Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Welcome!

Icon

This is the home page for your team space within Confluence. Team spaces are great for sharing knowledge and collaborating on projects, processes and procedures within your team.


Next, you might want to:

  • Customise the home page - Click "Edit" to start editing your home page
  • Create additional pages - Click "Create" to choose a blank page or template
  • Write a blog post - Click "Create" and select "Blog Post" to share news
  • Manage permissions - Click "Space Tools" and select "Permissions" in the sidebar to manage what team members see

 

The team

Tiivistelmä kurssista

Opiskelija perehtyy informaatioyhteiskunnan asettamiin pedagogisiin ja teknisiin haasteisiin ja oppii ymmärtämään tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön taustalla vaikuttavia tutkimukseen pohjautuvia pedagogisia periaatteita. Opiskelija kohentaa valmiuksiaan toimia opettajana / kouluttajana teknologiaperustaisessa toimintaympäristössä.

 

Blog stream

Hei! Tänä vuonna tietotyön pedagogiset haasteet kurssilla tutustutaan tähän ilmiöön työkontekstin ja OPS:n näkövinkkelistä. Toteutus on yhdistelmä yksilö- ja ryhmätyötä. Lisätietoa löytyy vasemman reunan valikoista.  

Recently updated

  • No labels