Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tapaamisen kulku

A. Valmistautukaa esitykseen (5min)

  • Jokainen ryhmä esittelee oman casensa lyhyesti. Lähinnä sen mitä luokassa ym. tilanteessa tapahtuu
  • Suunnitelkaa mitä aiotte sanoa

B. Ryhmän casen esittely (5x5min)

  • Jokainen ryhmä esittelee tiivistetysti oman casensa

C. Kalamalja -keskustelu (~20min)

  • Osallistujat: 5 opiskelijaa + opettaja + yksi tyhjä tuoli.
  • Menetelmä: 6 henkeä keskustleevat keskenään. Yksi tuoli pidetään tyhjänä, eli kun yleisöstä jollakin on sanottavaa, hän tulee ja joku toinen poistuu.
  • Aihe: Kuinka esitellyt caset ottavat huomioon tämän vuosisadan haasteet (21th skills) ja POPS2016:n?
  • Aihe2: Kuinka hyvin esitelty case vastaa toisen ryhmän luomaan haasteeseen?

 

  • No labels