Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tässä harjoituksessa jäsennämme luokkien tehtäviä kahdella eri tavalla: 1) muodostamme koulukohtaiset linkkiyhteisöt jonne voi hakea esimerkkejä sovelluksista ja muista aihepiiriin liittyvistä asioista 2) muotoilemme luokan www-sivut, joiden yhtenä sisältönä tulee olla luokkanne opetusnäytteen/projektin/tms (tehtävänne) avaaminen sellaiseen muotoon että sekä vanhemmat että lapset sen ymmärtävät (smile)

Tehtävä 1: Linkkiyhteisöön liittyminen (Pearltrees)

Huom! Kuratoinnista saa pisteitä! (katso pistetaulukko)

Tehtävä 2: Luokan sivustolle meneminen

Tehtävä 3: Opetustuokion (tms) idean avaaminen oppilaille ja vanhemmille

Suunnittele sivulle kokonaisuus joka avaa teidän opetustuokionne (tms) idean sekä luokan oppilaille että heidän vanhemmille.

Hyödynnä sivun toimintoja (huom! niistä saa pisteitä, katso pistetaulukkoa).

 

  • No labels