-menettelyyn.

Lisätietoa tutkimusryhmien tai graduryhmien ohjaajilta tai gradukoordinaattorilta:
Hannu Heikkinen
hannu.m.heikkinen@oulu.fi

  • No labels