Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kurssiblogi

Icon

Hei!

Olen saanut jo jonkin verran tiedusteluita milloin tasojen 1-5 tehtävien tulisi olla valmiita? No, vastaus on yksinkertainen: silloin kun sinä näet niiden olevan valmiita. Olen kuitenkin päättänyt palkita ahkerat lisäpisteillä.

Eli:

JOS olet saanut kasattua vähintään 400 pistettä:

 • Toukokuun aikana: saat 100p extraa
 • Juhannukseen mennessä: saat 50p extraa

Eli voit läpäistä kurssin 400 pisteellä jos raportoit pisteesi toukokuun aikana. Jos raportoit pisteesi juhannukseen mennessä saat 50 kannustuspistettä. Muutoin joudut suorittamaan 500 pistettä ilman lisäpisteitä (smile)Icon
Palautuspainikkeet löytyvät nyt Edmodosta.

 Taso 1: Kurssille orientoituminen ja luennot (100-150p)

 Taso 2: Tiedon, avun, esimerkkitöiden etsiminen ja jakaminen (0-150p)

 Taso 3: Sovellusten ja laitteiden käyttäminen (100-150p)

 Taso 4: Ideoiden, ajatusten ja valmiiden töiden jakaminen (0-150p)

 Taso 5: Soveltaminen (100-150p)


Tasot

Icon
Tämä teksti on Edmodo -kurssiyhteisön tehtävänannosta:
Tervetuloa ensimmäiselle tasolle. 

Tällä tasolla haasteena on orientoitua kurssiin ja keskustella luentojen sisällöistä. 
Seuraavalle tasolle edetäksesi tarvitset 100 kokemuspistettä. Kokemuspisteitä saa tulla enemmänkin kuin 100. 
Katso pisteytyksen tarkemman tiedot oheisesta Google-esityksestä.

Kyseinen lainaus kuvaa kurssin toteutustapaa, jossa ensimmäistä kertaa kokeilen pelillistämistä (gamification). Olen pisteyttänyt keskustelut, sovellusten käyttöönotot jne.  Kurssi koostuu useasta eri tasosta, jotka kukin koostuvat useista eri tehtävistä. 

Taso 1 löytyy Edmodosta tämän linkin takaa: https://www.edmodo.com/home#/group?id=8163719 (et pääse tasolle 1 ennen kuin olet kirjautunut Edmodoon ja minä olen sinut sinne nostanut):

Huom! Sinun on seurattava itse kokemuspisteiden karttumista. Kokemuspisteet palautetaan tehtävänpalautuksen yhteydessä tarkistettavaksi. 

Viime syksynä toteutettiin ensimmäistä kertaa tämän kurssin rinnakkaiskurssi  "tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä"  osana avoimen yliopiston tarjontaa. Tuolloin päätin, että keväällä 2014 tulen tarjoamaan "digitaalinen media opetuksessa ja oppimisessa" kurssia myös avoimen yliopiston tarjontaan. Tämä jo siitä syystä, että nämä kaksi kurssia muodostavat yhdessä 5op laajuiset tieto- ja viestintätekniikan oppimis- ja opetuskäytön orientoivat opinnot.

Avoimen yliopiston kursseina nämä kaksi opintojaksoa asettavat minulle kohtalaisia haasteita, enhän tapaa suurinta osaa teistä koskaan reaalielämässä, enkä voi olettaa että teillä olisi käytettävissä yhtäläinen sovellus- ja laitepaletti. En myöskään voi olla varma teidän yhtäläisestä taitotasosta tai koulutustaustasta. 

Olen pyrkinyt suunnittelemaan kurssin siten, että siitä on hyötyä kaikille osaamistasosta riippumatta. Pyrin ottamaan tehtäviä suunnitellessani sekä perusopetuksen opetussuunnitelma 2016:n asettamat haasteet, tiedekuntamme opintojakson sisällöt että yleisen hyödynnettävyyden. Siitä on helppo lähteä liikkeelle (wink)

Muutama sananen luennoista

 • Luennot perustuvat pitkälti Oulun yliopiston kasvatustietieden tiedekunnan vastaavaan opintojaksoon, olen toki jonkin verran materiaaleja päivittänyt (kevään aikanakin on tapahtunut alalla kaikenlaista)
 • Luennointiympäristö: http://connectpro.oulu.fi/tvtopetus/
 • Luennot tallennetaan tähän wikiin "luento" -kansioon. Sinne pääsee myös Avoimen yliopiston Optiman kautta (vasemman reunan linkit johtavat tänne wikiin)

Pari mietettä harjoituksista (=tehtävistä)

 • Harjoitukset perustuvat kuten luennotkin tiedekunnan vastaavaan opintojaksoon. Pyrin kuitenkin suunnittelemaan harjoitukset tälle kurssille uusiksi ja hyödyntämään harjoituksissa "pelillistämisen" ajatuksia.

 • Harjoitusteemoja tulen myös rakentamaan osittain sen mukaan mikä on teidän taitotasonne (laadin google-lomakkeen jolla asiaa hieman selvittelen). 

 • Harjoitukset tehdään itsenäisesti, kukin oman taitotasonsa mukaisesti. Harjoitukset palautetaan Edmodo -palvelun kautta, jossa tulee olemaan myös harjoitusten tarkempi ohjeistus.

Todellisuudessa olisi kuitenkin syytä puhua tehtävistä, sillä tällä kurssilla ei ole ohjattuja harjoituksia, vaan teidän tulee tehdä tehtävät itsenäisesti ja palauttaa ne tarkastettavaksi Edmodo -ympäristössä. Harjoitusten osalta on avaus -ja päätöskerta joista ensimmäisellä kerralla tutustutaan tehtäävien sisältöihin ja viimeisellä kerralla katsotaan mitä tuli tehtyä ja paikataan mahdollisia aukkoja.

Harjoitustehtäviin liittyviä kysymyksiä voi esittää Edmodossa ao. tehtävänannon yhteydessä. 

Kurssiympäristö

 • Optima: Optimaa käytetään tällä kurssilla hyvin vähän. Kurssin yleisenä kokoavana ympäristönä käytetään Oulun yliopiston wikiä, jota on helpompi muokata. Halutessasi voit tulla tänne wikiin Optiman kautta (linkit johtavat tänne)
 • Wiki: Olet wikissä nyt. Wikiä käytetään kurssin yleisympäristönä jonne kasataan luennot, tehtävät, kurssiblogi, aikataulutiedotteet ym. 
 • Edmodo: Edmodo on kätevä suljettu yhteisö, jossa kurssin opiskelijat voivat keskustella tehtävisstä ja luennoista. Edmodossa on myös tehtävätoiminto jonka avulla pidän kirjaa teidän tekemistä tehtävistänne eli kaikki harjoitustehtävät palautetaan tänne. 
  • Kirjautumislinkki: https://edmo.do/j/a6kfz3 (pääset kurssin oppimisyhteisöön luotuasi itsellesi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Sähköpostia ei tarvitse välttämättä antaa, sillä pystyn palauttamaan salasananne tarvittaessa opettajatunnuksieni avulla). Huom! kirjaudu opiskelijana (student) vaikka olisit oikeasti opettaja! Näin menetellen voit palauttaa töitäsi kurssin opettajalle Edmodossa.
 • Facebook: Facebookin kurssiyhteisö on ns. ylimääräinen kurssin työväline, mutta hyvin kätevä sellainen. Hyödynnän avoimen opetuksessa tiedekunnan opetusta varten luomiani ryhmiä:

 

Tervetuloa!

Tervetuloa AY410017Y Digitaalinen media opetuksessa ja oppimisessa -kurssille!

 

 

Space contributors

 

 • No labels