Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 34 Current »

Ohessa fyysikkojen kirjoittamia verkkoartikkeleita, joiden tarkoitus on herättää myös keskustelua wikin mahdollistaman kommentoinnin kautta. Kyse on siis eräänlaisista blogeista, vaikka erilaisen ohjelmiston lisäksi erona on se, että laitoksen kirjoittajat eivät pyri blogeille tyypilliseen vakituiseen (päivittäiseen, viikottaiseen,...) kirjoittamiseen.

Muiden tahojen artikkeleita Oulun Fysiikan laitoksen tutkimuksesta:

  • No labels