Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ongelma

Opinnoissani on tullut vastaan ongelmia tai en pysy mukana opinnoissa. Mistä saan apua?

Ratkaisu

Opintojen edetessä vastaan tulee pieniä ja välillä suurempiakin ongelmia. Tärkeää on ettei jää miettimään ongelmaa yksin. Apua saa kun kysyy! Ole siis rohkeasti yhteydessä esimerkiksi omaopettajaan tai opintoneuvojaan.

Amanuenssi, opintoneuvoja

Koulutusohjelman amanuenssi vastaa oppiaineen yleisestä opintoneuvonnasta, opintovaatimuksista, korvaavuuksista, hyväksiluvuista ja muista opetusjärjestelyistä. Amanuenssiin voit olla yhteydessä mistä asiasta vaan.

Omaopettajat

Jokaiselle opiskelijalle on nimetty omaopettaja, joka toimii henkilökohtaisena opintojen suunnitteluapuna. Omaopettaja auttaa osaltaan myös uraohjauksessa, kurssivalinnoissa ja opiskelutapojen omaksumisessa. Ole rohkeasti yhteydessä omaopettajaasi ja osallistu ohjaustilaisuuksiin.

Luennoitsijat ja harjoitustenpitäjät

Luennoitsijat ja harjoitustenpitäjät vastaavat ensisijäisesti kyseisen opintojakson neuvonnasta. Kysy rohkeasti luennoilla sekä harjoituksissa (ennen/aikana/jälkeen) tai käy hakemassa apua ongelmaasi esimerkiksi luennoitsijan vastaanottoaikana.

Tuutorit

Tuutorit opastavat ja neuvovat koulutusohjelman opiskelijoita omaan oppiaineeseen liittyvissä ongelmissa. Ohjausta ja apua matematiikan ja tilastotieteen sisältöihin saa tälle erikseen tarkoitetussa tuutortuvassa.

Opintoasiainsihteerit 

Opintoasiainsihteerit mm. rekisteröivät opintosuoritukset ja tekevät pyynnöstä todistuksen opintokokonaisuuden suorittamisesta. Opintosihteerit ovat tiedekunnan opintoasiainpalvelupisteessä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit