Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tervetuloa osallistumaan tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä kurssille vuonna 2014. Kurssi on osa 5op laajuista tieto- ja viestintätekniikan kokonaisuutta. Jäljelle jäävä 2op laajuinen digitaalinen media oppimisprojektina sijoittuu koulutuksesta riippuen jonnekin kohtaan toista opiskeluvuottanne. Olen ottanut tällä kurssilla ison hypyn kohti jotain uutta ja jännittävää, sillä haluan kokeilla kuinka kontekstualisoida oppimista ja opetusta tällaisella kurssilla jossa perinteisesti on harjoiteltu ihan yksittäisten ohjelmien käyttöä. Muutosta edistävät uudet tuulet niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin, sillä niin valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet kuin oman tiedekuntamme opetussuunnitelma on parhaillaan uudistumassa.

En halua jäädä odottelemaan uudistusten voimaantuloa vaan pyrin rakentamaan teille kolmesta koulusta koostuvan kokonaisuuden jossa pystytte harjoittelemaan juuri niiden samojen välineiden käyttöä joita joka tapauksessa tulette kentällä käyttämään. Aiemmin harjoitukset ovat olleet enemmän välineisiin ja sovelluksiin keskittyviä, eivät tällä tavoin integroivia. Käytämme tällä kurssilla kolmea suosituinta pilvipalvelua: Microsoftin O365:sta, Google Apps for Educationia ja kotimaista Peda.Netiä. Tarkoitus ei ole tehdä teistä näiden palveluiden mestarikäyttäjiä - ennemmin tarkoituksena on opiskella jo opettajaopintojen aikana sellaista tieto- ja viestintätekniikkaa jota joudutte hyödyntämään myöhemmin työelämässä.

t. Jari Laru, KT, yliopistonlehtori,
Teknologiatuettu oppiminen ja opetus

  • No labels