Child pages
 • Harjoitusten konteksti ja tehtävät
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Koulu

Työskentelet musiikinopettajana koululla, jossa tehdään paljon oppiainerajat ylittäviä projekteja ja hyödynnetään uusia oppimismenetelmiä. Tässä koulussa opetus toteutetaan ns. pariopettaja -menetelmää käyttäen eli suunnittelette ja toteutatte oppitunnit kahdestaan (smile) Koulu on erikoistunut yhteisölliseen työskentelyyn ja ongelmanratkaisuun perustuvaan oppimiseen..

Tehtävä

Tehtävänäsi on laatia musiikinopetukseen liittyvä projekti, tunti, jakso tai muu soveltuva kokonaisuus. Voit hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa (voit käyttää tabletteja, verkkosovelluksia)  osana em. tunnin toteutuksessa.
Tehtävään liittyvät seuraavat osiot:

A. Suunnittelu: Suunnitelkaa oppitunti/jakso/muu opetuskokonaisuus

 • Kontekstin ymmärtäminen (POPS2016, tämän vuosisadan taidot (21th skills), koulun OPS jne..)
 • Laatia suunnitteludokumentti suunnittelunne tueksi. Jaa suunnitteludokumentin linkki tässä wikissä: Ilmoitustaulukko
  • (jakaminen 1) Googlen palveluissa: jaa-painike ja sieltä "hae linkki" 2) Microsoftin O365:ssa: jaettavan dokumentin sisällä on "jaa painike", naksauta sitä ja valitse "hae vieraslinkki")

B. Suunnitelmaa ja toteusideaa tukevien linkkien etsiminen:

C. Toteutus:

 • Oppiaineen www-sivujen rakentaminen koulun peda.net sivustolle: ´https://peda.net/hankkeet/oulun-yliopisto/k4tvptm
 • Powerpoint Online tai Google -presentation esityksen tekeminen "musapäivään" (esitellään toisillemm)
 • Youtube-videon tekeminen omasta opetettavasta kokonaisuudesta (voi olla suunnattu joko opiskelijoille tai opettajille (mikseipäs myös mahd. molemmille)
  • Video voi sisältää powerpoint-esityksen osasia (esityksen voi tallentaa kuvina), näyttökaappauksia, kuvattua videota jne.
  • Huomioi tekijänoikeudet!

D. Pisteiden seuranta:

Asiakirjat

 • Perusopetuksen opetussuunnitelman uudet perusteet (POPS2016)
 • Oulun kaupungin OPS
 • 21th skills määritelmät
 • Muut soveltuvat

Välineet ja sovellukset

Koululla on käytettävissä seuraavat oppimisympäristöt ja välineet

www-sovellukset

 • Luokan/oppiaineen www-sivut: Peda.net. Tällä kurssilla jokainen luo omalle oppiaineelle peda.net -kotisivun
 • Tiedostojen kirjoittaminen, jakaminen ja varastointi: Google Drive tai O365
 • Linkkien etsiminen, luokittelu ja varastointi: Pearltrees linkkiyhteisö

Välineet

 • iPad-tabletteja 1 x luokkasalkku (16 tabletia + AppleTV)
 • Atk-luokan koneet
 • ym.

Musiikinopetukseen liittyvt välineet ja sovellukset

 • Kaikki jotka vain tiedät (smile)
 • No labels