Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kurssin konteksti koostuu kolmesta eri koulusta

Tällä kurssilla opetus on kontekstualisoitu kolmeen eri kouluun. Emme vielä tässä vaiheessa opintoja mene paikan päälle noihin kouluihin, mutta harjoittelemme teknologiatuetun oppimisen- ja opettamisen käytänteitä koulukontekstissa.

 Ritaharjun kouluMäkirinteen koulu (1-6)Jäälin koulu (1-6)
Käytössä oleva oppimisalustaMicrosoft Office 365Google Apps For EducationPeda.net
OpetussuunnitelmaOulun kaupungin OPSHaapaveden kunnan OPSOulun kaupungin OPS
POPSUusi POPS 2016Uusi POPS 2016Uusi POPS2016
Koulun kotisivuhttps://unioulu.sharepoint.com/LET-testi/ritaharju/_layouts/15/start.aspx#/https://sites.google.com/a/gafe.oulu.fi/410014-tieto--ja-viestintaetekniikka-pedagogisena-tyoevaelineenae/

https://peda.net/hankkeet/oulun-yliopisto/lt

CASEtCaset jotka toimivat suunnittelutyön pohjana

Kurssilla tehtävät tuotokset kuvana

Sinä työskentelet opettajana

Alla on mainittu kolme erilaista tasoa joilla käytetään tieto- ja viestintätekniikkaa kurssin aikana. Joudut osallistumaan jokaiseen rooliin. Huomaa että sisällöt on pisteytetty.

Kurssin toteutus on pelillistetty

Läpäistäksesi kurssin sinun on saatava kokoon vähintään 600p. Jos kurssi ei ole suoritettu syyslukukauden aikana on pistemäärävaatimus 700. Jokainen huolehtii pisteiden keräämisestä itsenäisesti ja luomallaan itse taulukon Excel Online (osa office 365 pakettia) tai Google Spreadsheet -palveluun. Taulukon osoite jaetaan täällä:

 

Yksilö (sinä)

Yksittäinen opettaja eli sinä vastaat luentodiojen yhteydessä oleviin kysymyksiin (eivät näy tableteilla tai puhelimilla), osallistut aktiivisesti keskusteluihin koulusi yhteisöissä (Facebook, ao. pilvipalvelu), kuratoit opetukseesi (kts. jaettu luokka) ja koulun toimintaan liittyviä materiaaleja. Sinun tulee myös osallistua aktiivisesti koulusi toimintaan ja siihen liittyviin kokouksiin.


Pisteytys:

 • 50p koodaustunti.fi pakollinen, jokainen tekee itsenäisesti (todistus kooditunnin suorittamisesta talteen (kuvakaappaus)) (jos ongelmia, kysy tunnilla (smile))

 • 10p kuratoitu aihe (collection) oman koulun kuratointipalvelussa: http://www.pearltrees.com/jarilaru/viestintatekniikka/id12414654
  • 50p kun 30 sivustoa kuratoitu
  • 100p kun 60 sivustoa kuratoitu
  • jne.. eli aina 50p per 30 sivusto 

   
 • 10 p keskustelunavaus kurssin Facebook -ryhmässä (kts. seuraava kohta).
 • 20p yli 5 viestiä pitkä keskusteluketju kurssin Facebook -ryhmässä (https://www.facebook.com/groups/410014Y/?ref=ts&fref=ts)

 • 50p per luentokysymykseen vastaaminen (kyselyn linkki tähän)
 • 10p per työpajassa läsnäolo
 • 50p luentojen käsittely opettajan omassa blogissa (x000 merkkiä). 
 • 50p harjoitusten käsittely opettajan omassa blogissa (x000 merkkiä)

Tämän osion minimipistemäärä: 300p

Yhteisopettajuus (opettajaparit per luokka per koulu)

Jokaisella opettajaparilla on omassa koulussaan oma opetusryhmä, jonka koko on keskimääräinen suomalainen luokkakoko. Opetusryhmästä ja oppilaista kertovat enemmän opiskelijoille jaettavat caset ja oppimisprofiilit.

Opettajaparin tulee toteuttaa omalle luokalle perustason sivusto koulun järjestelmään. Opettajaparin tulee myös opetella hyödyntämään koulussa käytettävän pilvipalvelun teksinkäsittely/taulukkolaskenta/esitysgrafiikka -palveluita (esim. Onedrive O365:ssa).

Opettajat suunnittelevat, toteuttavat ja raportoivat oman opetusryhmänsä kontekstiin opetustuokion / projektin / jakson / tms., joka perustuu yhteisöllisen tutkivan/ongelmalähtöisen oppimisen periaatteisiin (kts. POPS 2016) ja noudattelee valittua casea. Oppimista- ja opetusta tulee tukea teknologisilla sovelluksilla ja/tai välineillä.Suunnitelmissa on huomioitava että toteutettu suunnitelma tulee olla raportoitavissa videoleikkeenä (voi käyttää ruudunkaappausta joko kuvina tai videona, videota, still-kuvia, tekstitystä ym.). Lopulliset tuotokset julkaistaan tiedekuntamme Youtube-kanavalla ja kenttäopettajat kommentoivat niitä mahdollisuuksien mukaan (smile)

VAIHE 1: Suunnitelmien esittely:

Alustavat suunnitelmat (=visio) esitellään muille pienryhmän jäsenille ensimmäisessä työpajassa.Suunnitelmia työstetään KOKO kurssin ajan ns. suunnitteludokumentissa joka on jaettu kurssin opettajalle.

VAIHE 2: Sovelluksen esittely pienen opetustuokion kera jossain työpajassa

Sovelluksen/välineen haltuunotto vaatii itsenäistä perehtymistä verkosta löytyviin ohjevideoihin, materiaaleihin, keskusteluihin ym. Tarvittaessa voi hyödyntää kurssin opettajaa resurssina (toimin koulussanne pedagogisena tvt-tukihenkilönä). Kyseessä EI siis ole sovellusesittely vaan opetustuokio jossa ao. sovellusta/välinettä opetetaan "koululaisille" (smile) TEHTÄVÄ on vapaaaehtoinen, suorituksesta saa 100p

Varaa esitysaika täältä: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uxhlirk8a-J_GLRTxwQVa8HXIMBiQ6aIiAl0aCjU7pg/edit?usp=sharing

VARAUSLISTA TÄÄLLÄ:

VAIHE 3: Suunnitelman toteuttaminen lopullisessa muodossaan ja julkaiseminen kenttäopettajien kommentoitavaksi

Lopullinen versio opetustuokiosta / projektista / jaksosta tms. julkaistaan videoleikkeenä (voi käyttää ruudunkaappausta joko kuvina tai videona, videota, still-kuvia, tekstitystä ym.). Lopulliset tuotokset julkaistaan tiedekuntamme Youtube-kanavalla ja kenttäopettajat kommentoivat niitä mahdollisuuksien mukaan (smile)


Pisteytys:

 • Vaihe 1: Suunnitelma (pakollinen)
  • Suunnitelmien esittely luokan www-sivuilla, 50p
  • Suunnitelman esittely "tablettunnilla", 50p (VANHEMPAINILTA!)
  • Suunnitelman sisällyttäminen lopputuotokseen eli videoon, 50p (tavoite, esittely jne.)
 • Vaihe 2: Sovelluksen tai laitteen esittely pienen opetustuokion kera jossain työpassa, Vapaaehtoinen 100p
 • Vaihe 3: Suunnitelman toteuttaminen lopullisessa muodossaan ja julkaiseminen, pakollinen, 100p
 • Lähdekirjallisuutta käytetty suunnitteludokumentissa: 10p per lähde
 • 5 kommenttia opettajaparin suunnitteludokumentissa: 10p
 • suunnitteludokumentti jaettu opettajalle 20p
 • Luokan www-sivusto, pisteitä per toiminto 5p
 • Luokan www-sivusto, pisteitä per visuaalinen yksityiskohta (kuvat jne.) 5p
 • Luokan www-sivusto, opetustuokio tms. selostettu sivustolla (katso vaiheet 1-3). 5p
 • Muu neuvoteltu pisteytettäväksi soveltuva kohta 5p

Tämän osion minimipistemäärä: 200p (ei koske tvt-yhdysopettajia)

Koulun opettajayhteisö + TVT-vastuuopettajat

Opettajakokouksia pilvipalveluiden käyttöönottoon liittyen

Opettajankokouksissa keskustellaan käyttöönotettavasta pilvipalvelusta ja sen toteuttamisesta. Opettajankokoukset pidetään joko koulun pilvipalvelun keskustelufoorumilla tai Facebookissa (sovitaan).

TVT-vastuuopettajat toteuttavat pilvipalvelun käyttöönoton kouluissa

Ne jotka valitsevat tvt-vastuuopettajan roolin suunnittelee ja toteuttaa O365 / Gafe / Peda.net pilvipalvelun käyttöönoton yhdessä mikrotuen (kurssin opettaja) kanssa. TVT-vastuuopettajien ei tarvitse osallistua luokkatyöskentelyyn eli heillä on opetushuojennus. Sen sijaan heidän tulee auttaa koulunsa opettajia ja vastata koulunsa järjestelmän toiminnasta kokonaisuudessaan. Pilvipalvelut on teknisessä mielessä jo käyttöönotettuja kurssin alkaessa, mutta niiden sisältö puuttuu. Eli koulujen oppimisympäristö täytyy toteuttaa käytettävissä olevilla välineillä.

Pisteytys:

Opettajat:

 • Aloittava kommentti 5p
 • Opettajankokoukseen osallistuminen aktiivisesti, väh. 5 kommenttia ketjussa: 10p
 • Avun kysyminen tvt-vastuuhenkilöltä (jos sellainen on koulussa) tai mikrotuelta (kurssin opettaja): 10p
 • Avun etsiminen internetistä (liitä yhteisön, sivuston, videon tms. linkki tositteeksi): 20p

TVT-vastuuopettaja

 • Koulun pilvipalvelun käyttöönottaminen: "hello world" tyyppinen ulkoasu pois: 10p
 • Koulun pilvipalvelun visuaalinen ulkoasu (kuvat, teemat jne.): 10p
 • Palveluiden käyttöön liittyvien sopimusten selvittäminen ja kommunikointi koulun opettajille/vanhemmille koulun sivuilla: 10p per sopimus, asiakirja tai toiminto
 • Erilaiset sivustokohtaiset tekniset ominaisuudet: upotukset, keskuselufoorumit, pikaviestit, tiedostojaot, muut elementit: 10p per toiminto
 • Muut sovittavat sisällöt: 10p

Tämän osion minimipistemäärä: 0p

Pisteitä saatava vähintään 600p.

 

 

 • No labels