Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hei!

Alla olevaan kyselyyn vastaaminen on päätetty lisätä osaksi kurssin suoritusta! Kyselyllä on merkittävä vaikutus kehitetteässä opettajankoulutusta vastaamaan tämän vuosisadan haasteisiin (21th skills). SAATTE vastaamisesta 200 pistettä.

Tulevat opettajat ovat avainasemassa niiden taitojen kehittämisessä, joita lapset ja nuoret tarvitsevat nykypäivän tietoyhteiskunnassa. PREP21-tutkimuksessa kehitetään opettajankoulutusta niin, että se vastaisi nykyistä paremmin tietoyhteiskunnan haasteisiin.

PREP-hankkeen kysymyksiä ovat mm.

  • Millaisia uusia pedagogisia käyntänteitä voitaisiin kehittää?

  • Miten taidot kehittyvät opettajankoulutuksen aikana?

  • Miten opettajista tulisiluovia, tieto- ja viestintä-teknologian hallitsevia ammattilaisia?

Tutkimuksen faktat:

  • Nelivuotinen tutkimus
  • Tuhat luokanopettajaopiskelijaa kolmesta yliopistosta (Itä-Suomi, Jyväskylä, Oulu)
  • Vuosina 2014–2017 opintonsa aloittavat opiskelijat saavat vuosittain kyselyt liittyen opiskelustrategioihin ja viestintäteknologiaan.
  • Osalle opiskelijoista tarjotaan myös kohdennettuja opintoja, joihin liittyen tehdään haastattelu- ja havainnointitutkimusta vuosien 2015 ja 2016 aikana.
  • Jos annat luvan opintorekisteritietojesi tutkimuskäyttöön, on opintojen aikaisten muutosten seuranta mahdollista.
  • Yksittäisten opiskelijoiden tiedot eivät tule missään tutkimuksen vaiheessa esiin. Aineistoa käyttävät ainoastaan tutkijat, eikä sitä luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Lisätietoja:

Esite pdf-muodossa: PREP21-OPISKELIJAESITE.pdf

Hankkeen www-sivut: http://prep21.wordpress.com/

  • No labels