Skip to end of metadata
Go to start of metadata
       
       Tavoitteet
  • Opiskelija tuntee johtajuuteen, työyhteisöön ja organisaatioihin liittyvät peruskäsitteet ja keskeiset teoriat ja osaa soveltaa niitä varhaiskasvatuksen konteksteissa
  • Opiskelija pystyy analysoimaan johtajuuteen liittyviä tehtäväalueita (hallinto, henkilöstöjohtaminen, pedagoginen johtaminen, laadunhallinta, muutosjohtaminen)
  • Opiskelijalla on valmiuksia toimia varhaiskasvatuksen johtamistehtävissä

 

      

 

  • No labels

0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account. You can also Sign Up for a new account.