Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tässä ensimmäisessä työpajassa tärkeintä on omaan luokkaan (lähinnä sen tietojärjestelmään) tutustuminen, suunnittelutyön aloittaminen ja verkon tvt-yhteisöihin tutustuminen.

A. ALOITUS

A1. Lue huolellisesti kurssin yleisohjeet

Kurssi on pelillistetty. Sinä seuraat itse pisteidesi karttumista. Osa työskentelystä on itsenäistä, osa opettajaparin kanssa tehtävää. LUE tarkemmat ohjeet täältä: Kurssin konteksti ja tehtävät

A2. Ota palveluita käyttöön ja luo dokumentteja

Tarvitset kurssilla ainakin seuraavat perusdokumentit: (huom! Jäälin koulun opettajat eli peda.netin käyttäjät valitsevat joko Googlen tai Microsoftin pilvipalvelun dokumentteja luodessaan).

 • Taulukko. Tarvitset pelillistettyyn toteutukseen liittyvän taulukon. Luo taulukko joko Excel Online tai Google Spreadsheet palveluu (kopioi sinne pisteytykset sivulta kurssin konteksti ja tehtävät)
 • Suunnitteludokumentti. Opettajaparisi kanssa suunnittelet tuntitoteutuksen. Sitä varten tarvitset suunnitteludokumentin. Tämän jaetun dokumentin voit luoda joko Word Online tai Google Documents -palveluun. JAA dokumentti luokkasi opettajien kanssa. VAIN yksi luokasta tekee tämän. Jakakaa dokumentti myös
 • Kuratointipalvelu (Pearltrees). Luo oma tunnus pearltrees -palveluun. Lue täältä mitä kuratointi on: http://sometek.fi/opas-sosiaaliseen-tiedonhakuun-ja-kuratointiin-valineet-strategiat-ihmiset/  Kohdassa 
 • Koulun järjestelmä. Luon teille tarvittavat käyttöoikeudet ensimmäisen harjoituskerran aikana. Järjestelmän käyttöä harjoitellaan myöhemmin.

A3. Ryhdy suunnittelemaan oppituntia

 1. Valitkaa mieluinen tapaus työskentelynne pohjaksi: Caset
 2. Työstäkää suunnitelmaanne suunnitteludokumentissa. HUOM! Kopioikaa kohdassa kolme avattuun tiedostoon alla olevassa laatikossa oleva teksti
 3. Huomioikaa suunnitelmassanne erityisesti POPS2016 ja ao. koulun OPS
 4. Pohtikaa miten voitte tukea yhteisöllistä ongelmanratkaisua casessanne. Miten teknologia tukee case-tehtäväänne?
 5. Ryhtykää suunnittelemaan toteutusta. HUOM! Lopputuloksena voi olla näytelty video, kuvatarina, ruudulta tehty tallenne tms.

A4. Varaa demoaika joltakin seuraavalta harjoituskerralta (vapaaehtoinen, tästä saa 100p)

 1. Pohtikaa miten voisitte hyödyntää jotakin sovellusta suunnitelmaanne liittyen, miten esittelisitte sovelluksen luokkanne lapsille mielenkiintoisella tavalla? Demon tulee aktivoida MUITA opiskelijoita toimintaan.
 2. Varatkaa sovellusdemolle ajankohta (harjoituksissa voi olla useampi demo): TÄSTÄ taulukosta: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uxhlirk8a-J_GLRTxwQVa8HXIMBiQ6aIiAl0aCjU7pg/edit?usp=sharing
 3. Demon pituus on <10min


Suunnitteludokumentin pohja

Ryhmän jäsenten nimet:

Huom! Muistakaa ilmoittaa tämän dokumentin linkki

Ryhmätyöskentelyn suunnittelu

 1. Kuvailkaa suunnitteluhaastettanne.  Minkälaisia asioita case-tehtäväänne kuuluu?
 2. Mitä asioita teidän tulee huomioida suunnitellessanne opetustuokiota/projektia/tms. ?                      
 3. Miten vaiheistatte työskentelyänne? Laatikaa konkreettinen aikataulu ja välitavoitteet työskentelyllenne.
 4. Miten organisoitte opettajaryhmänne työskentelyä? Jakakaa selkeät vastuualueet ryhmän jäsenten kesken                     

Pohtikaa ja vielä seuraavia asioita:                            

 1. Kuinka haastavana pidätte tätä tehtävää? Selittäkää miksi?                
 2. Millaisen tavoitteen asetatte ryhmätyöskentelylle? 
 3. Miten aiotte työskennellä ryhmänä, jotta saavutatte tämän tavoitteen?

B. TVT-opetuskäytön yhteisöihin tutustuminen

Huom!

Kun otat käyttöön jotakin ohjelmaa tai sinulla on jokin polttava kysymys mielessäsi, kurkkaappas noihin yhteisöihin - yllätyt!

C. Kuratointipalveluihin tutustuminen

Olet luonut kohdassa kuratointipalvelun tunnuksen. Ryhdy keräämään a) pedagogisesti mielekkäitä blogeja, sivustoja, videoita ym. b) opetusteknologiaan liittyviä ohjeita, videoita jne. Kun opit käyttämään kuratointipalvelua, voit keräillä esim. kohdassa B löytyviä linkkejä. Tätä harjoitellaan myöhemmin lisää.

D. Koulun oppimisympäristön käyttöönottaminen (käyttäjätunnusten luominen)

Tällä kertaa otetaan käyttöön koulujen oppimisympäristöt luomalla tarvittavat käyttäjätunnukset:

Varsinaista sivujen luomista ja muuta käyttöä harjoitellaan myöhemmin.

 

 • No labels