Child pages
  • 761312A Sähkömagnetismi 2, 5 op, kesäkurssi 2019
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kurssin toteutus 
 

Sähkömagnetismi 2:n kesäkurssilla ei ole luentoja, vaan kurssin tapaamiset ovat laskupäivätyyppistä tehtävien tuutoroitua ratkaisemista. Teoria luetaan itsenäisesti. Kurssiin kuuluu pohdintatehtäviä, teoriatehtäviä ja laskutehtäviä, joista osa on pakollisia. Laskutehtävät ovat linkeissä Jakso 1, Jakso 2 ja niin edelleen alla olevassa taulukossa. Ei-pakollisista laskutehtävistä voi saada lisäpisteitä (max 6). Tehtävät on näytettävä annetun aikataulun mukaisesti kurssin laskupäiväohjaajalle.

Tentti

Tentin laatii Hanna Pulkkinen. Laskuharjoituspisteet lisätään tenttipisteisiin samanarvoisina. Tentissä annetaan normaalin vakio- ja kaavakokoelman lisäksi Sähkömagnetismin kaavoja, joihin on linkki tässä. Tätä kaavakokoelmaa saatetaan päivittää ennen tenttiä. Tentissä on viisi tai kuusi kysymystä:
Yksi tehtävä etukäteen annetusta teoriatehtävien luettelosta . Mieti näitä tehtäviä kurssin alusta alkaen.
Yksi tehtävä, jossa on pohdintatehtäviä etukäteen annetusta   kokoelmasta . Aloita näiden pohdiskelu mahdollisimman aikaisin. Keskustele näistä kavereiden kanssa, jos mahdollista. Näitä ei käsitellä tapaamisissa.
Kolme tai neljä laskua, joista useimmat muistuttavat kesäkurssin tehtäviä.

Ajankäyttösuunnitelma

On tärkeää varata tämän kurssin opiskeluun riittävästi aikaa. Kunkin jakson tehtäviin menee arviolta keskimäärin yksi työpäivä eli noin 8 tuntia. Älä hämmästy, jos aikaa menee enemmänkin. Pohdintatehtäviin menee kaikenkaikkiaan ainakin 2-3 työpäivää. Teoriatehtäviin saa kulumaan paljon aikaa, mutta kohtuullinen aika on keskimäärin 6 tuntia tehtävää kohden. Huomaat, että kahden viikon kurssiaika ei riitä, ellei aloita opiskelua jo aikaisemmin tai käytä iltoja ja viikonloppuja. Aikaa säästyy, jos Sähkömagnetismi 1:n asiat ovat hallussa ja jos laskuja tehdessä miettii asiaan liittyviä teoria- ja pohdintatehtäviä. Kavereiden kanssa pohtiminen edistää oppimista.

Kurssimateriaali

Kurssimateriaalina käytetään talvikurssin materiaalia, joka löytyy täältä. Apuna voi käyttää peruskurssin oppikirjaa Young&Freedman: University Physics.

Aikataulu 2019

  • No labels