Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ongelma

Pro gradu -tutkielmani alkaa olla valmiina enkä tiedä mitä minun tulisi tehdä? Milloin voin syöttää graduni Laturiin arvosteltavaksi?

Ratkaisu

Gradun syöttämiseksi laturiin täytyy ensin toimittaa esitiedot Laturi-järjestelmää varten. Kun Laturissa on gradutietosi näkyvissä ja gradusi on valmis, voit ladata työsi ja tiivistelmäsi Laturiin. Alla on kuvattu tarkemmin vaiheet ja tarvittavat tiedot:

 1. Kun olet saanut ohjaajaltasi laturiluvan, niin opiskelija/ohjaaja toimittaa seuraavat tiedot amanuenssille Laturiin syöttämistä varten:
  1. Otsikko suomeksi JA englanniksi
  2. Laajuus
  3. Tekijän nimi/nimet sekä opiskelijanro(t)
  4. Tarkastajien sekä ohjaajien nimet
 2. Kun gradun esitiedot ovat toimitettu amanuenssille ja tallenettu Oodiin, niin esitiedot siirtyvät Laturi-järjestelmään (pienellä viiveellä oodiin syöttämisestä). 
 3. Huomaa, että jos annetut esitiedot muuttuvat, tulee niistä ilmoittaa amanuenssilla ja korjata ennen hyväksymistä.
 4. Kun esitiedot ovat Laturissa ja olet saanut ohjaajaltasi laturiluvan, voit alkaa syöttämään graduasi Laturiin (PDF/A-muoto, ks. ohjeet http://laturi.oulu.fi). 
 5. Muista, että Laturiin tallennettavat tiedot siirtyvät kirjaston tietokantaan. Suosittelemme kaikille opiskelijoille Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttöä. Laturiin syötettävä PDF-
 6. Muista kirjoittaa tiivistelmä Suomeksi (ja englanniksi jos työn kielenä englanti). Tiivistelmä tulee näkyville kirjaston www-sivuille, joten tiivistelmän viittauksissa (jos on) on syytä mainita koko viite. Lisäksi tiivistelmällä korvataan kypsyysnäyte eli sen tulee "osoittaa hyvää suomenkielen taitoa sekä perehtyneisyyttä oman alaan".

Laturiongelmissa ota yhteyttä amanuenssiin (tero.vedenjuoksu@oulu.fi). Laturi-ohjeita löytyy täältä.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita